Home

Information!


- Marinen - Serie 5 - 77. Basbataljon "Orrbasen"

 Arméns krigsorganisation 1969


- Armén 1969 Översikt


- Del 1: Fördelningsförband

          1a:  Staber mm

          1b:  Infanteri

          1c:  Kavalleri

          1d:  Pansar

          1e:  Artilleri

          1f:  Luftvärn

          1g:  Ingenjör

          1h:  Signal

          1i:  Träng


- Del 2: Brigadförband

          2a: Infanteribrigad

          2b: Norrlandsbrigad

          2c: Pansarbrigad


- Del 3: Etappförband


- Del 4: Lokalförsvarsförband

          4a: Staber mm

          4b: Infanteri

               - 4b1: Värnförband - Milo S

               - 4b2: Värnförband - Milo NN

               - 4b3: Värnförband - Milo V

               - 4b4: Värnförband - Milo Ö

               - 4b5: Värnförband - Milo B

               - 4b6: Värnförband - Milo ÖN

          4c: Artilleri

          4d: Luftvärn

          4e: Ingenjör

          4f: Signal

          4g: Träng


- Del 5: Depåförband


- Del 6: MKG-Förband

 Marinens krigsorganisation 1969


- Marinen 1969 Översikt


- Serie 1: Gemensamma Staber mm

               - Marinstaben

               - HKV - Stabskompani

               - HKV - Sambandsförband

               - Marinförvaltningen

               - Personal till staber mm


- Serie 2: (kommande)


- Serie 3: (kommande)


- Serie 4: (kommande)


- Serie 5: Underhållsförband

                - 5a: Centrala Förband

                - 5b: Basbataljon

                        - 66. Basbataljon

                        - 67. Basbataljon 

                        - 68. Basbataljon

                        - 69. Basbataljon

                        - 77. Basbataljon

                        - 105. Basbataljon

                        - 106. Basbataljon

                        - 145. Basbataljon

                        - 145. Basbataljon

                        - 146. Basbataljon

                - 5c: Baskompani

                        - 95. Baskompani

                        - 125. Baskompani

                - 5d: Underhållspluton, -tropp samt -grupp

                - 5e: Motortorpedbåtslag

                - 5f: Minröjningslag

                - 5g: Helikopterbaskompani


- Serie 6: MKB - Marinens Kustbevakning