Litteratur

Intressant Litteratur

Nedanstående bildsamling visar bara ett urval av intressant litteratur med fokus på kalla kriget.