AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

  Armén
  Mobiliseringsmyndigheter  (förband efter mobiliseringsmyndighet)
  Organisationsöversikter  (förbandsorganisation)
  Organisationsöversikter  (sammansatta förband, typ bataljon, brigad etc)