AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Infanteriförband

- - - - -
Infanteriförband

2002a Skyttebataljonsstab mm
2002d Pansarskyttebataljonsstab mm
2003a Skyttekompani
2003e Pansarskyttekompani
2004 Understödskompani
12004 Stabskompani typ 4
2005a Understödskompani
2005d Pansarunderstödskompani
Pansarskyddskompani
 
- 2006 Pansarskyddskompani (1950-1951)
 - 2006 Pansarskyddskompani (1951-1954)
-
2007a Specialkompani
2007d Pansargranatkastarkompani
2007 Pansargranatkastarkompani
2008a Trosskompani
2008b Pansartrosskompani
Jägarstab mm

 - 2009 Jägarstab mm (1954-1955)
 - 2009 Jägarstab mm (1955-1964)
Kårjägarpluton
 - 2010 Kårjägarpluton (1954-1960)
 - 2010 Kårjägarpluton (1960-1961)
Fallskärmsjägardepå
 - 2011 Fallskärmsjägardepå (1955-1960)
 - 2011 Fallskärmsjägardepå (1960-1963)
-
2012 Fallskärmsjägarpluton
2013 Tungt granatkastarkompani
2014 Cykeltransportkompani
Gruppstab mm Fo

 - 2015 Gruppstab mm Fo (1951-1959)
 - 2015 Gruppstab mm Fo (1959-1963)
-
2016 Cykelskyttebataljonsstab mm typ I
2017 Cykelskyttekompani typ I
Cykelunderstödskompani typ I
 - 2018 Cykelunderstödskompani typ I (1951-1954)
 - 2018 Cykelunderstödskompani typ I (1954-1964)
-
2019 Cykelskyttebataljonsstab mm typ II
2020 Cykelskyttekompani typ II
Cykelunderstödskompani typ II
 - 2021 Cykelunderstödskompani typ II (1951-1954)
 - 2021 Cykelunderstödskompani typ II (1954-1964)
-
2022 Cykelskyttebataljonsstab mm typ III
2023 Cykelskyttekompani typ III
Cykelunderstödskompani typ III
 - 2024 Cykelunderstödskompani typ III (1951-1954)
 - 2024 Cykelunderstödskompani typ III (1954-)
-
2025 Kulsprutekompani
2026 Arméhundväsendets depå med dressyranstalt
Specialkompani typ I och II (infanteridel)
 - 2027 Specialkompani typ I och II (Infanteridel)(1951-1953)
 - 2027 Specialkompani typ I och IÍ (infanteridel)(1953-1955)
-
Fältpoliskompani
 - 2028 Fältpoliskompani (1951-1954)
 - 2028 Fältpoliskompani (1953-1961)
Fältpolispluton
 - 2029 Fältpolispluton (1951-1954)
 - 2029 Fältpolispluton (1953-1961)
Högkvarterets stabskompani
 - 2030 Högkvarterets stabskompani (1949-1951)
 - 2030 Högkvarterets stabskompani (1951-1954)
 - 2030 Högkvarterets stabskompani (1953-1957)
-
2031 Arméstabens stabskompani
2032 Kompanistab
2033 Plutonstab
2034 Skyttegrupp
2035 Kulsprutegevärsgrupp
2036 Kulsprutegrupp
2037 Automatkanongrupp

2038 Pansarvärnsgrupp
2039 Kompanitross
Specialkompani typ I (stormartillerivagn)
 - 2040 Specialkompani typ I (sav)(1951-1953)
 - 2040 Specialkompani typ I (sav)(1953-1954)
Tung granatkastarpluton (värnförband)
 - 2040 Tung granatkastarpluton (1955-1959)
 - 2040 Tung granatkastarpluton (1959-1961)
-
2040 Plutonstab typ II (värnförband, 1961-)
Specialkompani typ II (tung stridsvagn)
 - 2041 Specialkompani typ II (tstrv)(1951-1953)
 - 2041 Specialkompani typ II (tstrv)(1953-1954)
-
Specialkompani typ III (infanterikanon)
 - 2042 Specialkompani typ III (infanterikanon)(1951-1953)
 - 2042 Specialkompani typ III (infanterikanon)(1953-1954)
 - 2042 Specialkompani typ III (infanterikanon)(1954-1957)
-
2043 Gränsbevakningsbataljonsstab mm
2044 Gränsbevakningskompanistab typ I
2045 Gränsbevakningskompanistab typ II
2046 Värnbataljonsstab typ I

Värnbataljonsstab typ II

 - 2047 Värnbataljonsstab typ II (1951-1959)
 - 2047 Värnbataljonsstab typ II (1959-1964)
-
2048 Rökpluton
2049 Gas- och brandskyddspluton
2050 Gplstabspluton Gotland
2052 Gruppstab mm Gotland
2054 Konvalescentkompani
2055 Skyttebataljonsstab mm Gotland
2056 Skyttekompani Gotland
Understödskompani Gotland
 - 2057 Understödskompani Gotland (1952-1954)
 - 2057 Understödskompani Gotland (1954-1961)
-
2058 Trosskompani Gotland
2059 Tungt granatkastarkompani Gotland
Pansarskyddskompani
 - 2060 Pansarskyddskompani Gotland (1952-1954)
 - 2060 Pansarskyddskompani Gotland (1953-1961)
-
2061 Pionjärkompani Gotland
2062 Gas- och rökpluton Gotland
2063 Kompanistab Gotland (värnförband)(1952-1958)
2063 Cykelskyttebataljonsstab mm ÖN
2064 Värnpluton Gotland (värnförband)(1952-1958)
2064 Cykelskyttekompani ÖN
2065 Pansarvärnsgrupp Gotland (värnförband)
2066 Kompanitross Gotland (värnförband)
Jägarpluton Lokalförsvarsförband
 - 2067 Jägarpluton (1954-1960)
 - 2067 Jägarpluton (1960-1964)
-
2070 Jägarbataljonsstab mm
2071 Jägarkompani
2072 Jägarunderstödskompani
2073 Jägartrosskompani
2074 Pansarskyttebataljonsstab mm
2076 Pansarunderstödskompani
2081 Gplstabspluton typ I
2082 Gplstabspluton typ II
2083 Gplstabspluton typ III
2084 Gplstabspluton typ IV
2085 Gplstabspluton typ V
2086 Gplstabspluton typ VI
2087 Gplstabspluton typ VII
2088 Gplstabspluton typ VIII
2089 Gplstabspluton typ IX
2090 Gplstabspluton typ X
2091 Gplstabspluton typ XI
2095 Hästdepå typ I
2096 Hästdepå typ II
2097 Hästsjukvårdskompani
2098 Krigssjukstallskader
2101 Stabskompani typ I
2102 Stabskompani typ II
2103 Stabskompani typ III
2104 Stabskompani typ IV
2105 Stabskompani typ V
2111 Stabskompani typ I
2112 Stabskompani typ II
2113 Stabskompani typ III
2115 Gruppstab mm Fo
2128 Fältpoliskompani (1961-1964)
2128 Militärpoliskompani (1964-)
2129 Fältpolispluton (1961-1964)
2129 Militärpolispluton (1964-)
2132 Gruppstab mm Gotland
2142 Arbetskompanikader
2148 Brandkåren i Bodens fästning
2150 Bevakningskompanistab
2152 Självständig bevakningsplutonsstab
2154 Bevakningsplutonsstab
2156 Bevakningsgrupp typ I
2158 Bevakningsgrupp typ II
2160 Bevakningsgrupp typ III
2170 Plutonstab Gotland (värnförband)
2172 Cykelskyttepluton Gotland (värnförband)
2174 Kompanitross Gotland (värnförband)
2181 Cykelskyttebataljonsstab mm
2182 Cykelskyttekompani
2183 Cykelunderstödskompani
2184 Cykeltrosskompani
2201 Spaningskompani
2204 Skyttekompani
2205 Skyttekompani typ G
2206 Understödskompani
2207 Understödskompani typ G
2208 Trosskompani
22208 Trosskompani
2210 Understödsbataljonsstab mm
2212 Pansarskyddskompani IB
2213 Tungt granatkastarkompani
2214 Cykeltransportkompani
22215 Cykeltransportpluton
2216 Anspannskompani
2218 Minhundspluton
2220 ISB-pluton
2222 Rökpluton
22240 Stab- och trosstropp
22241 Cykeltransporttropp 66R
2250 Fältjägarbataljonsstab mm
2252 Lätt skyttekompani
2254 Trosskompani
2301 Spaningsskvadron
2302 Pansarspaningskompani
2308 Pansarskyddskompani PB
2310 Pansarbataljonsstab mm
2312 Pansarskyttekompani
2314 Pansarunderstödskompani
2316 Pansartrosskompani
2318 Pansartrosskompani
Pansarvärnsrobotkompani
 - 2320 Pansarvärnsrobotkompani (1959-1961)
 - 2320 Pansarvärnsrobotkompani (1961- )
-


- - - - -