AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Trängförband

- - - - -
Trängförband

9001a Brigadunderhållsgruppstab
9001b Pansarunderhållsgruppstab
9001d Trosstab
9002 Transportbataljonsstab mm
9003 (Kår-) Bilkompani
9004 Tung kårbilpluton
9004b Bilkompani (Pansarbrigadbilkompani)
9005 Fältarbetsmaterieltropp
9005 Etappgruppstab mm
Verkstadspluton
 - 9006 Verkstadspluton (1950-1954)
 - 9006 Verkstadspluton (1954-)
-
9007a Ammunitionspluton
9007b Pansarammunitionspluton
9008 Pansarintendenturkompani
9009 Intendenturpluton
9010 Trafikkompani
9011a Sjukbärarpluton
9011b Pansarsjukbärarpluton
9011 Trafikkompani
9012a Sjukvårdspluton
9012b Pansarsjukvårdspluton
9013 Etapptransportkompani
9014 Etappkompani
9015 Ammunitionsförrådskompani
9017 Motorverkstadskompani
9018 Tygverkstadskompani
9019 Neurokirurgiskt operationslag
9020 Sjukhustågkader
9022 Sjuktransportbusspluton
9
023 Intendenturkompani
9024 Intendenturspecialkompani
9027a Krigssjukhuskader större
9027b Krigssjukhuskader mindre
9027c Krigssjukhuskader för psykiatriskt krigssjukhus
9028a Motorfordonsdepå
(större)
9028b Motorfordonsdepå (mindre)
9028 Fältarbetsmaterielgrupp (1952-1957)
9029 Centralt ammunitionsförråd (1950-1953)
9029 Tankbilpluton (1955-)
9030 Centralt motorfordonsförråd
29030 Tankbilpluton
9031 Hjultraktorkompani
9032 Bandvagnpluton
9033 Bandvagngrupp
9034 Självständig bilpluton
9035 Skåpbilpluton
Sjuktransportbussgrupp
 - 9036 Sjuktransportbussgrupp (1951-1954)
 - 9036 Sjuktransportbussgrupp (1954-1957)
-
9037 Psykiatrisk vårdgrupp
9037 Sjukhuskompani
9038 Sjukvårdsspecialkompani
9038 Centralt tygmaterielförråd större
9039 Sjuktransportkompani
9039 Centralt tygmaterielförråd mindre
9040 Bilkompani Gotland
9041 Sjukvårdspluton Gotland
9042 Centralt ammunitionsförråd med verkstadsavdelning
9043 Centralt ammunitionsförråd utan verkstadsavdelning
9044 Sjuktransporträlsbusspluton
9045 Ammunitionspluton Gotland
9045 Kader för centralmagasinspluton
9046 Ammunitionsförrådspluton Gotland
9046 Emballeringskader
9047 Intendenturkompani Gotland
9048 Sjuktransporträlsbusstropp
9049 Verkstadspluton Gotland
9050 Badpluton
Militärområdesförvaltningspluton
 
- 29051a Militärområdesförvaltningsstabsplutonsstab
 - 29051b Vaktgrupp
 - 29051c Transporttropp
 
- 29051d Kokgrupp
-
9054 Konvalescentkompani
9056 Centralt tygmaterielförråd större typ I
9057 Centralt tygmaterielförråd större typ II
9058 Centralt tygmaterielförråd större typ III
9059 Centralt tygmaterielförråd större typ IV
9060 Centralt tygmaterielförråd mindre typ I
9060 Krigssjukhuskader typ I
9061 Centralt tygmaterielförråd mindre typ II
9061 Krigssjukhuskader typ II
9062 Centralt sjukvårdsförråd typ I
9062 Krigssjukhuskader typ III
9063 Centralt sjukvårdsförråd typ II
9063 Krigssjukhuskader typ IV
9064 Centralt sjukvårdsförråd typ III
9065 Centralt sjukvårdsförråd typ IV
9066 Psykiatrisk vårdgrupp
9071 Bakteriologisk laboratoriepluton
9073 Kader för centralförrådspluton för intendenturmateriel
9075 Kader för centralförrådspluton för livsmedel
9080 Centralt ammunitionsförråd typ I
9081 Centralt ammunitionsförråd typ II
9082 Centralt ammunitionsförråd typ III
9083  Centralt ammunitionsförråd typ 9
9090 Personbilpluton
9100 Underhållskompanistab
9101 Underhållskompanistab G
9102 Transportplutonsstab
9104 Bilgrupp
9106 Traktorgrupp
9108 Arbetstroppstab
9110 Arbetskader
9112 Arbetsgrupp
9113 Kader för rörlig tvättanstalt
9114 Specialarbetsgrupp
9115 Bageripluton
9116 Tygplutonsstab
9118 Tygtropp
9119 Tyggrupp
9120 Intendenturplutonsstab
9122 Intendenturtropp
9123 Intendenturgrupp
9124 Sjukvårdsplutonsstab med förbandsplatstropp
9126 Sjukbärartropp
9128 Sjuktransportgrupp
9130 Koktross
9132 Bilpluton
9133 Försvarsområdestygverkstad typ I
9134 Försvarsområdestygverkstad typ II
9135 Försvarsområdestygverkstad typ III
9136 Magasinskader
9138 Intendenturspecialpluton
29138 Intendenturspecialpluton
9140 Sjukvårdskader
9142 Sjukvårdstropp
9144 Sjuktransportbussgrupp
29150 Militärområdesintendenturklossar
 - 29150a Militärområdesintendenturkompanistab
 - 29150b Militärområdesintendenturplutonstab
 - 29150c Arbetsgrupp
 - 29150d Bilgrupp
 - 29150e Tankbilgrupp
 - 29150f Traktorgrupp
 - 29150g Teknikergrupp
-
9155 Centralt tygmaterielförråd VII
9156 Centralt tygmaterielförråd typ I
9157 Centralt tygmaterielförråd typ II
9158 Centralt tygmaterielförråd typ III
9159 Centralt tygmaterielförråd typ IV
9160 Centralt tygmaterielförråd typ V
9161 Centralt tygmaterielförråd typ VI
9162 Centralt sjukvårdsmaterielförråd typ I
9164 Centralt sjukvårdsmaterielförråd typ II
9170 Drivmedelsförrådspluton typ I
9172 Drivmedelsförrådspluton typ II
9185 Drivmedelskompani
9187 Intendenturkompani
9200 Brigadunderhållsbataljonsstab mm
9202 Brigadtransportkompani
9204 Reparationspluton
9206 Brigadintendenturkompani
9208 Brigadsjukvårdskompani
9212 Pansarunderhållsbataljonsstab mm
9214 Pansartransportkompani
9216 Pansarintendenturkompani
9218 Pansarsjukvårdskompani
29260 Militärområdestygmaterielförråd MTT101
29261 Militärområdestygmaterielförråd MTT103
29262 Militärområdestygmaterielförråd MTT105 
29274 Militärområdestygmaterielförråd MTT501
29275 Militärområdestygmaterielförråd MTT503
29276 Militärområdestygmaterielförråd MTT507
29277 Militärområdestygmaterielförråd MTT601
29278 Militärområdestygmaterielförråd MTT603
29279 Militärområdestygmaterielförråd MTT605
29280 Militärområdesammunitionsförråd MTA100
29281 Militärområdesammunitionsförråd MTA102
29282 Militärområdesammunitionsförråd MTA104 
29283 Militärområdesammunitionsförråd MTA106 
29293 Militärområdesammunitionsförråd MTA500
29294 Militärområdesammunitionsförråd MTA502
29295 Militärområdesammunitionsförråd MTA504 
29296 Militärområdesammunitionsförråd MTA600 
29297 Militärområdesammunitionsförråd MTA602
29298 Militärområdesammunitionsförråd MTA604
29300 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM111 113 115
29301 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM117 311 312 313 314 621
29302 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM205 622 623
29306 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM521 523 
29307 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM522 
29421 Lätt pansarunderhållskompani (strv 74)
29422 Lätt pansarunderhållskompani (strv 103)
9701 Ammunitionsförrådstropp
9703 Verkstadspluton Gotland
9703 Verkstadspluton G
9705 Drivmedelstropp
9707 Centralt ammunitions- och tygmaterielförråd Gotland
9709 Militärområdesverkstad Gotland
9711 Centralt intendenturförråd Gotland
9712 Centralt intendenturförråd Gotland
9712 Centralt intendenturförråd G

- - - - -