Armén 1969

ARMÉN 1969

UNDER ARBETE

Arméns krigsorganisation 1969


- Armén 1969 Översikt


- Del 1: Fördelningsförband

          1a: Staber mm

          1b: Infanteri

          1c: Kavalleri

          1d: Pansar

          1e: Artilleri

          1f: Luftvärn

          1g: Ingenjör

          1h: Signal

          1i: Träng


- Del 2: Brigadförband

          2a: Infanteribrigad

          2b: Norrlandsbrigad

          2c: Pansarbrigad


- Del 3: Etappförband


- Del 4: Lokalförsvarsförband

          4a: Staber mm

          4b: Infanteri

          4c: Artilleri

          4d: Luftvärn

          4e: Ingenjör

          4f: Signal

          4g: Träng


- Del 5: Depåförband


- Del 6: MKG-Förband