ÖB OPO

Bakgrund!


Grundtanken med förfrågan om tillgång till ÖB Opo 74/75 var att koka ner informationen till en bok men det visade sig inte vara så enkelt. Att beskriva en krigsorganisation med alla dess ingående förband blir väldigt översiktligt om

det skall få plats i en bok på ca 300 sidor.  Efter att ha vridit och vänt på dokumentet som är ca 6cm tjockt i sitt obearbetade tillstånd fick jag inte ihop det på den nivå jag ville presentera informationen.  Jag ville absolut inte ta bort förband för alla har en funktion i en krigsorganisation och alla bör få vara med.  Så under 2017-2019 har jag i timmar och dagar läst böcker, tidningar samt tittat i arkiv för att komplettera informationen men tiden räcker inte till.  Sett till de publicerade verk och artiklar för tidsperioden så saknas det mycket information och att hitta det i arkiv skulle ta år av grävande och upphävande av hemligstämplar. Enbart genomgång av örlogsbaserna har tagit ca 1 år i anspråk med otaliga resor och givit blandat resultat med hänsyn till granskning och hemligtstämplar.   


  Så sakteligen har en annan idé mognat fram, grundtanken är att lägga ut det på hemsidan i 2 olika versioner. Del 1 är orginaldokumentet i dess obearbetade form,

del 2 är den bearbetade varianten med tilläggsinformation. Det vore synd om denna typ av information blir liggandes och oanvänd. Sveriges totala krigsorganisation har aldrig under kalla kriget blivit helt presenterad för ett givet år. Det saknas fortfarande förband och försvarsgrenar som Hemvärn/Driftvärn, Civilförsvar etc i dokumentet men huvuddelen av de förband som skulle ta upp striden finns representerade. Del 1 kommer inte vara öppet för editering, däremot kommer del 2 vara tillgänglig för mer tilläggsinformation.

 

Hoppas du läsare finner nytta och nöje med dokumenten.

//

Jan Sjöberg Uppsala 2020


Den hemliga Svenska krigsplanen

Bengt Wallerfelt (†2011),

redaktörer

Olof Santesson

Kent Zetterberg (FOKK)

Medströms förlag 2016

ISBN 978-91-7329-124-8

Rekomenderad läsning!


För att bättre förstå ÖP OPO 74/75 - Appendix rekomenderar vi att först läsa boken ovan.