AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén - Organisationsöversikt
2013-06-01

MOBILISERINGSTABELL

Titel  
Nummer  
Giltig från  
Giltig till  
 

Källa: Krigsarkivet

- - - - -
B- - - - -

Summering  
Regementsofficer (högre)  
Kapten  
Subalternofficer  
Underofficer  
Furir  
Övriga underbefäl  
Menig  
Civilmilitär-manlig  
Civilmilitär-kvinnlig  
Civil-manlig  
Civil-kvinnlig  
Summa personal  
Hästar  
Hundar  
Släp häst  
Bilar  
Släpfordon-Bil  
Hjultraktor  
Släpfordon-hjultraktor  
Bandfordon  
Släpfordon-bandfordon  
Motorcykel  
Cykel  
Pjäser mm  

Anmärkning:
N/A