AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Artiklar

Armén
Marinen
Flygvapnet
Övrigt

Armén

- Fördelnings sammansättning

- - - - -
Marinen

- - - - -
Flygvapnet

- - - - -
Övrigt

- - - - -
Samlingssida för artiklar ur Arménytt:
 1-1965 Krigsförband - Skyttegruppen Artikel
 2-1965 Krigsförband - Pluton och kompani Artikel
 4-1965 Krigsförband - Skyttebataljon Artikel
 4-1965 Krigsförband - Understödskompaniet Artikel  
 4-1965  Truppspaning Artikel
 5-1965 Norrlandsbataljonen Artikel
 5-1965 Bataljonens underhållstjänst Artikel
 6-1965 Pansarbrigad 63 Artikel
 6-1965 Pansarbataljonen Sverige/Sovjet/USA Artikel
 7-1965 Brigaderna - Arméns viktigaste krigsförband Artikel

 1-1966 Fördelning - Arméns högsta operativa enhet Artikel
 1-1966 Mobilisering Artikel
 4-1966 Arméns luftvärn Artikel
 5-1966 Jägarförbandens uppgifter och organisation Artikel
 5-1966 Jägarförbanden - de närmaste årens utveckling Artikel
 5-1966 Hemvärnets uppgifter vid mobilisering och kuppanfall Artikel
 6-1966 Tid, materiel och trupp fodras för fältarbeten Artikel
 6-1966 Infanteribrigaden Artikel
 6-1966 Pansarbrigaden Artikel
 6-1966 Norrlandsbrigaden Artikel
 6-1966 Modern överskeppningsmateriel Artikel
 6-1966 Strategiska förbandstransporter Artikel
 7-1966 Brigadens underhållstjänst Artikel
 7-1966 Underhållsbataljon Artikel
 1-1979 Lokalförsvarsförband 1: Värnförband
Artikel
 1-1979 Luftvärnsautomatkanonkompani
Artikel
 1-1979 Ny underhållsorganisation
Artikel
 2-1979 Lokalförsvarsförband:  Cykelskytteförband Artikel
 2-1979 Förbandsbunden underhållsorganisation
Artikel
 2-1979 Bättre broar
Artikel
 3-1979 Lokalförsvarsförband 3: Understödsförband
Artikel
 3-1979 Områdesbunden underhållsorganisation Artikel
 4-1979 Lokalförsvarsförband 4: Lokalförsvarsluftvärn Artikel
 4-1979 Fortifikationsförband Artikel
 4-1979 Underhållsförstärkningsförband Artikel
 5-1979 Lokalförsvarsförband 5: Fältarbeten
Artikel
 6-1979 BRB - en viktig fältarbetsresurs
Artikel
 1-1982 Hemvärnet - vår "stående armé" Artikel
 1-1982 Traktordumper vid ingenjörförbanden Artikel
 2-1982 Norrlandsluftvärnskompani med robotsystem 70 Artikel
 2-1982 Hamnminsystemet Artikel
 2-1982 Försök med mekaniserade förband Artikel
 3-1982 Pansarvärnsrobotsystem 55 - TOW Artikel
 4-1982 Armén 1983-88 Artikel
 5-1982 Pansarluftvärnskompani med robotsystem 70 Artikel
 5-1982 Pansartrupperna 40 år Artikel
 6-1982  Nya Norrlandsförband - Norrlandsskytteförbanden Artikel
 6-1982 Nya Norrlandsförband - Norrlandsspaningskompani 85 Artikel
 6-1982 Arméns dykare Artikel


- - - - -