AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Stabsförband

- - - - -
Staber  

1001 Chefen för armén och arméstaben
1002 Centrala Värnpliktsbyrån CVB
1003 Hemvärnsstaben
1004 Militärbefälsstab mm (typ I)(Milo I. samt VI.)
Militärbefälsstab (typ II)
 - 1005 Militärbefälsstab mm (Milo II. samt III.)
 - 1005 Militärbefälsstab mm (Milo IV. samt V.)
Fördelningsstab
 - 1006 Fördelningsstab mm (1954-1958)
 - 1006 Fördelningsstab mm (1958-)
-
1006b KAFI
1007 Generalfälttygmästaren och Arméförvaltningens Tygavdelning KAFT
1007 Regionalkontor typ I (BRB)
1008 Generalintendenten och Arméförvaltningens Intendenturavdelning - KAIF
1008 Lokalkontor (regionalkontor typ II)(BRB)
1012 Stationsofficersgrupp
1014a Pansarbrigadstab mm (PB49)
1014b Infanteribrigadstab mm (IB49)
21015 Landsvägstransportledningskaderstab
21016 Sambandsgrupp
21017 Transportledningsgrupp
1018 Fortbefälhavare i Bodens fästning
21018 Trossgrupp
1019 Fortifikationsbefälhavaren i Boden
1020 Musikkår
1023 Garnisonssjukhus i Boden
21023 Järnvägstransportledningskaderstab
21024 Stationsgrupp
1026 Armémuseum
1027 Hästanskaffningskommission
1029 Gruppstab mm
1030 Militärbefälsstab mm Gotland
1031 Infanteribrigadstab Gotland (IB49G)
1032 Försvarsområdesstab mm Gotland
1033 Fånglägerstab Gotland
1034 Postsamlingsstation
1035 Fältpostkontor större
1036 Fältpostkontor mindre
1037 Fältpostexpedition
1038 Landsvägstransportledningsstab
1039 Landsvägstransportledningsgrupp
1041 Försvarsområdesstab mm typ I (Fo11)
1042 Försvarsområdesstab mm typ II (Fo14)
1043 Försvarsområdesstab mm typ III (Fo16)
1044 Försvarsområdesstab mm typ IV (Fo18)
1045 Försvarsområdesstab mm typ V (Fo21)
1046 Försvarsområdesstab mm typ VI (Fo22)
1047 Försvarsområdesstab mm typ VII (Fo23)
1049 Försvarsområdesstab mm typ IX (Fo31)
1050 Försvarsområdesstab mm typ X (Fo32)
1051 Försvarsområdesstab mm typ XI (Fo34)
1052 Försvarsområdesstab mm typ XII (Fo35)
1053 Försvarsområdesstab mm typ XIII (Fo41)
1054 Försvarsområdesstab mm typ XIV (Fo43)
1055 Försvarsområdesstab mm typ XV (Fo44)
1056 Försvarsområdesstab mm typ XVI (Fo47)
1057 Försvarsområdesstab mm typ XVII (Fo48)
1058 Försvarsområdesstab mm typ XVIII (Fo51)
1059 Försvarsområdesstab mm typ XIX (Fo52)
1060 Försvarsområdesstab mm typ XX (Fo53)
1061 Försvarsområdesstab mm typ XXI (Fo61)
1062 Försvarsområdesstab mm typ XXII (Fo62)
Försvarsområdesstab mm typ XXIII (Fo63)
 - 1063 Försvarsområdesstab mm typ XXIII (1955-1961)
 - 1063 Försvarsområdesstab mm typ XXIII (1961-)
-
1064 Försvarsområdesstab mm typ XXIV (Fo65)
1065 Försvarsområdesstab mm typ XXV (Fo66)
1066 Försvarsområdesstab mm typ XXVI (Fo67)
1068 Försvarsområdesstab mm typ XXVII (Fo67)
1075 Kader för ersättningsbataljon
1080 Gruppstab mm Boden
1090 Lätt helikopterpluton
1092 Helikoptergrupp
1102 Centrala Värnpliktsbyrån CVB
1108 Generalintendenten och Arméintendenturförvaltningen KAIF
1114 Infanteribrigadstab mm (IB59)
1116 Pansarbrigadstab mm (PB58)
1130 Stridsledningsstab Gotland (IB59G)
1132 Brigadstab G mm (PBG)
1140 Fånglägerstab
21150 Militärområdessäkerhetskompani
1190 Arméflygbataljonsstab mm
1192 Lätt helikopterpluton
1194 Medeltung helikopterpluton
1196 Sambandsflygpluton
1200 Arméchefen
1201 Arméstaben
21316 Infanteribrigadstab mm (IB66)(förslag)
21316 Infanteribrigadstab mm (IB66)(fastställd)
1510 Depåstab mm
1520 Truppregister typ I
1521 Truppregister typ II
1522 Truppregister typ III
1530 Inskrivningsexpedition typ I
1531 Inskrivningsexpedition typ II
1540 Kader för personalersättningskompani
1550 Fast radiostation
1561 Tygverkstad ur Smålands Tygstation
1562 Tygverkstad ur Karlsborgs Tygstation
1563 Tygverkstad ur Bergslagens Tygstation
1564 Tygverkstäder ur Stockholms Tygstation
1565 Signalverkstad ur Stockholms Tygstation
1566 Tygverkstad ur Norrlands Tygstation
1567 Militärområdestygverkstad Gotland
1568 Tygverkstäder ur Bodens Tygstation
1571 Tygverkstaden vid I1
1572 Tygverkstaden vid I2
1573 Tygverkstaden vid I3
1576 Tygverkstaden vid I6
1577 Tygverkstaden vid I7
1580 Tygverkstaden vid I10
1581 Tygverkstaden vid I11
1583 Tygverkstaden vid I13
1584 Tygverkstaden vid I14
1585 Tygverkstaden vid I15
1586 Tygverkstaden vid I16
1587 Tygverkstaden vid I17
1589 Tygverkstaden vid I19
1590 Tygverkstaden vid I20
1601 Tygverkstaden vid P1
1602 Tygverkstaden vid P2
1604 Tygverkstaden vid P4
1613 Tygverkstaden vid A3
1618 Tygverkstaden vid A8
1623 Tygverkstaden vid Lv3
1624 Tygverkstaden vid Lv4
1625 Tygverkstaden vid Lv5
1626 Tygverkstaden vid Lv6
1627 Tygverkstaden vid Lv7
1632 Tygverkstaden vid Ing2
1641 Tygverkstaden vid S1
1651 Tygverkstaden vid T1
1652 Tygverkstaden vid T2
1653 Tygverkstaden vid T3
1654 Tygverkstaden vid T4
Generalfälttygmästaren och Armétygförvaltningen KATF
1700-1714 KATF Översikt
1700 KATF Generalfälttygmästare
KATF Operativ Del
1701 KATF Centralsektion och Kommendatur
1702 KATF Verkstadsavdelning
1703 KATF Tygförrådsbyrå
1704 KATF Ammunitionsförrådsbyrå
KATF Teknisk Del
1705 KATF Centralplanering och Kommendatur
1706 KATF Ammunitionsavdelning
1707 KATF Arméns kontrollofficer i Bofors
1708 KATF Provskjutningscentral
1709 KATF Vapenbyrå
1710 KATF Fordonsavdelning
1711 KATF Elektroavdelning
1712 KATF Inköpsavdelning
1713 KATF Administrativ byrå
1714 KATF Normaliebyrå
-

- - - - -