AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Uppdateringar 2018                                                                                              Äldre uppdateringar

- - - - -
2018-07-13

Lagt upp en PDF över det frivilliga hemvärnets organisation 1965

- - - - -
2018-06-18

Uppdaterat felaktiga organisationsöversikter samt nya organogram:
1029 Gruppstab
2041 Specialkompani typ II
4002a Lätt stridsvagnskompani
4002b Tungt stridsvagnskompani
4006a Pansarvärnskompani

Tack Leif Hellström/J
- - - - -
2018-03-17

Jan-Otto Sten har skickat 2st PDF samt bokbilder:

PDF:
 - Pansarbataljon G 1985
 - Haubitsbataljon G 1985

Bilder:
 - Flygvapnet
 - Armén
 - Frivilligrörelsen
- - - - -