AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Ingenjörsförband


- - - - -
Ingenjörsförband

7001 Fortifikationsstab
7002 Fortifikationsmaterielgrupp
7003 Fortifikationsgrupp
7003g Ingenjörskompani
7003g Pansaringenjörkompani
7005 Ingenjörsbataljonsstab mm
7005 Ingenjörsbataljonsstab mm
(*1966A)
7006 Ingenjörmaterielkader
Kåringenjörkompani
 - 7007 Kåringenjörkompani (1951-1954)
 - 7007 Kåringenjörkompani (1954-1961)
-
7008 Ingenjörsmaskinpluton
7009 Bromaterielkompani
7009 Bromaterielkompani
(*1966A)
7009 Bromaterielkompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
7009a Pansaringenjörmaterielpluton
7009b Pontonbromaterielpluton
7010 Maskeringspluton
27010 Bromaterielkompani
(*Ändringstryck 2 1966A)
27010 Bromaterielkompani
(*1982 Förd)
7011 Lätt ingenjörtraktorpluton
7012 Vägkompani
7012 Vägkompani
(*1966A)
7012 Vägkompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
Ingenjörmaterielkompanistab mm
 - 7013 Ingenjörmaterielkompanistab mm (1951-1954)
 - 7013 Ingenjörmaterielkompanistab mm (1953-1961)
-
7014 Kåringenjörmaterielpluton
27014 Lokalförsvarsingenjörsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 2 1966A)
7015 Bromaterieltropp
7016 Pontonbromaterielpluton
27016 Vägkompani
(*1982 Förd)
7017 Ingenjörtraktorkompani
7018 Ingenjörtraktorpluton
7018 Bandtraktorpluton
7019 Ingenjörverkstadstropp
7020 Ingenjörsförrådstropp
7021 Brigadingenjörskompani
Brigadingenjörsmaterielpluton
 - 7022 Brigadingenjörmaterielpluton (1951-1954)
 - 7022 Brigadingenjörmaterielpluton (1954-)
-
7023 Pansaringenjörkompani
7024 Pansaringenjörmaterielpluton
7025 Ingenjörbataljonsstab mm (reducerad)
Ingenjörskompani typ I
 - 7026 Ingenjörskompani typ I (1952-1954)
 - 7026 Ingenjörskompani typ I (1954-1964)
-
7027 Ingenjörskompani typ II
7028 Järnvägsbataljonsstab mm
7029 Järnvägskompani
7032 Ingenjörskompani typ III (lokalförsvarsförband)
7032 Ingenjörskompani typ 3 (lokalförsvarsförband)
(*1966A)
27033 Lokalförsvarsingenjörskompani
(*Ändringstryck 2 1966A)
7040 Bandtraktorkompani
7044 Lätt bandtraktorpluton
7044 Lätt bandtraktorpluton
(*1966A)
7044 Lätt bandtraktorpluton
(*Ändringstryck 1 1966A)
27044 Lätt bandtraktorpluton
(*1982 Förd)
7054 Konvalescentkompani
27064 Brigadingenjörskompani G
27066 Fördelningsingenjörkompani
(*Ändringstryck 2 1966A)
27066 Fördelningsingenjörskompani
(*1982 Förd)
7074 Ingenjörsbataljonsstab mm
7074 Ingenjörsbataljonsstab mm
(*1966A)
7074 Ingenjörsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 2 1966A)
27074 Fördelningsingenjörsbataljonsstab med Bataljonsstabskompani
(*1982 Förd)
7076 Kåringenjörmaterielkompani
7076 Fördelningsingenjörsmaterielkompani
(*1966A)
27078 Fördelningsingenjörsmaterielkompani
(*Ändringstryck 2 1966A)
7080 Pansaringenjörsbataljonsstab
27080 Fördelningsingenjörsmaterielkompani
(*1982 Förd)
7082 Pansaringenjörkompani
7084 Pansaringenjörmaterielkompani
7086 Kår- och Brigadingenjörskompani
7086 Brigadingenjörskompani
(*1966A)
7088 Brigadingenjörmaterielkompani
7088 Brigadingenjörmaterielkompani
(*1966A)
7102 Fortifikationsmaterielgrupp
(*1966A)
7102 Fortifikationsmaterielgrupp
(*Ändringstryck 2 1966A)
7104 Fortifikationsgrupp typ 2
(*1966A)
7104 Fortifikationsgrupp typ 2
(*Ändringstryck 2 1966A)
7120 Järnvägsbataljonsstab mm
(*1966A)
27120 Bataljonsstabskompani
(*1982 Förd)
7122 Järnvägsmaterielkompani
(*1966A)
27122 Järnvägsmaterielkompani
(*1982 Förd)
7129 Järnvägskompani
(*1966A)
27129 Järnvägskompani
(*1982 Förd)
27210 Infanteriingenjörsbataljonsstab
(*Ändringstryck 4 1966A)
27212 Infanteriingenjörkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
27214 Infanteriingenjörmaterielkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
27221A Norrlandsingenjörsbataljonsstabs- och trosskompani 88
(*1990 NB)
27223A Tungt norrlandsingenjörskompani 88
(*1990 NB)
27228A Norrlandsingenjörsmaskinkompani 88
(*1990 NB)
27227A Lätt norrlandsingenjörskompani 88
(*1990 NB)
27230A Brigadingenjörmaterielkompani 77
(*1991 IB77)
27232 Brigadingenjörskompani
(*1980 IB77)
27232A Brigadingenjörkompani 77
(*1991 IB77)
27234 Brigadingenjörmaterielkompani
(*1980 IB77)
7310 Norrlandsingenjörsbataljonsstab mm
(*1966A)
7310 Norrlandsingenjörsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 4 1966A)
27310 Norrlandsingenjörsbataljonsstabskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
27310 Norrlandsingenjörsbataljonsstabskompani
(*1977 NB)
7312 Norrlandsingenjörskompani
(*1966A)
7312 Norrlandsingenjörskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
27312 Norrlandsingenjörskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
27312 Norrlandsingenjörskompani
(*1977 NB)
27314 Norrlandsingenjörsmaterielkompani
(*1966A)
27314 Norrlandsingenjörsmaterielkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
27315 Norrlandsingenjörsmaterielkompani Vo
(*1966A)
27316 Norrlandsingenjörsmaterielkompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
27316 Norrlandsingenjörsmaterielkompani
(*1977 NB)
27411 Pansaringenjörsbataljonsstab
(*1966A)
27411 Pansaringenjörsbataljonsstab
(*Ändringstryck 4 1966A)
27411 Pansaringenjörsbataljonsstab
(*1977 PB)
7412 Pansaringenjörkompani
(*1966A)
7412 Pansaringenjörkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
27412 Pansaringenjörkompani
(*1977 PB)
27415 Pansaringenjörmaterielkompani
(*1966A)
27415 Pansaringenjörmaterielkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
27416 Pansaringenjörsmaterielkompani
(*1977 PB)

- - - - -