AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation


Efterlysning/Sökes

Armehandbok efterlyser följande organisationsschema:
 - 1014b Infanteribrigadstab mm (IB49) (denna finns ej i arméstabens arkiv)


SAMT

Vi tar gärna emot all typ av officiella organisationsöversikter som ej redan finns redovisade på hemsidan, skicka gärna ett mail.