AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Trängförband

- - - - -
Trängförband

9001a Brigadunderhållsgruppstab
9001b Pansarunderhållsgruppstab
9001d Trosstab
9002 Transportbataljonsstab mm
9002 Transportbataljonsstab med stabskompani
(*1966A)
29002 Transportbataljonsstab med stabskompani
(*Ändringstryck 2 1966A)
29002 Transportbataljonsstab med stabskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
9003 (Kår-) Bilkompani
9003 Fördelningsbilkompani
(*1966A)
29003 (Fördelnings-) Bilkompani
(*Ändringstryck 2 1966A)
29003 Bilkompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
9004 Tung kårbilpluton
9004 Tung fördelningsbilpluton
(*1966A)
9004 Tung fördelningsbilpluton
(*Ändringstryck 2 1966A)
9004b Bilkompani (Pansarbrigadbilkompani)
9005 Fältarbetsmaterieltropp
9005 Etappgruppstab mm
Verkstadspluton
 - 9006 Verkstadspluton (1950-1954)
 - 9006 Verkstadspluton (1954-)
-
29006 Transportstab
(*1982 Förd)
9007a Ammunitionspluton
9007b Pansarammunitionspluton
9008 Pansarintendenturkompani
29008 Transportkompani
(*1982 Förd)
9009 Intendenturpluton
9010 Trafikkompani
29010 Trafikkompani
(*1982 Förd)
9011a Sjukbärarpluton
9011b Pansarsjukbärarpluton
9011 Trafikkompani
9011 Trafikkompani
(*1966A)
29011 Trafikkompani
(*Ändringstryck 2 1966A)
9012a Sjukvårdspluton
9012b Pansarsjukvårdspluton
9013 Etapptransportkompani
9014 Etappkompani
9015 Ammunitionsförrådskompani
9017 Motorverkstadskompani
9018 Tygverkstadskompani
9019 Neurokirurgiskt operationslag
9020 Sjukhustågkader
9021 Sjuktransporttågkader
(*1966A)
29021 Sjuktransporttågkader
(*1982 Förd)
9022 Sjuktransportbusspluton
9022 Sjuktransportbusspluton
(*1966A)
29022 Sjuktransportbusspluton
(*1982 Förd)
9
023 Intendenturkompani
9024 Intendenturspecialkompani
29025 Sjuktransportmotorvagn
(*1982 Förd)
9027a Krigssjukhuskader större
9027b Krigssjukhuskader mindre
9027c Krigssjukhuskader för psykiatriskt krigssjukhus
9028a Motorfordonsdepå
(större)
9028b Motorfordonsdepå (mindre)
9028 Fältarbetsmaterielgrupp (1952-1957)
9029 Centralt ammunitionsförråd (1950-1953)
9029 Tankbilpluton (1955-)
9029 Tankbilpluton
(*1966A)
29029 Tankbilpluton
(*Ändringstryck 1 1966A)
9030 Centralt motorfordonsförråd
29030 Tankbilpluton
9031 Hjultraktorkompani
9032 Bandvagnpluton
9033 Bandvagngrupp
9034 Självständig bilpluton
9035 Skåpbilpluton
Sjuktransportbussgrupp
 - 9036 Sjuktransportbussgrupp (1951-1954)
 - 9036 Sjuktransportbussgrupp (1954-1957)
-
9037 Psykiatrisk vårdgrupp
9037 Sjukhuskompani
9038 Sjukvårdsspecialkompani
9038 Centralt tygmaterielförråd större
9039 Sjuktransportkompani
9039 Centralt tygmaterielförråd mindre
9040 Bilkompani Gotland
9041 Sjukvårdspluton Gotland
9042 Centralt ammunitionsförråd med verkstadsavdelning
9043 Centralt ammunitionsförråd utan verkstadsavdelning
9044 Sjuktransporträlsbusspluton
9044 Sjuktransporträlsbusspluton
(*1966A)
9045 Ammunitionspluton Gotland
9045 Kader för centralmagasinspluton
9046 Ammunitionsförrådspluton Gotland
9046 Emballeringskader
9047 Intendenturkompani Gotland
9048 Sjuktransporträlsbusstropp
9048 Sjuktransporträlsbusstropp
(*1966A)
9049 Verkstadspluton Gotland
9050 Badpluton
9050 Badpluton
(*1966A)
9050 Badpluton
(*Ändringstryck 1 1966A)
Militärområdesförvaltningspluton
 
- 29051a Militärområdesförvaltningsstabsplutonsstab
 - 29051b Vaktgrupp
 - 29051c Transporttropp
 
- 29051d Kokgrupp
-
9054 Konvalescentkompani
9056 Centralt tygmaterielförråd större typ I
9057 Centralt tygmaterielförråd större typ II
9058 Centralt tygmaterielförråd större typ III
9059 Centralt tygmaterielförråd större typ IV
9060 Centralt tygmaterielförråd mindre typ I
9060 Krigssjukhuskader typ I
9061 Centralt tygmaterielförråd mindre typ II
9061 Krigssjukhuskader typ II
9062 Centralt sjukvårdsförråd typ I
9062 Krigssjukhuskader typ III
9063 Centralt sjukvårdsförråd typ II
9063 Krigssjukhuskader typ IV
9064 Centralt sjukvårdsförråd typ III
9065 Centralt sjukvårdsförråd typ IV
9066 Psykiatrisk vårdgrupp
9071 Bakteriologisk laboratoriepluton
9071 Bakteriologisk laboratoriepluton
(*1966A)
9071 Bakteriologisk laboratoriepluton
(*Ändringstryck 1 1966A)
29071 Bakteriologisk laboratoriepluton
(*1982 Förd)
9073 Kader för centralförrådspluton för intendenturmateriel
9075 Kader för centralförrådspluton för livsmedel
9080 Centralt ammunitionsförråd typ I
9081 Centralt ammunitionsförråd typ II
9082 Centralt ammunitionsförråd typ III
9083  Centralt ammunitionsförråd typ 9
9090 Personbilpluton
9100 Underhållskompanistab
9100 Kompanistab
(*1966A)
9101 Underhållskompanistab G
9102 Transportplutonsstab
9102 Transportplutonsstab
(*1966A)
9104 Bilgrupp
9104 Bilgrupp
(*1966A)
9106 Traktorgrupp
9106 Traktorgrupp
(*1966A)
9108 Arbetstroppstab
9108 Arbetstroppstab
(*1966A)
9110 Arbetskader
9110 Arbetskader
(*1966A)
9112 Arbetsgrupp
9113 Kader för rörlig tvättanstalt
9114 Specialarbetsgrupp
9114 Specialarbetsgrupp
(*1966A)
9115 Bageripluton
9116 Tygplutonsstab
9116 Tygplutonsstab (*1966A)
9118 Tygtropp
9118 Tygtropp
(*1966A)
9119 Tyggrupp
9119 Tyggrupp
(*1966A)
9120 Intendenturplutonsstab
9120 Intendenturplutonsstab
(*1966A)
9122 Intendenturtropp
9122 Intendenturtropp
(*1966A)
9123 Intendenturgrupp
9123 Intendenturgrupp
(*1966A)
9124 Sjukvårdsplutonsstab med förbandsplatstropp
9124 Sjukvårdsplutonsstab med förbandsplatstropp
(*1966A)
9126 Sjukbärartropp
9126 Sjukbärartropp
(*1966A)
9128 Sjuktransportgrupp
9128 Sjuktransportgrupp
(*1966A)
9130 Koktross
9130 Koktross
(*1966A)
9132 Bilpluton
9132 Bilpluton
(*1966A)
9133 Försvarsområdestygverkstad typ I
9134 Försvarsområdestygverkstad typ II
9135 Försvarsområdestygverkstad typ III
9136 Magasinskader
9138 Intendenturspecialpluton
29138 Intendenturspecialpluton
9140 Sjukvårdskader
9142 Sjukvårdstropp
9142 Sjukvårdstropp
(*1966A)
9144 Sjuktransportbussgrupp
9144 Sjuktransportbussgrupp
(*1966A)
29150 Militärområdesintendenturklossar
 - 29150a Militärområdesintendenturkompanistab
 - 29150b Militärområdesintendenturplutonstab
 - 29150c Arbetsgrupp
 - 29150d Bilgrupp
 - 29150e Tankbilgrupp
 - 29150f Traktorgrupp
 - 29150g Teknikergrupp
-
9155 Centralt tygmaterielförråd VII
9156 Centralt tygmaterielförråd typ I
9157 Centralt tygmaterielförråd typ II
9158 Centralt tygmaterielförråd typ III
9159 Centralt tygmaterielförråd typ IV
9160 Centralt tygmaterielförråd typ V
9161 Centralt tygmaterielförråd typ VI
9162 Centralt sjukvårdsmaterielförråd typ I
9164 Centralt sjukvårdsmaterielförråd typ II
9170 Drivmedelsförrådspluton typ I
9172 Drivmedelsförrådspluton typ II
9185 Drivmedelskompani
9187 Intendenturkompani
9200 Brigadunderhållsbataljonsstab mm
9200 Brigadunderhållsbataljonsstabskompani  (*1966A)
9202 Brigadtransportkompani
9202 Brigadtransportkompani
(*1966A)
9204 Reparationspluton
9204 Reparationspluton
(*1966A)
9206 Brigadintendenturkompani
9206 Brigadintendenturkompani
(*1966A)
9208 Brigadsjukvårdskompani
9208 Brigadsjukvårdskompani
(*1966A)
9208 Brigadsjukvårdskompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
9212 Pansarunderhållsbataljonsstab mm
9214 Pansartransportkompani
9216 Pansarintendenturkompani
9218 Pansarsjukvårdskompani
29220 Infanteri- och norrlandsunderhållsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 4 1966A)
29222 Infanteritransportkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
29224 Infanterireparationskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
29226 Infanteriintendenturkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
29228 Infanterisjukvårdskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
29230 Lätt infanteriunderhållskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
29240 Brigadunderhållsbataljonsstabskompani
(*1980 IB77)
29240A Brigadunderhållsbataljonsstabskompani 77
(*1991 IB77)
29242 Brigadtransportkompani
(*1980 IB77)
29242A Brigadtransportkompani 77
(*1991 IB77)
29244 Brigadsjukvårdskompani
(*1980 IB77)
29244A Brigadsjukvårdskompani 66, 77, mek, p
(*1991 IB77)
29246 Brigadreparations- och intendenturkompani
(*1980 IB77)
29246A Brigadreparations- och intendenturkompani 77
(*1991 IB77)
29248 Lätt brigadunderhållskompani
(*1980 IB77)
29248A Lätt brigadunderhållskompani 77
(*1991 IB77)                                                                             
29260 Militärområdestygmaterielförråd MTT101
29261 Militärområdestygmaterielförråd MTT103
29262 Militärområdestygmaterielförråd MTT105 
29274 Militärområdestygmaterielförråd MTT501
29275 Militärområdestygmaterielförråd MTT503
29276 Militärområdestygmaterielförråd MTT507
29277 Militärområdestygmaterielförråd MTT601
29278 Militärområdestygmaterielförråd MTT603
29279 Militärområdestygmaterielförråd MTT605
29280 Militärområdesammunitionsförråd MTA100
29281 Militärområdesammunitionsförråd MTA102
29282 Militärområdesammunitionsförråd MTA104 
29283 Militärområdesammunitionsförråd MTA106 
29293 Militärområdesammunitionsförråd MTA500
29294 Militärområdesammunitionsförråd MTA502
29295 Militärområdesammunitionsförråd MTA504 
29296 Militärområdesammunitionsförråd MTA600 
29297 Militärområdesammunitionsförråd MTA602
29298 Militärområdesammunitionsförråd MTA604
29300 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM111 113 115
29301 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM117 311 312 313 314 621
29302 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM205 622 623
29306 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM521 523 
29307 Militärområdesmotorfordonsförråd MTM522 
9320 Norrlandsunderhållsbataljonsstab mm
(*1966A)
29320 Norrlandsunderhållsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 4 1966A)
29322 Norrlandsunderhållsbataljonsstabskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
29322 Norrlandsunderhållsbataljonsstabskompani
(*1977 NB)
9324 Norrlandstransportkompani
(*1966A)
29324 Norrlandstransportkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
29324 Norrlandstransportkompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
29324 Norrlandstransportkompani
(*1977 NB)
9326 Norrlandsreparationskompani
(*1966A)
9326 Norrlandsreparationskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
29326 Norrlandsreparationskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
29326 Norrlandsreparationskompani
(*1977 NB)
9328 Norrlandsintendenturkompani
(*1966A)
29329 Norrlandsintendenturkompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
29329 Norrlandsintendenturkompani
(*1977 NB)
9330 Norrlandssjukvårdskompani
(*1966A)
9332 Lätt norrlandsunderhållskompani
(*1966A)
29332 Lätt norrlandsunderhållskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
29332 Lätt norrlandsunderhållskompani
(*1977 NB)
29334 Norrlandssjukvårdskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
29334 Norrlandssjukvårdskompani
(*1977 NB)
29336 Reparationskompani
(*1982 Förd)
29360A Norrlandsunderhållsbataljonsstabskompani 85
(*1990 NB)
29362A Norrlandsammunitions- och transportkompani 85
(*1990 NB)
29364A Norrlandsreparations- och intendenturkompani 85
(*1990 NB)
29366A Norrlandssjukvårdskompani 85
(*1990 NB)
29368A Lätt norrlandsunderhållskompani 85
(*1990 NB)
29412 Pansarundehållsbataljonsstabskompani
(*1977 PB)
9414 Pansartransportkompani
(*1966A)
29414 Pansartransportkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
29414 Pansartransportkompani
(*1977 PB)
9416 Pansarintendenturkompani
(*1966A)
29416 Pansarintendenturkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
29416 Pansarintendenturkompani
(*1977 PB)
9418 Pansarsjukvårdskompani
(*1966A)
29419 Pansarsjukvårdskompani
(*1977 PB)
9420 Lätt pansarunderhållskompani (strv 101 - 102)
(*1966A)
29421 Lätt pansarunderhållskompani (strv 74)
29422 Lätt pansarunderhållskompani (strv 103)
29422 Lätt pansarunderhållskompani (strv 103)
(*Ändringstryck 4 1966A)
29422 Lätt pansarunderhållskompani (strv 103)
(*1977 PB)
9500 Etappregementschef och etappregementsstab mm
(*1966B)
9504 Etappbataljonsstab mm
(*1966A)
9508 Etappkompani
(*1966A)
9510 Etapptransportkompani
(*1966A)
9512 Ammunitionsförrådskompani
(*1966A)
9514 Etappverkstadskompani
(*1966A)
9516 Etappintendenturkompani
(*1966A)
9518 Sjukhuskompani
(*1966A)
9520 Sjukvårdsspecialpluton
(*1966A)
9520 Sjukvårdsspecialpluton
(*Ändringstryck 1 1966A)
29532 Etappbataljonsstabskompani 80
(*1982 Förd)
29534 Etapptransportkompani 80
(*1982 Förd)
29536 Etappammunitionsförrådskompani 80
(*1982 Förd)
29538 Etappintendenturkompani 80
(*1982 Förd)
29540 Etappsjukhuskompani 80
(*1982 Förd)
29544 Slakteri- och bageripluton
(*1982 Förd)
9701 Ammunitionsförrådstropp
9703 Verkstadspluton Gotland
9703 Verkstadspluton G
9705 Drivmedelstropp
9707 Centralt ammunitions- och tygmaterielförråd Gotland
9709 Militärområdesverkstad Gotland
9711 Centralt intendenturförråd Gotland
9712 Centralt intendenturförråd Gotland
9712 Centralt intendenturförråd G
29802A Försvarsområdestransportpluton
(*1988 LF)
29804 Ammunitionsförrådspluton
(*1982 Förd)
29806 Drivmedelspluton
(*1982 Förd)
23999C Klossdelar Försvarsområdesunderhållskompani
(*1988 LF)

- - - - -