AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Här kommer intressanta länkar att läggas upp.

 2010-01-10 Jan Sjöberg

Skalman Historiskt forum med alla möjliga kategorier
Bunker Bokförlag med fortifikatorisk huvud inriktning
Soldf Forum för alla med intresse av Svenska försvaret
SMB
"Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek". Stort utbud av kvalitets böcker för den militärhistoriskt
  intresserade.
SPHF "Svensk PansarHistorisk Förening". Medlemskap rekommenderas. Bra tidning 4ggr/året.
Bergrum Sida om Sverige och fortifikation samt systersida om Kalla-kriget
Fortforum Forum för fortifikation och annat försvarsrelaterat.
Flygbas
Kvalitetslitteratur rörande Svenska flygvapnet.
Teleseum Sveriges försvarstelemuseum
FHT Försvarets Historiska Telesamlingar. Bra sida med stor mängd intressanta skrifter/artiklar