AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Signalförband


- - - - -
Signalförband

8001 Högkvarterets sambandskompani
8004a Fördelningsstationskompani
8004b Fördelningskabelkompani
8004 Fördelningsstationskompani
8004 Fördelningssambandskompani
8005 Fördelningskabelkompani
8006 Militärområdeskabelkompani
8007 Militärområdessambandskompani
8008 Militärområdessambandskompani Gotland
8009 GPLsambandspluton Gotland
Krigstelegrafpluton
 - 8010 Krigstelegrafpluton typ 1
 -
8010 Krigstelegrafpluton typ 2
 -
8010 Krigstelegrafpluton typ 3
 -
8010 Krigstelegrafpluton typ 4
 -
8010 Krigstelegrafpluton typ 5
 -
8010 Krigstelegrafpluton typ 6
 -
8010 Krigstelegrafpluton typ 7
-
8011b Fast radiostation
8012 Signalkompani Gotland
8013 Kårsignalbataljonsstab
8014 Kårstationskompani
8015 Kårtrådkompani
8016 Kårkabelkompani
8017 Radiolänkkompani
8018 Radiolänkkompani
8021 Gplsambandskompani typ I
8022 Gplsambandskompani typ II
8023 Gplsambandskompani typ III
8024 Gplsambandskompani typ IV
8031 Gplsambandspluton typ I
8032 Gplsambandspluton typ II
8033 GPLsambandspluton typ III
8034 Gplsambandspluton typ IV
8035 Gplsambandspluton typ V
8036 Gplsambandspluton typ VI
8037 Gplsambandspluton typ VII
8038 Gplsambandspluton typ VIII
8039 Gplsambandspluton typ IX
8040 Gplsambandspluton typ X
8041 Gplsambandspluton typ XI
8045 Sambandsförstärkningskompani typ III
8054 Konvalescentkompani
8066 Fast radiostation typ 6
8070 Militärområdessambandskompani
8078 Militärområdessambandskompani Gotland
8090 Milosambandsbataljonsstab mm
8092 Sambandscentralkompani typ II
8094 Sambandsförstärkningskompani typ II
8096 Kabelkompani typ II
8101 Sambandskompani typ I
8102 Sambandskompani typ II
8103 Sambandskompani typ III
8104 Rörligt sambandskompani
8105 Fast radiostation
8110 Fördelningssambandsbataljonsstab
8112 Sambandscentralkompani
8114 Sambandsförstärkningskompani
8116 Kabelkompani
8118 Bataljonstross
8125 Gplsambandskompani typ 5
8154 Radiokompani
8172 Gplsambandspluton typ 12
8173 Gplsambandspluton typ 13
8190 Milosambandsbataljonsstab mm typ VI
8194 Sambandsförstärkningskompani typ IV
8201 Sambandskompani typ I
8202 Sambandskompani typ II
8203 Sambandskompani typ III
8204 Rörligt sambandskompani
8205 Sambandskompani typ V

- - - - -