AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Artilleriförband


- - - - -

Artilleriförband

5001 Kårartilleristab mm
5002 Artilleriregementsstab mm
5003 Divisionsstab mm
Divisionsstab mm
 - 5003b Divisionsstab mm (terrängbil)
 - 5003b Divisionsstab mm (artilleritraktor)  
-
5003d Divisionsstab mm
5004 Pjäsbatteri
5004b Pjäsbatteri
5004e Pjäsbatteri
5005 Trossbatteri
5005b Trossbatteri
5005e Trossbatteri
5006 Mätbatteri
5007 Kanongrupp (värnförband)
Divisionsstab mm
 - 5008 Divisionsstab mm (terrängbil)
 - 5008 Divisionsstab mm (artilleritraktor)
-
5009 Pjäsbatteri
5010 Pjäsbatteri
5011 Stormkanonkompani typ I (SAV)
5013 Pansardivisionsstab mm
5014 Pjäsbatteri
5014 Pjäsbatteri (reducerat)(hjultraktor)
5015 Pjäsavdelning (fast) Gotland
5015 Trossbatteri
5016 Specialkompani typ I - Artilleridel (SAV)
5017 Artilleriregementsstab mm Gotland
5018 Divisionsstab mm Gotland
5019 Divisionsstab mm Gotland (reducerad)
5020 Pjäsbatteri Gotland
5021 Pjäsbatteri Gotland
5022 Pjäsbatteri Gotland
5023 Pjäsbatteri Gotland (reducerad)
5024 Trossbatteri Gotland
5025 Pjäsavdelning (fast), Gotland
5026 Pjäsbatteri (reducerat)
5027 Pjäsbatteri (reducerat)(stationärt, 4-pjäsbatteri)
5028 Pjäsbatteri (reducerat)(stationärt, 6-pjäsbatteri)
Pjäsbatteri (reducerat)
 - 5029 Pjäsbatteri (reducerat)(10,5cm batteri)
 - 5029 Pjäsbatteri (reducerat)(15cm batteri)
-
5030 Eldledningspatrull
5031 Divisionsstab mm
5032 Pjäsbatteri
5032 Rörligt lokalförsvarsbatteri
(*1966A)
5033 Pjäsbatteri
Trossbatteri (Tung Kårdivision)
 - 5034 Trossbatteri (15cm haubits)
 - 5034 Trossbatteri (10,5cm kanon)
-
5035 Divisionsstab mm
5035 Rörligt lokalförsvarsbatteri
(*1966A)
5036 Pjäsbatteri
5036 Rörligt lokalförsvarsbatteri
(*1966A)
5037 Trossbatteri
Divisionsstab mm
 - 5038 Divisionsstab mm
 - 5038 Divisionsstab mm (vinterorganisation)
-
5038v Divisionsstab mm
Pjäsbatteri
 - 5039 Pjäsbatteri
 - 5039 Pjäsbatteri (vinterorganisation med hjulmedar)
-
25039 Lokalförsvarshaubitskompani (stationärt)
(*Ändringstryck 1 1966A)
5039v Pjäsbatteri (vinterorganisation med slädar)
5040 Trossbatteri
5041 Trossbatteri
5042 Artillerichefsstab mm Boden
5043 Divisionsstab mm Boden typ I
Divisionsstab mm, Boden
 - 5044 Divisionsstab mm Boden typ II
 - 5044 Divisionsstab mm Boden typ III
-
25044 Fördelningsartillerichef med Artilleriledningskompani
(*1982 Förd)
5045 Divisionsstab mm Boden typ IV
5046 Pjäsbatteri (reducerat) Boden
5046 Rörligt lokalförsvarsbatteri
(*1966A)
25046 Artilleriflygpluton
(*1982 Förd)
Flankeringsbatteri, Boden
 - 5047 Flankeringsbatteri Boden (4-pjäser)
 - 5047 Flankeringsbatteri Boden (6-pjäser)
-
5047 Rörligt lokalförsvarsbatteri
(*1966A)
5048 Flankeringstropp Boden (1952-1961)
5048 Fort typ 11
25048 Fort 1, 2 samt 3
Fort, Boden
 - 5049 Fort I Boden
 - 5049 Fort III Boden
 - 5049 Fort IV Boden
 - 5049 Fort V Boden
-
5049 Fort typ 12
25049 Fort 4
5050 Fort II Boden
5050 Fort typ 13
25050 Fort 5
5054 Konvalescentbatteri
5057 Divisionsstab mm typ I
5058 Divisionsstab mm typ II
5060 15cm Fast pjäsdivision
Fort
 - 5065 Fort typ I
 -
5065 Fort typ III
 -
5065 Fort typ V
-
5066 Fort typ II
5067 Fort typ IV
25069 20. Lokalförsvarskanonbataljonsstaben mm
5070 Artilleriflygtropp
25070 1. Lokalförsvarskanonkompani (20. Lokalförsvarskanonbataljon)
25071 2. Lokalförsvarskanonkompani (20. Lokalförsvarskanonbataljon)
5072 Artillerigruppstab mm
5072 Artillerigruppstab mm
(*1966B)
5075 Artilleriregementsstab mm
5075 Artilleriregementsstab mm
(*1966B)
5077 Mätbatteri
5077 Mätbatteri
(*1966B)
5078 Mätbatteri Gotland
5079 Underrättelsekompani
(*Ändringstryck 2 1966A)
5083 Artillerijägarpluton
(*Ändringstryck 2 1966A)
5090 Kanongrupp typ IV
5090 Kanongrupp typ 4
(*1966A)
5092 Kanongrupp typ V
5092 Kanongrupp typ 5
(*1966A)
5100 Divisionsstab mm
5101 Divisionsstab mm
25102 Haubitsbataljonsstabskompani G
(*1982 Förd)
5110 Pjäsbatteri
5111 Pjäsbatteri
25112 Haubitskompani G
(*1982 Förd)
5120 Trossbatteri
25120 Haubitstrosskompani G
(*1982 Förd)
5121 Trossbatteri
5130 Divisionsstab mm
5130 Bataljonsstabskompani
(*1966A)
5140 Pjäsbatteri
5140 Haubitskompani
(*1966A)
25145 Norrlandshaubitsbataljonsstab mm
(*1966A)
25145 Norrlandshaubitsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 4 1966A)
25145 Norrlandshaubitsbataljonsstabskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
25145 Norrlandshaubitsbataljonsstabskompani
(*1977 NB)
25146 Haubitskompani
(*1966A)
25146 Norrlandshaubitskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
25146 Norrlandshaubitskompani
(*1977 NB)
25148 Norrlandshaubitstrosskompani
(*1966A)
25148 Norrlandshaubitstrosskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
25148 Norrlandshaubitstrosskompani
(*1977 NB)
25149 Fördelningshaubitsbataljonsstabskompani (15,5 F)
(*1982 Förd)
25149 Fördelningshaubitsbataljonsstabskompani (15/39)
(*1982 Förd)
5150 Trossbatteri
5150 Trosskompani
(*1966A)
25151 Pansarhaubitsbataljonsstabskompani
(*1977 PB)
25152 Fördelnings- (P-, Inf-) haubitsbataljonsstab mm
(*1966A)
25152 Fördelnings- (P-, Inf-) haubitsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 1 1966A)
25152 Fördelnings- (P-, Inf-) haubitsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 4 1966A)
25154 Haubitskompani (*1966A)
25154 Haubitskompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
25156 Fördelnings- (P-, Inf-) haubitstrosskompani
(*1966A)
25156 Fördelnings- (P-, Inf-) haubitstrosskompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
25157 Fördelningshaubitskompani
(*1982 Förd)
25159 Pansarhaubitskompani
(*1977 PB)
25159 Fördelningshaubitskompani
(*1982 Förd)
25160 Infanterihaubitsbataljonsstab mm
(*1966A)
25160 Infanterihaubitsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 4 1966A)
25165 Haubitskompani
(*1966A)
25166 Haubitstrosskompani
(*1977 PB)
25166 Fördelningshaubitstrosskompani
(*1982 Förd)
25167 Fördelningshaubitstrosskompani
(*1982 Förd)
25168 Infanterihaubitstrosskompani
(*1966A)
25170A Lokalförsvarshaubitskompani
(*1988 LF)
25174 Haubitskompani F
(*1982 Förd)
25175 Haubitskompani
(*1966A)
25175A Lokalförsvarshaubitskompani S
(*1988 LF)
25178 Infanterihaubitstrosskompani
(*1966A)
25185 Haubitskompani
(*1966A)
25188 Infanterihaubitstrosskompani
(*1966A)
5200 Divisionsstab mm
25200 Pansareldledningspluton ÖN
(*1982 Förd)
5204 Pansarbrigadartillerichef mm
(*1966A)
25205 Fördelningskanonbataljonsstabskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
25205 Fördelningskanonbataljonsstabskompani
(*1982 Förd)
25206 Fördelningskanonkompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
25206 Fördelningskanonkompani
(*1982 Förd)
25207 Fördelningskanontrosskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
25209 Fördelningskanontrosskompani
(*1982 Förd)
5210 Pjäsbatteri
25210 Fördelningskanonbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 1 1966A)
25211 Fördelningskanonkompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
25215 Pansarhaubitskompani
(*1966A)
25215 Pansarhaubitskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
25217 Pansarhaubitskompani
(*1977 PB)
5220 Trossbatteri
25241A Norrlandshaubitsbataljonsstabskompani 90
(*1990 NB)
25242A Norrlandshaubitskompani 90
(*1990 NB)
25243A Norrlandshaubitstrosskompani 90
(*1990 NB)
25254 Haubitskompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
25256 Fördelnings- (P-, Inf-) haubitstrosskompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
25260 Brigadhaubitsbataljonsstabskompani
(*1980 IB77)
25261A Brigadhaubitsbataljonsstabskompani 77, 83
(*1991 IB77)
25262A Haubitskompani 77, 83
(*1991 IB77)
25263A Haubitstrosskompani 77, 83
(*1991 IB77)
25264 Brigadhaubitskompani
(*1980 IB77)
25268 Brigadhaubitstrosskompani
(*1980 IB77)
25336 Lokalförsvarshaubitskompani
25337 Lokalförsvarshaubitskompani
25338 Lokalförsvarskanonkompani
25339 Lokalförsvarshaubitskompani
25362 Lokalförsvarseldledningstropp
25368 Lokalförsvarskanonkompani
25369 Lokalförsvarskanonkompani
25370 Lokalförsvarskanonkompani
25371 Lokalförsvarskanonkompani
25372 Lokalförsvarshaubitskompani
25373 Lokalförsvarshaubitskompani

- - - - -