Home

Information!


- Marinen - Arbete pågår med slutförande av Marinens Krigsorganisation 1969 


 Arméns krigsorganisation 1969


- Armén 1969 Översikt


- Del 1: Fördelningsförband

          1a:  Staber mm

          1b:  Infanteri

          1c:  Kavalleri

          1d:  Pansar

          1e:  Artilleri

          1f:  Luftvärn

          1g:  Ingenjör

          1h:  Signal

          1i:  Träng


- Del 2: Brigadförband

          2a: Infanteribrigad

          2b: Norrlandsbrigad

          2c: Pansarbrigad


- Del 3: Etappförband


- Del 4: Lokalförsvarsförband

          4a: Staber mm

          4b: Infanteri

               - 4b1: Värnförband - Milo S

               - 4b2: Värnförband - Milo NN

               - 4b3: Värnförband - Milo V

               - 4b4: Värnförband - Milo Ö

               - 4b5: Värnförband - Milo B

               - 4b6: Värnförband - Milo ÖN

          4c: Artilleri

          4d: Luftvärn

          4e: Ingenjör

          4f: Signal

          4g: Träng


- Del 5: Depåförband


- Del 6: MKG-Förband

 Marinens krigsorganisation 1969


- Marinen 1969 Översikt


- Serie 1: Gemensamma Staber mm *Skall uppdateras/Kan sammanslås

- 1a. Marinstaben

- 1b. HKV-Förband

- 1c. Marinförvaltningen

- 1.d Örlogsbas

- 1e. Stabsförband

- 1f. Personal till staber mm


- Serie 2: Fartygsförband *Skall uppdateras/Kan sammanslås

- Jagarförband

- Fregattförband

- Motortorpedbåtsförband

- Torpedbåtsförband

- Ubåtsförband

- Minröjningsförband


- Serie 3: Stamfartyg *Skall uppdateras/Kan sammanslås

- 3a Kryssare

- 3b. Jagare 

- 3c. Fregatt

- 3d. Motortorpedbåt

- 3e. Torpedbåt

- 3f. Ubåt

- 3g. Minfartyg

- 3h. Minsvepare

- 3i. Stabsfartyg

- 3j. Isbrytare

- 3k. Trossfartyg/Övriga

- 3l. Helikopterflygkompani


- Serie 4: Hjälpfartyg *Skall uppdateras/Kan sammanslås

- 4a. Hjälpminfartyg

- 4b. Hjälpvedettbåt

- 4c. Hjälpminsvepare

- 4d. Bevakningsbåt/Bevakningsbåt Röj

- 4e. Hjälptrossfartyg


- Serie 5: Underhållsförband *Skall uppdateras/Kan Sammanslås

- 5a: Centrala Förband

- 5b: Basbataljon

- 35. Basbataljon

- 56. Basbataljon

- 65. Basbataljon

- 66. Basbataljon

- 67. Basbataljon 

- 68. Basbataljon

- 69. Basbataljon

- 77. Basbataljon

- 105. Basbataljon

- 106. Basbataljon

- 145. Basbataljon

- 146. Basbataljon

- 147. Basbataljon

- 5c: Baskompani

- 36. Baskompani

- 37. Baskompani

- 55. Baskompani

- 95. Baskompani

- 125. Baskompani

- 5d: Underhållsförband

- 15. Underhållskompani

- 25. Underhållskompani

- 75. Underhållskompani

- 76. Underhållskompani

- 78. Underhållskompani

- Underhållspluton, -tropp samt -grupp

- 5e: Motortorpedbåtslag

- 5f: Minröjningslag

- 5g: Helikopterförband

- Helikopterdivision

- Helikopterbaspluton

- 5h: Depåförband


- Serie 6: MKB - Marinens Kustbevakning*Skall  uppdateras