AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Ingenjörsförband


- - - - -
Ingenjörsförband

7001 Fortifikationsstab
7002 Fortifikationsmaterielgrupp
7003 Fortifikationsgrupp
7003g Ingenjörskompani
7003g Pansaringenjörkompani
7005 Ingenjörsbataljonsstab mm
7006 Ingenjörmaterielkader
Kåringenjörkompani
 - 7007 Kåringenjörkompani (1951-1954)
 - 7007 Kåringenjörkompani (1954-1961)
-
7008 Ingenjörsmaskinpluton
7009 Bromaterielkompani
7009a Pansaringenjörmaterielpluton
7009b Pontonbromaterielpluton
7010 Maskeringspluton
7011 Lätt ingenjörtraktorpluton
7012 Vägkompani
Ingenjörmaterielkompanistab mm
 - 7013 Ingenjörmaterielkompanistab mm (1951-1954)
 - 7013 Ingenjörmaterielkompanistab mm (1953-1961)
-
7014 Kåringenjörmaterielpluton
7015 Bromaterieltropp
7016 Pontonbromaterielpluton
7017 Ingenjörtraktorkompani
7018 Ingenjörtraktorpluton
7018 Bandtraktorpluton
7019 Ingenjörverkstadstropp
7020 Ingenjörsförrådstropp
7021 Brigadingenjörskompani
Brigadingenjörsmaterielpluton
 - 7022 Brigadingenjörmaterielpluton (1951-1954)
 - 7022 Brigadingenjörmaterielpluton (1954-)
-
7023 Pansaringenjörkompani
7024 Pansaringenjörmaterielpluton
7025 Ingenjörbataljonsstab mm (reducerad)
Ingenjörskompani typ I
 - 7026 Ingenjörskompani typ I (1952-1954)
 - 7026 Ingenjörskompani typ I (1954-1964)
-
7027 Ingenjörskompani typ II
7028 Järnvägsbataljonsstab mm
7029 Järnvägskompani
7032 Ingenjörskompani typ III (lokalförsvarsförband)
7040 Bandtraktorkompani
7044 Lätt bandtraktorpluton
7054 Konvalescentkompani
27064 Brigadingenjörskompani G
7074 Ingenjörsbataljonsstab mm
7076 Kåringenjörmaterielkompani
7080 Pansaringenjörsbataljonsstab
7082 Pansaringenjörkompani
7084 Pansaringenjörmaterielkompani
7086 Kår- och Brigadingenjörskompani
7088 Brigadingenjörmaterielkompani

- - - - -