AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Luftvärnsförband


- - - - -
Luftvärnsförband

6001 Luftvärnschefsstab mm
6002 Luftvärnsledargrupp
6003 Luftvärnsgruppstab mm
6003 Luftvärnsledargrupp typ I
6004 Fältluftvärnsdivisionsstab mm

6004 Luftvärnsledargrupp typ II
6005 Järnvägsluftvärnskompanistab
6005g Lätt fältluftvärnskompani
6006 Flygfältluftvärnschefsstab
6007 Flygfältsluftvärnsdivisionsstab mm
6008 Territoriell luftvärnsregementsstab mm
6009 Territoriell luftvärnsgruppstab mm
6010 Territoriell luftvärnsdivisionsstab mm (större)
6011 Territoriell luftvärnsdivisionsstab mm (mindre)
6012 Territoriell luftvärnsdivisionsstab mm
6012 Territoriell luftvärnskompanistab
6013 Fältluftvärnsbatteri
6014 Flygfältsluftvärnsbatteri
Territoriellt luftvärnsbatteri
 - 6015 Territoriellt luftvärnsbatteri (1951-1954)
 - 6015 Territoriellt luftvärnsbatteri (1954-1961)
-
6016 Territoriellt luftvärnsbatteri
6017 Territoriellt luftvärnsbatteri
6017 Territoriellt luftvärnsbatteri
6018 Fältluftvärnskompani
6019 Lätt fältluftvärnskompani
6020 Brigadluftvärnskompani
6021 Järnvägsluftvärnstropp
Lätt järnvägsluftvärnstropp
 
- 6022 Lätt järnvägsluftvärnstropp (1951-1954)
 - 6022 Lätt järnvägsluftvärnstropp (1954-1956)
-
6023 Flygfältsluftvärnskompani
6024 Territoriell luftvärnstropp typ S
6025 Territoriell luftvärnstropp typ GI-IV
6026 Territoriell luftvärnstropp typ G1-8
6027 Strålkastarkompani
6028 Spärrballongkompani
6029 Luftvärnstransportkompani
6030 Tung luftvärnstransportpluton
6031 Fältluftvärnstrossbatteri
6032 Luftvärnsverkstadstropp
6033 Luftvärnsverkstadskader
6034 Fältluftvärnsdivisionsstab Gotland
6035 Fältluftvärnsbatteri Gotland
6036 Fältluftvärnskompani Gotland
6036b Fältluftvärnskompani Gotland
6037 Lätt fältluftvärnskompani Gotland
6038 Luftvärnsverkstadstropp Gotland
Territoriell luftvärnstropp typ B
 - 6039 Territoriell luftvärnstropp typ B (1951-1956)
 - 6039 Territoriell luftvärnstropp typ B (1956-1961)
 - 6039 Territoriell luftvärnstropp typ B (1961-1964)
-
6040 Flygfältsluftvärnskompani
6041 Fältluftvärnskompani
6042 Fältluftvärnskompani
6043 Territoriell luftvärnstropp typ S
6044 Territoriell luftvärnstropp typ C
6047 Territoriell luftvärnstropp typ SII

6047 Luftvärnstropp S2
26048 Lokalförsvarsluftvärnspluton 12

6054 Konvalescentbatteri
6055a Tyganstalten vid Lv2
6059 Järnvägsluftvärnskompanistab
6060 Lätt järnvägsluftvärnstropp typ I
6061 Spaningsradartropp (fältluftvärn)
6061 Lätt järnvägsluftvärnstropp typ II
6062 Spaningsradartropp (flygfältluftvärn)
6063 Spaningsradartropp (territoriellt luftvärn)
6064 Eldledningsradaravdelning (fältluftvärn)
6065 Eldledningsradaravdelning (flygfältluftvärn och territoriellt luftvärn)
6071 Tungt fältluftvärnskompani
6080 Fältluftvärnsbataljonsstab mm
6080 Luftvärnsbataljonsstab mm
6081 Luftvärnsbataljonsstab mm
6084 Tungt fältluftvärnskompani typ II
6086 Fältluftvärnskompani typ I
6090 Fältluftvärnskompani typ III
6092 Luftvärnskompani typ IV
6104 Luftvärnsledargrupp typ 4
6105 Luftvärnsledargrupp typ 5
6106 Luftvärnsledargrupp typ 6
6107 Luftvärnsledargrupp typ 7
6108 Luftvärnsledargrupp typ 8
6109 Luftvärnsledargrupp typ 9
26109 Luftvärnsledargrupp ÖN3
6110 Luftvärnsledargrupp typ 10
6111 Luftvärnsledargrupp typ 11
6112 Luftvärnsledargrupp typ 12
26112 Luftvärnsledargrupp ÖN3S
6113 Basluftvärnsavdelning
6120 Brigadluftvärnskompani
6122 Pansarluftvärnskompani
6135 Luftvärnstransportpluton
6140 Flygfältsluftvärnskompani
6151 Territoriell luftvärnsgruppstab typ I
6152 Territoriell luftvärnsgruppstab typ II
6158 Territoriellt luftvärnsbatteri
6161 Luftvärnsverkstad typ I
6162 Luftvärnsverkstad typ II

26203 Luftvärnsrobotbataljonsstab mm
26205 Luftvärnsrobotkompani

- - - - -