AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Artilleriförband


- - - - -

Artilleriförband

5001 Kårartilleristab mm
5002 Artilleriregementsstab mm
5003 Divisionsstab mm
Divisionsstab mm
 - 5003b Divisionsstab mm (terrängbil)
 - 5003b Divisionsstab mm (artilleritraktor)  
-
5003d Divisionsstab mm
5004 Pjäsbatteri
5004b Pjäsbatteri
5004e Pjäsbatteri
5005 Trossbatteri
5005b Trossbatteri
5005e Trossbatteri
5006 Mätbatteri
5007 Kanongrupp (värnförband)
Divisionsstab mm
 - 5008 Divisionsstab mm (terrängbil)
 - 5008 Divisionsstab mm (artilleritraktor)
-
5009 Pjäsbatteri
5010 Pjäsbatteri
5011 Stormkanonkompani typ I (SAV)
5013 Pansardivisionsstab mm
5014 Pjäsbatteri
5014 Pjäsbatteri (reducerat)(hjultraktor)
5015 Pjäsavdelning (fast) Gotland
5015 Trossbatteri
5016 Specialkompani typ I - Artilleridel (SAV)
5017 Artilleriregementsstab mm Gotland
5018 Divisionsstab mm Gotland
5019 Divisionsstab mm Gotland (reducerad)
5020 Pjäsbatteri Gotland
5021 Pjäsbatteri Gotland
5022 Pjäsbatteri Gotland
5023 Pjäsbatteri Gotland (reducerad)
5024 Trossbatteri Gotland
5025 Pjäsavdelning (fast), Gotland
5026 Pjäsbatteri (reducerat)
5027 Pjäsbatteri (reducerat)(stationärt, 4-pjäsbatteri)
5028 Pjäsbatteri (reducerat)(stationärt, 6-pjäsbatteri)
Pjäsbatteri (reducerat)
 - 5029 Pjäsbatteri (reducerat)(10,5cm batteri)
 - 5029 Pjäsbatteri (reducerat)(15cm batteri)
-
5030 Eldledningspatrull
5031 Divisionsstab mm
5032 Pjäsbatteri
5033 Pjäsbatteri
Trossbatteri (Tung Kårdivision)
 - 5034 Trossbatteri (15cm haubits)
 - 5034 Trossbatteri (10,5cm kanon)
-
5035 Divisionsstab mm
5036 Pjäsbatteri
5037 Trossbatteri
Divisionsstab mm
 - 5038 Divisionsstab mm
 - 5038 Divisionsstab mm (vinterorganisation)
-
5038v Divisionsstab mm
Pjäsbatteri
 - 5039 Pjäsbatteri
 - 5039 Pjäsbatteri (vinterorganisation med hjulmedar)
-
5039v Pjäsbatteri (vinterorganisation med slädar)
5040 Trossbatteri
5041 Trossbatteri
5042 Artillerichefsstab mm Boden
5043 Divisionsstab mm Boden typ I
Divisionsstab mm, Boden
 - 5044 Divisionsstab mm Boden typ II
 - 5044 Divisionsstab mm Boden typ III
-
5045 Divisionsstab mm Boden typ IV
5046 Pjäsbatteri (reducerat) Boden
Flankeringsbatteri, Boden
 - 5047 Flankeringsbatteri Boden (4-pjäser)
 - 5047 Flankeringsbatteri Boden (6-pjäser)
-
5048 Flankeringstropp Boden (1952-1961)
5048 Fort typ 11
25048 Fort 1, 2 samt 3
Fort, Boden
 - 5049 Fort I Boden
 - 5049 Fort III Boden
 - 5049 Fort IV Boden
 - 5049 Fort V Boden
-
5049 Fort typ 12
25049 Fort 4
5050 Fort II Boden
5050 Fort typ 13
25050 Fort 5
5054 Konvalescentbatteri
5057 Divisionsstab mm typ I
5058 Divisionsstab mm typ II
5060 15cm Fast pjäsdivision
Fort
 - 5065 Fort typ I
 -
5065 Fort typ III
 -
5065 Fort typ V
-
5066 Fort typ II
5067 Fort typ IV
25069 20. Lokalförsvarskanonbataljonsstaben mm
5070 Artilleriflygtropp
25070 1. Lokalförsvarskanonkompani (20. Lokalförsvarskanonbataljon)
25071 2. Lokalförsvarskanonkompani (20. Lokalförsvarskanonbataljon)
5072 Artillerigruppstab mm
5075 Artilleriregementsstab mm
5077 Mätbatteri
5078 Mätbatteri Gotland
5090 Kanongrupp typ IV
5092 Kanongrupp typ V
5100 Divisionsstab mm
5101 Divisionsstab mm
5110 Pjäsbatteri
5111 Pjäsbatteri
5120 Trossbatteri
5121 Trossbatteri
5130 Divisionsstab mm
5140 Pjäsbatteri
5150 Trossbatteri
5200 Divisionsstab mm
5210 Pjäsbatteri
5220 Trossbatteri
25336 Lokalförsvarshaubitskompani
25337 Lokalförsvarshaubitskompani
25338 Lokalförsvarskanonkompani
25339 Lokalförsvarshaubitskompani
25362 Lokalförsvarseldledningstropp
25368 Lokalförsvarskanonkompani
25369 Lokalförsvarskanonkompani
25370 Lokalförsvarskanonkompani
25371 Lokalförsvarskanonkompani
25372 Lokalförsvarshaubitskompani
25373 Lokalförsvarshaubitskompani

- - - - -