Marinen 1969

MARINEN 1969

UNDER ARBETE

Marinens krigsorganisation 1969


- Marinen 1969 Översikt


- Serie 1: Gemensamma Staber mm (kommande)


- Serie 2: (kommande)


- Serie 3: (kommande)


- Serie 4: (kommande)


- Serie 5: Underhållsförband Översikt(under framtagning)

                - 5a: Centrala Förband

                - 5b1: Basbataljon Del 1

                - 5b2: Basbataljon Del 2

                - 5c: Baskompani

                - 5d: Underhållspluton, -tropp samt -grupp

                - 5e: Motortorpedbåtslag

                - 5f: Minröjningslag

                - 5g: Helikopterbaskompani


- Serie 6: MKB - Marinens Kustbevakning (Beta-version)