AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Pansarförband

- - - - -
Pansarförband

4001a Stridsvagnsbataljonsstab mm
4002a Lätt stridsvagnskompani
4002b Tungt stridsvagnskompani
4002c Följekompani
4003a Pansarbilkompani
4003b Pansarkompani

4004 Pansarspecialkompani
4006a Pansarvärnskompani
4006b Bandpansarvärnskompani
(pvkv m/43)
4006 Bandpansarvärnskompani
(pvkv m/43)(*1966A)
4007 Bandpansarvärnskompani
(pvkv m/43)
4007a Pansarverkstadskompani
4007b Pansarreparationskompani
4007c Kårpansarreparationskompani
4007d Pansarförrådstropp
4008 Motorplogpluton
4009 Pansarkompani Gotland
(strv m/40)
4010 Stridsvagnstrosskompani
4012 Stormkanonkompani typ II
(strv m/42)
4013 Stormkanonkompani typ III
(ikv)
4014 Kårpansarreparationskompani
4014 Stormkanonkompani typ III
(ikv 102/103)
4015 Pansarspecialkompani
4015 Specialkompani typ II
(Pansartruppdel)
4015 Stormkanonkompani typ I
(stormartillerivagn)
4015 Stormkanonkompani typ 1
(sav m/43)(*1966A)
4016 Pansarkompani Gotland
(strv m/41)
4016 Pansarspecialkompani
4016 Stormkanonkompani typ II
(ikv 73)
4017 Pansarbilpluton Gotland
(1952-1955)
4017 Pansarreparationskompani
4017 Stormkanonkompani typ III
(ikv 102/103)
4017 Stormkanonkompani typ 3
(ikv102/103)(*1966A)
4018 Stridsvagnspluton Gotland
(1952-1955)(strv m/37)
4018 Pansarreparationskompani
(strv 81)
4018 Stormkanonkompani typ 4
(pvkv m/43)(*1966A)
24018 Pansarstridsledningspluton
(*1982 Förd)
4019 Stormkanonkompani typ 5
(ikv 102/103)(*1966A)
24019 Stormkanonkompani
(ikv102/103)(*Ändringstryck 4 1966A)
4020 Stormkanonkompani typ 6
(strv 74)(*1966A)
24020 Stormkanonkompani
(strv 74)(*Ändringstryck 4 1966A)
4021 Stridsvagnsbataljonsstab mm
(strv m/42)
24021 Stormkanonkompani
(ikv 103)(*Ändringstryck 5 1966A)
24021 Stormkanonkompani
(ikv 103)(*1977 NB)
4022 Stridsvagnskompani
(strv m/42)
4022 Pansarvärnskompani
(rb 52)
24022 Pansarvärnskompani
(*1966A)
24022 Pansarvärnskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
4024 Stridsvagnstrosskompani
(strv m/42)
4024 Pansarvärnskompani
(rb 53)
24024 Pansarvärnskompani
(*1966A)
24024 Pansarvärnskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
24024 Pansarvärnskompani
(*1977 PB)
4025 Pansarunderstödsbataljonsstab mm
4028 Pansarreparationskompani
(strv 81)
4030 Pansarreparationskompani
(strv 74)
4031 Stridsvagnsbataljonsstab mm
(strv 81)
4032 Pansarreparationskompani ÖN
4032 Stridsvagnskompani
(strv 81)
24032 Fördelningspansarreparationskompani
(strv 101/103)(*Ändringstryck 4 1966A)
4034 Stridsvagnstrosskompani
(strv 81)
24039A Norrlandsbandpansarvärnskompani 90
(*1990 NB)
24040 Bandpansarvärnskompani

4042 Brigadstridsvagnskompani
(strv 81)
24042 Bandpansarvärnskompani
(ikv 91)(*1991 IB77)
24042A Bandpansarvärnskompani
(ikv 91)(*1991 IB77)
4043 Brigadstridsvagnskompani
(strv 74)
4044 Stridsvagnskompani
(strv 81)
4046 Stridsvagnskompani
(strv 74)
4048 Kårstridsvagnskompani
(strv 74)
24048 Fördelningsstridsvagnskompani
(strv 74)(*1966A)
24049 Fördelningsstridsvagnskompani
(strv 101)(*1982 Förd)
4050 Kårstridsvagnskompani
(strv 101)
24050 Fördelningsstridsvagnskompani
(strv 102, ltgbbil)
24051 Fördelningspansarreparationskompani ÖN
(strv 103/302)(*1982 Förd)
4054 Konvalescentkompani
4060 Kanongrupp typ I
(37mm)
4060 Kanongrupp typ 1
(37mm)(*1966A)
4062 Kanongrupp typ II
(57mm)
4062 Kanongrupp typ 2
(57mm)(*1966A)
4064 Kanongrupp typ III
(7,5cm)
4064 Kanongrupp typ 3
(7,5cm)(*1966A)
24070 Stridsvagnstransportkompani
(*1982 Förd)
4106 Pansarspaningskompani
(Pbv301)
24116 Stridsvagnskompani
(strv101)(*1966A)
24116 Stridsvagnskompani
(strv101)(*Ändringstryck 1 1966A)
24118 Pansartrosskompani
(strv 101)(*1966A)
24118 Pansartrosskompani
(strv 101)(*Ändringstryck 1 1966A)
24120 Pansartrosskompani
(strv 102)(*1966A)
24120 Pansartrosskompani
(strv 102)(*Ändringstryck 4 1966A)
24128 Pansarreparationskompani
(strv 101/102)(*1966A)
4156 Pansarspaningskompani G
(KP-bil m/42)
4160 Pansarbataljonsstab G mm
(KP-bil m/42)
4164 Pansarskyttekompani G
(KP-bil m/42)
24165 Stridsvagnskompani 102 G
(strv 102, SKP)
4166 Bandpansarvärnskompani G
(pvkv m/43)
4167 Stridsvagnskompani G
(strv 74)
4168 Granatkastarkompani G
24169 Stridsvagnskompani G
(strv 74)
24170 Stridsvagnskompani G
(pvkv m/43)
4172 Pansartrosskompani G
(pvkv m/43)
4174 Pansartrosskompani G
(strv 74)
24176 Pansartrosskompani G
(strv 102)
4206 Pansarspaningskompani
(Pbv302)
24206 Pansarspaningskompani
(*1966A)
24206 Pansarspaningskompani
(*1977 PB)
24210 Bataljonsstabskompani
(*1966A)
24210 Bataljonsstabskompani (
(*Ändringstryck 1 1966A)
24210 Bataljonsstabskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
24210 Pansarbataljonsstabskompani
(*1977 PB)
24212 Pansarskyttekompani
(*1966A)
24212 Pansarskyttekompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
24212 Pansarskyttekompani
(*1977 PB)
24216 Stridsvagnskompani
(strv 101)(*1966A)
24216 Stridsvagnskompani
(strv101)(*Ändringstryck 1 1966A)
24216 Stridsvagnskompani
(strv 101)(*Ändringstryck 4 1966A)
24217 Stridsvagnskompani
(strv 101)(*1966A)
24217 Stridsvagnskompani
(strv 102)(*Ändringstryck 1 1966A)
24217 Stridsvagnskompani
(strv 102)(*Ändringstryck 4 1966A)
24220 Pansartrosskompani
(strv 103)(*Ändringstryck 4 1966A)
24221 Pansartrosskompani
(strv 103)(*1977 PB)
24224 Stridsvagnskompani
(strv 103)(*Ändringstryck 4 1966A)
4226 Stridsvagnskompani
(strv 74)
24227 Stridsvagnskompani
(strv 102/302)(*1982 Förd)
24228 Pansarreparationskompani
(strv 103)(*Ändringstryck 4 1966A)
24234 Pansarreparationskompani
(strv 103)(*1977 PB)
24238 Stridsvagnskompani
(strv 103)(*1977 PB)
24239 Stridsvagnskompani
(strv 103)(*1977 PB)
4310 Stridsvagnsbataljonsstab mm
(*1966A)
4310 Stridsvagnsbataljonsstab mm
(*Ändringstryck 1 1966A)
4318 Stridsvagnstrosskompani
(*1966A)
24318 Stridsvagnstrosskompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
24320 Stridsvagnsbataljonsstabskompani
(*1982 Förd)
24321 Stridsvagnstrosskompani ÖN
(103/302)(*1982 Förd)
24322 Stridsvagnskompani ÖN
(strv 103)(*1982 Förd)
24333 Stridsvagnstransportgrupp

- - - - -