Home

Information!


 Egentligen skulle denna hemsida ha lagts ned vid halvårsskiftet 2023.  Av olika anledningar får den 

 kvarstå men med en väldigt långsam uppdateringstakt.  Utseende och format på hemsidan kommer

 vara väldigt "Spartanskt" för att inte kosta för mycket i tid och arbete.  Arbete pågår dock med att

 framställa nytt material samt gammalt kommer att läggas tillbaka efter en uppdatering av format

 och utseende.  


Mvh/Jan Sjöberg Uppsala  För kontakt: armehandbok"snabela"telia.com 

Försvarsgemensamt

Uppdatering:

 2/11-2023 - Pbat G

 4/11-2023 - Lagt in PDF överallt

Nytt samlingsdokument ÖP OPO 1974-75 under framtagning

Armén

Mobiliseringsmyndigheter

Armén

Mindre mobiliserings-

myndiheter


Mindre Mobmynd

Pansar

 P1  P1G  P2  P3  P4  P6  P7  P10  P18

Ingenjör

 Ing1  Ing2  Ing3

Intendenturkompani

 Int1  Int2  Int3

Infanteriet

 I1  I2  I3  I4  I5  I6   I7  I8 I10  I11  I12  I13  I14  I15  I16  I17  I18  I19  I20  I21

Artilleri

 A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7 

A8  A9

Signal

 S1  S1B  S1K  S1Sk  S2

Tygkompani

 Tyg1  Tyg2

Kavalleriet

 K1  K2  K3  K4

Luftvärn

Lv1  Lv2  Lv2G  Lv3  Lv3G  Lv4  Lv5  Lv6  Lv7 

Träng

T1  T2  T3  T4

Försvarsområdes-

regemente

 I2Fo52  I13Fo53  I14Fo49

I20Fo61  P10Fo43

Försvarsområde

  (Militärområde S = Syd, NN = Nedre Norrland, V = Väst, Ö = Öst, B = Bergslagen,

   ÖN = Övre Norrland)

 Militärområde I/S:

 Militärområde II/NN:

 Militärområde III/V:

 Militärområde IV/Ö: 

 Militärområde V/B:

 Militärområde VI/ÖN:

 Fo11  Fo13  Fo14  Fo15  Fo16  Fo17  Fo18

 Fo21  Fo22  Fo23  Fo25

 Fo31  Fo32  Fo33  Fo34  Fo35

 Fo41  Fo42  Fo43  Fo44  Fo45  Fo46  Fo47  Fo48  Fo49

 Fo51  Fo52  Fo53  Fo54 

 Fo61  Fo62  Fo63  Fo64  Fo65  Fo66  Fo67

 Pansarbataljon G - Pbat G

 1967   

 1985 (Från Jan-Otto Steen)

 Haubitsbataljon G - Haub G

 1984 (Från Jan-Otto Steen)

 Skyttebataljon Ö - Skbat Ö (Från Leif Hellström)

 - Skyttebataljonsstab Ö

 - Skyttekompani Ö

 - Trosskompani Ö  

Marinen

Nytt samlingsdokument Marinen 1969 under framtagning

Flygvapnet

 Flygvapnets Mobiliseringstabell G

 1961    1962    1963    1964    1965

Hemvärn/Driftvärn