AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Pansarförband

- - - - -
Pansarförband

4001a Stridsvagnsbataljonsstab mm
4002a Lätt stridsvagnskompani
4002b Tungt stridsvagnskompani
4002c Följekompani
4003a Pansarbilkompani
4003b Pansarkompani

4004 Pansarspecialkompani
4006a Pansarvärnskompani
4006b Bandpansarvärnskompani
(pvkv m/43)
4007 Bandpansarvärnskompani
(pvkv m/43)
4007a Pansarverkstadskompani
4007b Pansarreparationskompani
4007c Kårpansarreparationskompani
4007d Pansarförrådstropp
4008 Motorplogpluton
4009 Pansarkompani Gotland
(strv m/40)
4010 Stridsvagnstrosskompani
4012 Stormkanonkompani typ II
(strv m/42)
4013 Stormkanonkompani typ III
(ikv)
4014 Kårpansarreparationskompani
4014 Stormkanonkompani typ III
(ikv 102/103)
4015 Pansarspecialkompani
4015 Specialkompani typ II
(Pansartruppdel)
4015 Stormkanonkompani typ I
(stormartillerivagn)
4016 Pansarkompani Gotland
(strv m/41)
4016 Pansarspecialkompani
4016 Stormkanonkompani typ II
(ikv 73)
4017 Pansarbilpluton Gotland
(1952-1955)
4017 Pansarreparationskompani
4017 Stormkanonkompani typ III
(ikv 102/103)
4018 Stridsvagnspluton Gotland
(1952-1955)(strv m/37)
4018 Pansarreparationskompani
(strv 81)
4021 Stridsvagnsbataljonsstab mm
(strv m/42)
4022 Stridsvagnskompani
(strv m/42)
4022 Pansarvärnskompani
(rb 52)
4024 Stridsvagnstrosskompani
(strv m/42)
4024 Pansarvärnskompani
(rb 53)
4025 Pansarunderstödsbataljonsstab mm
4028 Pansarreparationskompani
(strv 81)
4030 Pansarreparationskompani
(strv 74)
4031 Stridsvagnsbataljonsstab mm
(strv 81)
4032 Pansarreparationskompani ÖN
4032 Stridsvagnskompani
(strv 81)
4034 Stridsvagnstrosskompani
(strv 81)
4042 Brigadstridsvagnskompani
(strv 81)
4043 Brigadstridsvagnskompani
(strv 74)
4044 Stridsvagnskompani
(strv 81)
4046 Stridsvagnskompani
(strv 74)
4048 Kårstridsvagnskompani
(strv 74)
4050 Kårstridsvagnskompani
(strv 101)
24050 Fördelningsstridsvagnskompani
(strv 102, ltgbbil)
4054 Konvalescentkompani
4060 Kanongrupp typ I
(37mm)
4062 Kanongrupp typ II
(57mm)
4064 Kanongrupp typ III
(7,5cm)
4106 Pansarspaningskompani
(Pbv301)
4156 Pansarspaningskompani G
(KP-bil m/42)
4160 Pansarbataljonsstab G mm
(KP-bil m/42)
4164 Pansarskyttekompani G
(KP-bil m/42)
24165 Stridsvagnskompani 102 G
(strv 102, SKP)
4166 Bandpansarvärnskompani G
(pvkv m/43)
4167 Stridsvagnskompani G
(strv 74)
4168 Granatkastarkompani G
24169 Stridsvagnskompani G
(strv 74)
24170 Stridsvagnskompani G
(pvkv m/43)
4172 Pansartrosskompani G
(pvkv m/43)
4174 Pansartrosskompani G
(strv 74)
24176 Pansartrosskompani G
(strv 102)
4206 Pansarspaningskompani
(Pbv302)
4226 Stridsvagnskompani
(strv 74)
24333 Stridsvagnstransportgrupp

- - - - -