AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Mobiliseringsmyndigheter

Infanteriet
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I10 I11
I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21
                   
Kavalleriet
K1 K2 K3 K4
       
Pansar
P1 P1G P2 P3 P4 P6 P7 P10 P18
                 
Artilleriet
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7  A8  A9
                 
Luftvärn
Lv1 Lv2 Lv2G Lv3 Lv3G Lv4 Lv5 Lv6 Lv7
                 
Ingenjör
Ing1 Ing2 Ing3
     
Signal
S1 S1B S1Sk S1K S2
Träng
T1 T2 T3 T4
       
Tygkompani
Tyg1 Tyg2 Tyg3  
       
Intendenturkompani
Int1 Int2 Int3 Int4
       
Försvarsområden
Fo11 Fo12 Fo13 Fo14 Fo15 Fo16 Fo17 Fo18  
Fo21 Fo22 Fo23 Fo24 Fo25        
Fo31 Fo32 Fo33 Fo34 Fo35        
Fo41 Fo42 Fo43 Fo44 Fo45 Fo46 Fo47 Fo48 Fo49
Fo51 Fo52 Fo53 Fo54    
Fo61 Fo62 Fo63 Fo64 Fo65 Fo66 Fo67    
                 
Försvarsområdesregementen
P10/Fo43 I14/Fo49 I2/Fo52 I13/Fo53 I20/Fo61
         
Övriga