AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband - Infanteriförband

- - - - -
Infanteriförband

2002a Skyttebataljonsstab mm
2002d Pansarskyttebataljonsstab mm
2003a Skyttekompani
2003e Pansarskyttekompani
2004 Understödskompani
12004 Stabskompani typ 4
2005a Understödskompani
2005d Pansarunderstödskompani
Pansarskyddskompani
 
- 2006 Pansarskyddskompani (1950-1951)
 - 2006 Pansarskyddskompani (1951-1954)
-
2007a Specialkompani
2007d Pansargranatkastarkompani
2007 Pansargranatkastarkompani
2008a Trosskompani
2008b Pansartrosskompani
Jägarstab mm

 - 2009 Jägarstab mm (1954-1955)
 - 2009 Jägarstab mm (1955-1964)
Kårjägarpluton
 - 2010 Kårjägarpluton (1954-1960)
 - 2010 Kårjägarpluton (1960-1961)
Fallskärmsjägardepå
 - 2011 Fallskärmsjägardepå (1955-1960)
 - 2011 Fallskärmsjägardepå (1960-1963)
-
2012 Fallskärmsjägarpluton
2013 Tungt granatkastarkompani
2014 Cykeltransportkompani
Gruppstab mm Fo

 - 2015 Gruppstab mm Fo (1951-1959)
 - 2015 Gruppstab mm Fo (1959-1963)
-
2016 Cykelskyttebataljonsstab mm typ I
2017 Cykelskyttekompani typ I
Cykelunderstödskompani typ I
 - 2018 Cykelunderstödskompani typ I (1951-1954)
 - 2018 Cykelunderstödskompani typ I (1954-1964)
-
2019 Cykelskyttebataljonsstab mm typ II
2020 Cykelskyttekompani typ II
Cykelunderstödskompani typ II
 - 2021 Cykelunderstödskompani typ II (1951-1954)
 - 2021 Cykelunderstödskompani typ II (1954-1964)
-
2022 Cykelskyttebataljonsstab mm typ III
2023 Cykelskyttekompani typ III
Cykelunderstödskompani typ III
 - 2024 Cykelunderstödskompani typ III (1951-1954)
 - 2024 Cykelunderstödskompani typ III (1954-)
-
2025 Kulsprutekompani
2026 Arméhundväsendets depå med dressyranstalt
Specialkompani typ I och II (infanteridel)
 - 2027 Specialkompani typ I och II (Infanteridel)(1951-1953)
 - 2027 Specialkompani typ I och IÍ (infanteridel)(1953-1955)
-
Fältpoliskompani
 - 2028 Fältpoliskompani (1951-1954)
 - 2028 Fältpoliskompani (1953-1961)
Fältpolispluton
 - 2029 Fältpolispluton (1951-1954)
 - 2029 Fältpolispluton (1953-1961)
Högkvarterets stabskompani
 - 2030 Högkvarterets stabskompani (1949-1951)
 - 2030 Högkvarterets stabskompani (1951-1954)
 - 2030 Högkvarterets stabskompani (1953-1957)
-
2031 Arméstabens stabskompani
2032 Kompanistab
2032 Stabsgrupp
(*1966A)
2033 Plutonstab
2033 Stabsgrupp (pluton)
(*1966A)
2034 Skyttegrupp
2034 Skyttegrupp
(*1966A)
2035 Kulsprutegevärsgrupp
2035 Kulsprutegevärsgrupp
(*1966A)
2036 Kulsprutegrupp
2036 Kulsprutegrupp
(*1966A)
2037 Automatkanongrupp

2037 Granatgevärsgrupp
(*1966A)
2038 Pansarvärnsgrupp
2039 Kompanitross
2039 Trossgrupp
(*1966A)
Specialkompani typ I (stormartillerivagn)
 - 2040 Specialkompani typ I (sav)(1951-1953)
 - 2040 Specialkompani typ I (sav)(1953-1954)
Tung granatkastarpluton (värnförband)
 - 2040 Tung granatkastarpluton (1955-1959)
 - 2040 Tung granatkastarpluton (1959-1961)
-
2040 Plutonstab typ II (värnförband, 1961-)
2040 Stabsgrupp (pluton)
(*1966A)
Specialkompani typ II (tung stridsvagn)
 - 2041 Specialkompani typ II (tstrv)(1951-1953)
 - 2041 Specialkompani typ II (tstrv)(1953-1954)
-
2041 Granatkastargrupp
(*1966A)
Specialkompani typ III (infanterikanon)
 - 2042 Specialkompani typ III (infanterikanon)(1951-1953)
 - 2042 Specialkompani typ III (infanterikanon)(1953-1954)
 - 2042 Specialkompani typ III (infanterikanon)(1954-1957)
-
2043 Gränsbevakningsbataljonsstab mm
2044 Gränsbevakningskompanistab typ I
2045 Gränsbevakningskompanistab typ II
2046 Värnbataljonsstab typ I
22046 Gränsjägarkompani (exempel)
(*Ändringstryck 1 1966A)
22046 Gränsjägarkompani (exempel)
(*1982 Förd)
Värnbataljonsstab typ II

 - 2047 Värnbataljonsstab typ II (1951-1959)
 - 2047 Värnbataljonsstab typ II (1959-1964)
-
2048 Rökpluton
2049 Gas- och brandskyddspluton
22049 Självständig gränsjägarpluton
(*Ändringstryck 1 1966A)
2050 Gplstabspluton Gotland
22050 Självständig gränsjägarpluton
(*1982 Förd)
2052 Gruppstab mm Gotland
2054 Konvalescentkompani
2055 Skyttebataljonsstab mm Gotland
2056 Skyttekompani Gotland
Understödskompani Gotland
 - 2057 Understödskompani Gotland (1952-1954)
 - 2057 Understödskompani Gotland (1954-1961)
-
2058 Trosskompani Gotland
2059 Tungt granatkastarkompani Gotland
Pansarskyddskompani
 - 2060 Pansarskyddskompani Gotland (1952-1954)
 - 2060 Pansarskyddskompani Gotland (1953-1961)
-
2061 Pionjärkompani Gotland
2062 Gas- och rökpluton Gotland
2063 Kompanistab Gotland (värnförband)(1952-1958)
2063 Cykelskyttebataljonsstab mm ÖN
2063 Cykelskyttebataljonsstab med stabspluton ÖN
(*1966A)
2064 Värnpluton Gotland (värnförband)(1952-1958)
2064 Cykelskyttekompani ÖN
2064 Cykelskyttekompani ÖN
(*1966A)
2065 Pansarvärnsgrupp Gotland (värnförband)
2066 Kompanitross Gotland (värnförband)
Jägarpluton Lokalförsvarsförband
 - 2067 Jägarpluton (1954-1960)
 - 2067 Jägarpluton (1960-1964)
-
2070 Jägarbataljonsstab mm
2071 Jägarkompani
2072 Jägarunderstödskompani
2073 Jägartrosskompani
22073D Lokalförsvarsskyttebataljonsstabspluton ÖN
(*1988 LF)
2074 Pansarskyttebataljonsstab mm
22074D Lokalförsvarsskyttekompani ÖN
(*1988 LF)
2076 Pansarunderstödskompani
2081 Gplstabspluton typ I
2082 Gplstabspluton typ II
2083 Gplstabspluton typ III
2084 Gplstabspluton typ IV
2085 Gplstabspluton typ V
2086 Gplstabspluton typ VI
2087 Gplstabspluton typ VII
2088 Gplstabspluton typ VIII
2089 Gplstabspluton typ IX
2090 Gplstabspluton typ X
2091 Gplstabspluton typ XI
2095 Hästdepå typ I
2096 Hästdepå typ II
2097 Hästsjukvårdskompani
2098 Krigssjukstallskader
2101 Stabskompani typ I
2102 Stabskompani typ II
2103 Stabskompani typ III
2104 Stabskompani typ IV
2105 Stabskompani typ V
22106 Spaningskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
2111 Stabskompani typ I
2112 Stabskompani typ II
2113 Stabskompani typ III
2115 Gruppstab mm Fo
2115 Gruppstab med stabspluton Fo
(*1966B)
2128 Fältpoliskompani (1961-1964)
2128 Militärpoliskompani (1964-)
2128 Militärpoliskompani
(*1966A)
2128 Militärpoliskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
22128 Militärpoliskompani
(*1982 Förd)
2129 Fältpolispluton (1961-1964)
2129 Militärpolispluton (1964-)
22129 Militärpolispluton
(*1982 Förd)
2132 Gruppstab mm Gotland
2142 Arbetskompanikader
2148 Brandkåren i Bodens fästning
2150 Bevakningskompanistab
2150 Bevakningskompanistab
(*1966A)
2152 Självständig bevakningsplutonsstab
2152 Självständig bevakningsplutonsstab
(*1966A)
2154 Bevakningsplutonsstab
2154 Bevakningsplutonsstab
(*1966A)
2156 Bevakningsgrupp typ I
2156 Bevakningsgrupp typ 1
(*1966A)
2158 Bevakningsgrupp typ II
2158 Bevakningsgrupp typ 2
(*1966A)
2160 Bevakningsgrupp typ III
2160 Bevakningsgrupp typ 3
(*1966A)
2170 Plutonstab Gotland (värnförband)
2172 Cykelskyttepluton Gotland (värnförband)
2174 Kompanitross Gotland (värnförband)
22180 Lokalförsvarsskyttebataljonsstabskompani 88
(*1988 LF)
2181 Cykelskyttebataljonsstab mm
2181 Cykelskyttebataljonsstab med stabskompani
(*1966A)
22181A Lokalförsvarsskyttekompani 86
(*1988 LF)
2182 Cykelskyttekompani
2182 Cykelskyttekompani
(*1966A)
2183 Cykelunderstödskompani
2183 Cykelunderstödskompani
(*1966A)
22183A Lokalförsvarstrosskompani 86
(*1988 LF)
2184 Cykeltrosskompani
2184 Cykeltrosskompani
(*1966A)
2186 Kulsprutekompani
(*1966A)
2201 Spaningskompani
2201 Spaningskompani
(*1966A)
2201 Spaningskompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
2202 Skyttebataljonsstab mm
2202 Bataljonsstabskompani
(*1966A)
2202 Bataljonsstabskompani (*Ändringstryck 1 1966A)
2204 Skyttekompani
2204 Skyttekompani
(*1966A)
2204 Skyttekompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
2205 Skyttekompani typ G
2206 Understödskompani
2206 Understödskompani
(*1966A)
2207 Understödskompani typ G
2208 Trosskompani
2208 Trosskompani
(*1966A)
2208 Trosskompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
22208 Trosskompani
2210 Understödsbataljonsstab mm
2210 Stabspluton
(*1966A)
2210 Stabspluton
(*Ändringstryck 4 1966A)
22210 Personaltransportkompanichef mm, tgb
(*1980 IB77)
22210 Personaltransportkompanichef, tgb
(*1982 Förd)
22210A Personaltransportkompanichef mm, tgb
(*1980 IB77)
22211 Personaltransportkompanichef, hjultraktor
(*1982 Förd)
2212 Pansarskyddskompani IB
2213 Tungt granatkastarkompani
2213 Tungt granatkastarkompani
(*1966A)
2213 Tungt granatkastarkompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
2214 Cykeltransportkompani
2214 Cykeltransportkompani
(*1966A)
22214 Personaltransportpluton, tgb
(*1980 IB77)
22214 Personaltransportpluton, tgb
(*1982 Förd)
22214A Personaltransportpluton, tgb
(*1980 IB77)
22215 Cykeltransportpluton
22215 Cykeltransportpluton
(*Ändringstryck 1 1966A)
22215 Personaltransportpluton, hjultraktor
(*1982 Förd)
2216 Anspannskompani
2216 Anspannskompani
(*1966A)
22216 Personaltransportpluton, buss
(*1982 Förd)
2218 Minhundspluton
2218 Minhundspluton
(*1966A)
2220 ISB-pluton
2220 ISB-Pluton (*1966A)
2222 Rökpluton
2222 Rökpluton (*1966A)
22225 Personaltransportbataljonsstab med bataljonsstabskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
22226 Personaltransportkompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
22230 Skyttebataljonsstab med skyttebataljonsstabskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
22232 Skyttekompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
22234 Granatkastarkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
22236 Trosskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
22237A Brigadpansarvärnskompani 77
(*1991 IB77)
22238 Infanteripansarvärnskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
22238 Brigadpansarvärnskompani
(*1980 IB77)
22240 Cykeltransportkompanichef mm
(*Ändringstryck 1 1966A)
22240 Cykeltransportkompani chef mm
(*Ändringstryck 4 1966A)
22240 Cykeltransportkompanichef mm
(*Ändringstryck 5 1966A)
22240 Stab- och trosstropp
22241 Cykeltransportpluton
(*Ändringstryck 4 1966A)
22241 Cykeltransportpluton 66R
(*Ändringstryck 5 1966A)
22241 Cykeltransporttropp 66R
2250 Fältjägarbataljonsstab mm
22250 Skyttebataljonsstab Ö

22251 Skyttekompani Ö

2252 Lätt skyttekompani
22252 Trosskompani Ö

2254 Trosskompani
2258 Jägarkompani
(*1966A)
2260 Spaningsskvadron
(*1966A)
2262 Jägarskvadron
(*1966A)
2264 Jägarskvadron Vo
(*1966A)
22268 Jägarkompani
(*Ändringstryck 2 1966A)
22268 Jägarkompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
22268 Jägarkompani
(*1982 Förd)
22273A Lokalförsvarsskyttebataljonsstabskompani S
(*1988 LF)
22275A Lokalförsvarsskyttekompani S
(*1988 LF)
22277A Lokalförsvarstrosskompani S
(*1988 LF)
22281 Cykelskyttebataljonsstab mm
(*Ändringstryck 4 1966A)
22281D Lokalförsvarsskyttebataljonsstabskompani 69
(*1988 LF)
22282 Cykelskyttekompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
22282D Lokalförsvarsskyttekompani 69
(*1988 LF)
22283 Cykelgranatkastarkompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
22283D Lokalförsvarsgranatkastarkompani 69
(*1988 LF)
22284 Cykeltrosskompani
(*Ändringstryck 4 1966A)
22284D Lokalförsvarstrosskompani 69
(*1988 LF)
2301 Spaningsskvadron
2302 Pansarspaningskompani
22306 Brigadspaningskompani
(*1980 IB77)
22306A Brigadspaningskompani 77
(*1991 IB77)
2308 Pansarskyddskompani PB
2310 Pansarbataljonsstab mm
2312 Pansarskyttekompani
2314 Pansarunderstödskompani
2316 Pansartrosskompani
2318 Pansartrosskompani
Pansarvärnsrobotkompani
 - 2320 Pansarvärnsrobotkompani (1959-1961)
 - 2320 Pansarvärnsrobotkompani (1961- )
-
22331 Bataljonsstabskompani 66M och F
(*1982 Förd)
22337 Infanteritrosskompani 66M och F
(*1982 Förd)
22338 Skyttekompani F
(*1982 Förd)
22340 Brigadskyttebataljonsstabskompani
(*1980 IB77)
22340A Brigadskyttebataljonsstabskompani 77
(*1991 IB77)
22342 Brigadskyttekompani
(*1980 IB77)
22342A Brigadskyttekompani 77
(*1991 IB77)
22344 Brigadgranatkastarkompani
(*1980 IB77)
22345A Brigadgranatkastarkompani 77
(*1991 IB77)
22346 Brigadtrosskompani
(*1980 IB77)
22346A Brigadtrosskompani 77
(*1991 IB77)
2350 Fältjägarbataljonsstab mm 64
(*1966A)
2350 Fältjägarbataljonsstab mm 64
(*Ändringstryck 1 1966A)
22350 Fältjägarbataljonsstab med Bataljonsstabskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
2352 Lätt skyttekompani
(*1966A)
2352 Lätt skyttekompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
22353 Lätt skyttekompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
2354 Trosskompani
(*1966A)
2354 Trosskompani
(*Ändringstryck 1 1966A)
23355 Trosskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
2360 Bandvagnskompani
(*1966A)
22360 Bandvagnskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
22367A Norrlandspansarvärnskompani 90 rb55
(*1990 NB)
22401B Norrlandsspaningskompani 83
(*1990 NB)
2402 Norrlandsspaningskompani
(*1966A)
22402 Norrlandsspaningskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
22402 Norrlandsspaningskompani
(*1977 NB)
2406 Understödskompani
(*1966A)
2406 Understödskompani (*Ändringstryck 1 1966A)
2407 Understödskompani typ G
(*1966A)
22410A
Norrlandsskyttebataljonsstabs-granatkastarkompani 88 (*1990 NB)
2412 Pansarskyddskompani Infanteribrigad
(*1966A)
2412 Pansarskyddskompani Infanteribrigad (*Ändringstryck 1 1966A)
22414A Norrlandsskyttekompani 90 pvrb (*1990 NB)
22415A Norrlandstrosskompani 90 pvrb (*1990 NB)
2422 Norrlandsskyttebataljonsstabskompani
(*1966A)
2424 Norrlandsskyttekompani
(*1966A)
2426 Norrlandsgranatkastarkompani
(*1966A)
2428 Norrlandstrosskompani
(*1966A)
2430 Norrlandscykeltransportkompani
(*1966A)
22432 Norrlandsskyttebataljonsstabskompani
(*Ändringstryck 5 1966A)
22432 Norrlandsskyttebataljonsstabskompani
(*1977 NB)
22434 Norrlandsskyttekompani 66R
(*Ändringstryck 5 1966A)
22434 Norrlandsskyttekompani 66R
(*1977 NB)
22434 Norrlandsskyttekompani 66R
(*1982 Förd)
22436 Norrlandsgranatkastarkompani 69R
(*Ändringstryck 5 1966A)
22436 Norrlandsgranatkastarkompani 69R
(*1977 NB)
22438 Norrlandstrosskompani 69R
(*Ändringstryck 5 1966A)
22438 Norrlandstrosskompani 69R
(*1977 NB)
22447 Bandvagnskompanichef mm
(*1982 Förd)
22448 Bandvagnspluton
(*1982 Förd)
2512 Fallskärmsjägarkompanistab
(*1966A)
2512 Fallskärmsjägarkompanistab
(*Ändringstryck 1 1966A)
2514 Fallskärmsjägarpluton
(*1966A)
2514 Fallskärmsjägarpluton
(*Ändringstryck 1 1966A)
22515 Fallskärmsjägarbataljonsstab mm
(*1982 Förd)
22516 Fallskärmsjägarbataljonsstab
(*Ändringstryck 5 1966A)
22517 Fallskärmsjägartrosspluton
(*Ändringstryck 5 1966A)
22517 Fallskärmsjägartrosspluton
(*1982 Förd)
22518 Fallskärmsjägarkompanistab
(*Ändringstryck 5 1966A)
22518 Fallskärmsjägarkompanistab
(*1982 Förd)
22520 Fallskärmsjägarpluton
(*Ändringstryck 5 1966A)
22520 Fallskärmsjägarpluton
(*1982 Förd)
22530 Jägarbataljonsstabsskvadron
(*1982 Förd)
22532 Jägarskvadron
(*1982 Förd)
22536 Norrlandsjägarbataljonsstabspluton
(*1982 Förd)
22538 Norrlandsjägarskvadron
(*1982 Förd)
23999B Klossdelar Värnförband
(*1988 LF)
23999D Klossdelar Bevakningsförband
(*1988 LF)

- - - - -