AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Äldre uppdateringar2017-12-30:7
 Lagt in organisationsöversikter för Skyttebataljon Ö
 - 22250 Skyttebataljonsstab Ö
 - 22251 Skyttekompani Ö
 - 22252 Trosskompani Ö
samt
 - 24040 Bandpansarvärnskompani
Stort tack till Leif Hellström för organisationsöversikterna.

- - - - -
2017-12-16:6
 Lagt in dokument under PDF -  Värnpliktigt Hemvärn/Driftvärn 1968.
 Bokprojekten fortsätter.

- - - - -
2017-04-29:5
 Lagt in bilder på böcker i kategori: Kustartilleri, Armén, Flygvapnet samt Marinen.
 Bokprojekten Armé 69 samt arbetsnamnet "Svensk laguppställning i händelse av krig" fortsätter.

- - - - -
2017-03-05:4
 Lagt in bild på ny bok om transportflyg
 Har för tillfället mycket att göra på arbetet samt bokprojekt så det blir lite glest på uppdateringar framöver.

- - - - -
2017-01-22:3
 Lagt in länk för Flygvapennytt hos AEF
 Har för tillfället mycket att göra på arbetet samt bokprojekt så det blir lite glest på uppdateringar framöver.

- - - - -
2017-01-16:2
 Lagt in nya böcker under mapp:
 - Kustartilleri
 - Flottan
 - Försvarsgemensamt
 Har för tillfället mycket att göra på arbetet samt bokprojekt så det blir lite glest på uppdateringar framöver.

- - - - -
Armehandbok önskar alla ett Gott nytt år!
 2017-01-01:1
- - - - -

2016 års uppdateringar
- - - - -
2016-11-20:136
 Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    -24176
Pansartrosskompani G (strv 102)
- - - - -
2016-11-20:136
 Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    - 42
06 Pansarspaningskompani (Pbv302)
- - - - -
2016-11-19:135
 Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    - 41
06 Pansarspaningskompani (Pbv301)
- - - - -
2016-10-30:134
 
Kompleterat information för Fo14 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo15 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo16 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-10-29:133
 
Kompleterat information för Fo18 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 
Kompleterat information för Fo21 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 
Kompleterat information för Fo22 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 
Kompleterat information för Fo23 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 
Kompleterat information för Fo31 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo32 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo34 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-10-28:132
 
Kompleterat information för Fo35 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-10-16:131
 
Kompleterat information för Fo41 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 
Kompleterat information för Fo43 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-10-15:130
 
Kompleterat information för Fo44 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-10-14:129
 
Kompleterat information för Fo46 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-10-12:128
 
Kompleterat information för Fo47 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-10-11:127
 
Kompleterat information för Fo48 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-10-10:126
 
Kompleterat information för Fo51 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo52 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    - 24169 Stridsvagnskompani G (strv 74)

- - - - -
2016-10-09:125
 
Kompleterat information för Fo53 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo63 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.
 
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    - 24170 Stridsvagnskompani G (pvkv m/43)

- - - - -
2016-10-08:124

 Kompleterat information för Fo61 1951-1961 - mobiliseringsmyndighet.

- - - - -
2016-09-26:123

 
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    - 24050 Fördelningsstridsvagnskompani
    - 24333 Stridsvagnstransportgrupp

- - - - -
2016-09-25:122
 
Kompleterat information för Fo11 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 
Kompleterat information för Fo14 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    - 24165 Stridsvagnskompani 102 G

- - - - -
2016-09-24:121
 
Kompleterat information för Fo15 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-09-17:120
 
Kompleterat information för Fo16 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo18 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.

- - - - -
2016-09-16:119
 
Kompleterat information för Fo22 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo23 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.

- - - - -
2016-09-15:118
 
Kompleterat information för Fo31 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo32 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.

- - - - -
2016-09-14:117
 
Kompleterat information för Fo34 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo35 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.

- - - - -
2016-09-11:116
 
Kompleterat information för Fo41 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 
Kompleterat information för Fo43 1970-1972 - mobiliseringsmyndighet.
 
Kompleterat information för Fo44 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 
Kompleterat information för Fo46 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo47 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo48 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo51 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för Fo52 1970-1972 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-09-10:115

  
Kompleterat information för Fo53 1970-1972 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-09-05:114

  
Kompleterat information för Fo61 1970-1972 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-09-04:113

  
Kompleterat information för Fo63 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-08-18:112

  
Kompleterat information för Fo67 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för Fo66 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för Fo65 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.

- - - - -
2016-08-17:111

  
Kompleterat information för T1 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för T2 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för T3 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för T4 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.  

- - - - -
2016-08-16:110

  
Kompleterat information för Ing1 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för Ing2 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för Ing3 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för S1 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet. 
  Kompleterat information för S2 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.

- - - - -
2016-08-15:109

  
Kompleterat information för A3 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för A4 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för A6 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för A7 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet. 
  Kompleterat information för A8 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för A9 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för Lv3 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för Lv4 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för Lv5 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för Lv6 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för Lv7 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.

- - - - -
2016-08-14:108

  
Kompleterat information för A1 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-08-08:107

  
Kompleterat information för P18 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-08-07:106

 Kompleterat information för P2   1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för P4   1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för P6   1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för P7   1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
 Kompleterat information för P10 1970-1972 - mobiliseringsmyndighet.

- - - - -
2016-08-06:105

  
Kompleterat information för P1 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-08-05:104

  
Kompleterat information för I21 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-08-02:103

  
Kompleterat information för I20 1970-1972 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-08-01:102

  
Kompleterat information för I19 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-31:101

  
Kompleterat information för I17 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-30:100

  
Kompleterat information för I16 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-29:99

  
Kompleterat information för I15 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-25:98

  
Kompleterat information för I13 1970-1972 - mobiliseringsmyndighet.
  Kompleterat information för I14 1970 - mobiliseringsmyndighet.
 
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    - 1019 Fortifikationsbefälhavaren i Boden

- - - - -
2016-07-24:97

  
Kompleterat information för I12 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-23:96

  
Kompleterat information för I11 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-20:95

  
Kompleterat information för I5 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-19:94

  
Kompleterat information för I4 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-18:93

  
Kompleterat information för I3 1970-1973 - mobiliseringsmyndighet.
  Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    - 21016 Sambandsgrupp
    - 21017 Transportledningsgrupp
    - 21018 Trossgrupp
    - 21023 Järnvägstransportledningskaderstab
    - 21024 Stationsgrupp

- - - - -
2016-07-17:92

  
Kompleterat information för I2 1970-1972 - mobiliseringsmyndighet.
  Skapat organisationsöversikter för följande förband:
    - 21015 Landsvägstransportledningskaderstab

- - - - -
2016-07-16:91

  
Kompleterat information för I1 1971-1973 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-12:90

  
Kompleterat information för I1 1970 - mobiliseringsmyndighet.
- - - - -
2016-07-11:89

  
Slutfört utökad information för mobiliseringsmyndigheter 1969.
- - - - -
2016-07-10:88

  
Utökat information för mobiliseringsmyndigheter 1969.
- - - - -
2016-07-09:87

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 9712 Centralt intendenturförråd G

- - - - -
2016-07-08:86

  Sy
stemunderhåll
- - - - -
2016-07-07:85

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29279 Militärområdestygmaterielförråd MTT605

- - - - -
2016-07-06:84

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29278 Militärområdestygmaterielförråd MTT603

- - - - -
2016-07-05:83

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29277 Militärområdestygmaterielförråd MTT601
 Uppdaterat samtliga flikar under "Hemvärn"

- - - - -
2016-07-04:82

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29276 Militärområdestygmaterielförråd MTT507

- - - - -
2016-07-03:81

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29275 Militärområdestygmaterielförråd MTT503

- - - - -
2016-06-27:80

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29274 Militärområdestygmaterielförråd MTT501

- - - - -
2016-06-26:79

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29262 Militärområdestygmaterielförråd MTT105

- - - - -
2016-06-24:78

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29261 Militärområdestygmaterielförråd MTT103

- - - - -
2016-06-23:77

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29260 Militärområdestygmaterielförråd MTT101

- - - - -
2016-06-22:76

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29298 Militärområdesammunitionsförråd MTA604

- - - - -
2016-06-21:75

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29297 Militärområdesammunitionsförråd MTA602

- - - - -
2016-06-20:74

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29296 Militärområdesammunitionsförråd MTA600

- - - - -
2016-06-06:73

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29051a Militärområdesförvaltningsstabsplutonsstab
    - 29051b Vaktgrupp
    - 29051c Transporttropp
    - 29051d Kokgrupp
    - 29030 Tankbilpluton
    - 9703 Verkstadspluton G
    - 29138 Intendenturspecialpluton
    - 9083 Centralt ammunitionsförråd typ 9

- - - - -
2016-06-05:72

  Skapat
organisationsöversikter för följande förband:
    - 29300 Militärområdesfordonsförråd MTM 111, 113 samt 115
    - 29301 Militärområdesfordonsförråd MTM 117, 311, 312, 313, 314 samt 621
    - 29302 Militärområdesfordonsförråd MTM 205, 622 samt 623
    - 29306 Militärområdesfordonsförråd MTM 521 samt 523
    - 29307 Militärområdesfordonsförråd MTM 522

- - - - -
2016-05-29:71

  Lagt in bilder för Fälthandbok FHI Ändringstryck 1946
Brigad samt 1948 Fördelning.
  Samtliga fälthandböcker samt arméhandböcker i min ägo är nu utlagda, totalt 2140 bilder.

- - - - -
2016-05-24:70

  Lagt in bilder för Fälthandbok FHI Ändringstryck 1932, 1946 Kår 1 samt 2.

- - - - -
2016-05-23:69

  Lagt in bilder för Fälthandbok FHI 1932.

- - - - -
2016-05-22:68

  Lagt in bilder för Fälthandbok FHI 1936, 1937 samt 1939.

- - - - -
2016-05-17:67

  Lagt in bilder för Provisorisk Fälthandbok FHI Fördelning 1941.

- - - - -
2016-05-16:66

  Lagt in bilder för Provisorisk Fälthandbok FHI Kår 1942.

- - - - -
2016-05-15:65

  Lagt in bilder för Provisorisk Fälthandbok FHI Landstormsförband/Hemvärnsförband 1942.

- - - - -
2016-05-14:64

  Lagt in bilder för Fälthandbok FHI Fördelning 1948.

- - - - -
2016-05-12:63

  Slutfört inläggning av bilder för Fälthandbok FHI Kår 1946.

- - - - -
2016-05-11:62

  Påbörjat inläggning av bilder för Fälthandbok FHI Kår 1946.

- - - - -
2016-05-10:61

  Lagt in bilder för Fälthandbok FHI Fördelning 1944.

- - - - -
2016-05-09:60

 Skapat organisationsöversikt för:
 -
29293 Militärområdesammunitionsförråd MTA500
 - 29294 Militärområdesammunitionsförråd MTA502

 - 29295 Militärområdesammunitionsförråd MTA504
- - - - -
2016-05-08:59

 Skapat organisationsöversikt för:
 - 25048 Fort 1, 2 och 3
 - 25049 Fort 4
 - 25050 Fort 5
 - 25069 20. Lokalförsvarskanonbataljonsstaben mm
 - 25070 1. Lokalförsvarskanonkompaniet (20. Lokalförsvarskanonbataljon)
 - 25071 2. Lokalförsvarskanonkompaniet (20. Lokalförsvarskanonbataljon)
 - 29282 Militärområdesammunitionsförråd MTA104
 - 29283 Militärområdesammunitionsförråd MTA106
- - - - -
2016-05-07:58

 - 29281 Militärområdesammunitionsförråd MTA102
- - - - -
2016-05-06:57

 Lagt in bilder för Fälthandbok FHI Brigad 1945.
- - - - -
2016-05-05:56

 Lagt in bilder för Fälthandbok FHI Lokalförsvar 1945.
- - - - -
2016-05-04:55

 Slutfört inläggning av Arméhandbok AH1 1991 IB77.
 Totalt blev det 1453st bilder ur Arméhandböcker.
- - - - -
2016-05-03:54

 Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1991 IB77.
- - - - -
2016-05-02:53

 Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1991 IB77.
- - - - -
2016-05-01:53

 Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1991 IB77.
- - - - -
2016-04-30:52

 Slutfört inläggning av Arméhandbok AH1 1988 LF.
 Bytt samtliga bilder för Arméhandbok AH1 1990 NB.
- - - - -
2016-04-29:51

 Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1988 LF.
- - - - -
2016-04-28:50

 Slutfört inläggning av Arméhandbok AH1 1982 Förd.
- - - - -
2016-04-27:49

 Fortsatt  inläggning av Arméhandbok AH1 1982 Förd.
- - - - -
2016-04-26:48

 Fortsatt  inläggning av Arméhandbok AH1 1982 Förd.
- - - - -
2016-04-25:47

 Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1982 Förd.
- - - - -
2016-04-24:46

 Slutfört inläggning av Arméhandbok AH1 1977 NB.
- - - - -
2016-04-23:45

 Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1977 NB.
- - - - -
2016-04-22:44

 Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1977 NB.
- - - - -
2016-04-19:43

 Slutfört inläggning av Arméhandbok AH1 1980 IB77.
- - - - -
2016-04-18:42

 Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1980 IB77.
- - - - -
2016-04-17:41

 Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1980 IB77.
- - - - -
2016-04-15:40

 Slutfört inläggning av Arméhandbok AH1 1977 PB
- - - - -
2016-04-12:39

 Slutfört inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 5 (ÄT5).
- - - - -
2016-04-11:38

 Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 5 (ÄT5).
- - - - -
2016-04-10:37

 Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 5 (ÄT5).
 Med denna uppdatering har hemsidan passerat 2000 sidor samt 729 bilder ur Arméhandböcker skapats!
- - - - -
2016-04-09:36

 Slutfört inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 4 (ÄT4).
- - - - -
2016-04-08:35

 Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 4 (ÄT4).
- - - - -
2016-04-07:34

 Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 4 (ÄT4).
- - - - -
2016-04-06:33

 Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 4 (ÄT4).
- - - - -
2016-04-05:32

 Slutgiltig  inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 2 (ÄT2) samt Ändringstryck 3 (ÄT3).
- - - - -
2016-04-04:31
 29280 Militärområdesammunitionsförråd MTA100.
 Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 2 (ÄT2).
- - - - -
2016-04-03:30
 Slutgiltig inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 1 (ÄT1).
- - - - -
2016-04-02:29
 Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 1 (ÄT1).
- - - - -
2016-04-01:28
 Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 1 (ÄT1).
- - - - -
2016-03-31:27
 
Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1966A Ändringstryck 1 (ÄT1).
- - - - - 
2016-03-30:26
 
Slutgiltig inläggning av Arméhandbok AH1 1966B i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-29:25
 
Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966B i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-28:24
 
Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1966B i originalutförande.
 Samt städat lite bland sidorna.
- - - - - 
2016-03-27:23
 
Slutgiltig inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-26:22
 
Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-25:21
 
Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-24:20
 
Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-23:19
 
Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-22:18
 
Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-21:17
 
Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-20:16
 
Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-19:15
 
Fortsatt inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-18:14
 
Påbörjat inläggning av Arméhandbok AH1 1966A i originalutförande.
- - - - - 
2016-03-17:13
 
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 - 26048 Lokalförsvarsluftvärnspluton 12
 - 26109 Luftvärnsledargrupp ÖN3
 - 26112 Luftvärnsledargrupp ÖN3S
- - - - - 
2016-03-16:12
 
Skapat återstående organisationsöversikter för arméhandbok NB 1990:
- - - - - 
2016-03-15:11
 
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 12004 Stabskompani typ 4
  Samt systemunderhåll.
- - - - - 
2016-03-14:10
 
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 26205 Luftvärnsrobotkompani (rb67 HAWK)
- - - - - 
2016-03-13:9
 
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 22208 Trosskompani
 
22215 Cykeltransportpluton
 6047 Luftvärnstropp typ S2
 6103 Luftvärnsledargrupp typ 3
 6104 Luftvärnsledargrupp typ 4
 6105 Luftvärnsledargrupp typ 5
 6106 Luftvärnsledargrupp typ 6
 6107 Luftvärnsledargrupp typ 7
 6108 Luftvärnsledargrupp typ 8
 6109 Luftvärnsledargrupp typ 9
 6110 Luftvärnsledargrupp typ 10
 6111 Luftvärnsledargrupp typ 11
 6112 Luftvärnsledargrupp typ 12
 6113 Basluftvärnsavdelning
 26203 Luftvärnsrobotbataljonsstab mm (rb67 HAWK)
 Samt systemunderhåll.
- - - - - 
2016-03-12:8
 
Uppdaterade bilder på intressant litteratur alla kategorier.
- - - - - 
2016-03-11:7
 
Uppdaterade organogram Kavalleriförband.
- - - - - 
2016-03-07:6
 Systemunderhåll
- - - - - 
2016-03-05:5
 
Uppdaterade organogram Pansarförband.
- - - - - 
2016-01-24:4
 
PDF för mobiliseringstabell kustartilleriet samt PM för stabskompanier högkvarteret.
- - - - - 
2016-01-23:3
 
PDF för ingående fartyg i krigsorganisation.
- - - - - 
2016-01-22:2
 
Uppdaterat följande mobiliseringstabeller:
 Flygvapnet
 - Mobiliseringstabell G 1961
 - Mobiliseringstabell G 1962
 - Mobiliseringstabell G 1963
 - Mobiliseringstabell G 1964
 - Mobiliseringstabell G 1965
- - - - -
Armehandbok önskar alla ett Gott nytt år!
 2016-01-01:1
 
Ny sida för PDF-artiklar skapad med följande nytt innehåll:
Flygvapnet
 - Mobiliseringstabell G 1961
 - Mobiliseringstabell G 1962
 - Mobiliseringstabell G 1963
 - Mobiliseringstabell G 1964
 - Mobiliseringstabell G 1965
- - - - -
2015 års uppdateringar
- - - - -
2015-12-23: 137
Armehandbok önskar alla en God Jul!
Uppdaterade organogram för infanteriförband från organisationsnummer 2201 till 2320.
- - - - -
2015-12-12: 136
Uppdaterade organogram för infanteriförband från organisationsnummer 2071 till 2184.
- - - - -
2015-12-11: 135
Uppdaterade organogram för infanteriförband från organisationsnummer 2041 till 2071.
Lagt till en ny artikel.
- - - - -
2015-12-10: 134
Uppdaterade organogram för infanteriförband från organisationsnummer 2009 till 2040.
- - - - -
2015-12-09: 133
Mycket att göra både privat och jobbmässigt den senaste tiden men nu kommer uppdaterade organogram för infanteriförband
från organisationsnummer 2002a till 2008b.
- - - - -
2015-11-25: 132
Uppdaterat organisationsbilder för brigader.
- - - - -
2015-11-23: 131
Uppdaterat organisationsbilder för brigader, kavalleri samt övriga förband.
- - - - -
2015-11-22: 130
Uppdaterat organisationsbilder för sammansatta förband
- - - - -
2015-11-13: 129
Systemunderhåll och uppdateringar av sidor
- - - - -
2015-11-01: 128
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 10303 Spärrbataljonsstab AH med Stabsbatteri, Batteri AG, Minspärrtropp AH1 samt Sjöbevakningspluton.
- - - - -
2015-10-31: 127
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 10201 1. Kustartilleribrigadstab med stabsbatteri KAB1
- - - - -
2015-10-30: 126
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 17401 Trossbatteri (RN)
- - - - -
2015-10-29: 125
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 12202 Batteri RU
- - - - -
2015-10-28: 124
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 12201 Batteri VÖ
- - - - -
2015-10-27: 123
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 12101 Batteri RN
- - - - -
2015-10-26: 122
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 10301 Spärrbataljonsstab RN med Stabskompani
- - - - -
2015-10-25: 121
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 16501 Fortifikationsförvaltning med Fortifikationskompani
- - - - -
2015-10-24: 120
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 17312 Fartygs- och Verkstadsförvaltning
- - - - -
2015-10-23: 119
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 11101 Tygförvaltning med Tygkompani
- - - - -
2015-10-22: 118
Organisationsöversikt Kustartilleriet:
 - 10101 Kustartilleriförsvarsstab SK med stabsbatteri
- - - - -
2015-10-14: 117
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - IX:4 Jakteskaderledning E2 - E3 - E4
- - - - -
2015-10-12: 116
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - IX:5g Sektorledning O5
- - - - -
2015-10-01: 115
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - IX:1h Stridslednings- och luftbevakningsbataljon O5S och O5M
- - - - -
2015-09-29: 114
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - IX:1g Stridslednings-och luftbevakningsbataljon O5
- - - - -
2015-09-28: 113
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - I:5i Sektorledning N3
- - - - -
2015-09-27: 112
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - I:3 Attackeskaderledning
- - - - -
2015-09-26: 111
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - IV:7 F2 Depå
- - - - -
2015-09-25: 110
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - IV:6a-j (1.-10. drivmedelspluton)
- - - - -
2015-09-24: 109
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - I:1a - CEFYL
 - I:1b - Meteorologisk statistikgrupp
 - I:1c - FÖL Specialistgrupp
 - I:2a - FF/UH Förrådsbyrå och Datacentral
- - - - -
2015-09-23: 108
Organisationsöversikt Flygvapnet:
 - IX:3g - Radartropp PS-65/F.
- - - - -
2015-09-21: 107
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter F066-Fo67 Gränsbevakningsbataljon.
- - - - -
2015-09-20: 106
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo61-Fo67 Cykelskyttebataljon, Fördelningsförband samt Etappförband.
- - - - -
2015-09-19: 105
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo51-Fo53 Cykelskyttebataljon, Fördelningsförband, Brigadförband samt Etappförband.
- - - - -
2015-09-18: 104
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo41-Fo48 Cykelskyttebataljon, Fördelningsförband, Brigadförband, Etappförband samt Gotlandstrupp.
- - - - -
2015-09-17: 103
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo31-Fo35 Cykelskyttebataljon, Fördelningsförband samt Etappförband.
- - - - -
2015-09-16: 102
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo21-Fo23 Cykelskyttebataljon, Fördelningsförband samt Etappförband.
- - - - -
2015-09-15: 101
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo11-Fo18 Cykelskyttebataljon, Fördelningsförband samt Etappförband.
- - - - -
2015-09-14: 100
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo65.
- - - - -
2015-09-13: 99
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo62.
- - - - -
2015-09-12: 98
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo25.
- - - - -
2015-09-11: 97
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo42 samt Fo54.
- - - - -
2015-09-10: 96
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Fo17, Fo33 samt Fo45.
- - - - -
2015-09-09: 95
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Lv7.
- - - - -
2015-09-08: 94
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Lv6.
- - - - -
2015-09-07: 93
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Lv4 samt Lv5.
- - - - -
2015-09-06: 92
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Lv2, Lv2G, Lv3 samt Lv3G.
- - - - -
2015-09-05: 91
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Lv1.
- - - - -
2015-09-04: 90
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter A9.
- - - - -
2015-09-03: 89
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter A8.
- - - - -
2015-09-02: 88
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter A7.
- - - - -
2015-09-01: 87
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter A5-A6.
- - - - -
2015-08-31: 86
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter A4.
- - - - -
2015-08-30: 85
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter A3.
- - - - -
2015-08-29: 84
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter A2.
- - - - -
2015-08-28: 83
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter A1.
- - - - -
2015-08-27: 82
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter T4.
- - - - -
2015-08-26: 81
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter T3.
- - - - -
2015-08-25: 80
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter T2.
- - - - -
2015-08-24: 79
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter T1.
- - - - -
2015-08-23: 78
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Ing3.
- - - - -
2015-08-22: 77
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Ing2.
- - - - -
2015-08-21: 76
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter Ing1.
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4226 Stridsvagnskompani (strv 74, pbv 302)
- - - - -
2015-08-20: 75
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter P4 samt P10.
- - - - -
2015-08-19: 74
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter P3.
- - - - -
2015-08-18: 73
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter P2.
- - - - -
2015-08-17: 72
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter P1.
- - - - -
2015-08-16: 71
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter I19-I21.
- - - - -
2015-08-15: 70
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter I18.
- - - - -
2015-08-14: 69
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter I16-I17.
- - - - -
2015-08-09: 68
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter I14-I15.
- - - - -
2015-08-06: 67
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter I12-I13.
- - - - -
2015-08-05: 66
Systemunderhåll samt rensning av felaktigheter/felstavningar.
- - - - -
2015-08-04: 65
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter I10-I11.
- - - - -
2015-08-03: 64
Större mängd dataproblem med min "master" dator har tvingat mig till lite ombyggnad av datastrukturen men
nu är det uppe och rullar igen.
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter I7-I8.
- - - - -
2015-07-29: 63
Expanderat innehåll för mobiliseringsmyndigheter I1-I6, samtliga kavalleri samt signalförband mellan 1951-1961
- - - - -
2015-07-18: 62
Systemunderhåll samt rensning av felaktigheter/felstavningar.
- - - - -
2015-07-10: 61
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4022 Pansarvärnskompani (rb52)
- - - - -
2015-07-09: 60
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4172 Pansartrosskompani G (pvkv m/43)
- - - - -
2015-07-08: 59
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4166 Bandpansarvärnskompani G (pvkv m/43)
- - - - -
2015-07-07: 58
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4174 Pansartrosskompani G (strv 74)
- - - - -
2015-07-06: 57
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4168 Granatkastarkompani G
- - - - -
2015-06-24: 56
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4164 Pansarskyttekompani G
- - - - -
2015-06-23: 55
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4160 Pansarbataljonsstab G mm
- - - - -
2015-06-22: 54
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
27064 Brigadingenjörskompani G
- - - - -
2015-06-12: 53
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4024 Pansarvärnskompani (rb53)
- - - - -
2015-06-11: 52
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4156 Pansarspaningskompani G
- - - - -
2015-06-10: 51
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
1132 Brigadstab G mm
 21150 Militärområdessäkerhetskompani
- - - - -
2015-06-05: 50
* =
Lagt in några gamla scannade bilder över arméhandbok AH1:NB 1990 - Norrlandsbrigad tagna i början på 2000-talet på krigsarkivet.
- - - - -
2015-06-02: 49
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
4167 Stridsvagnskompani G (stridsvagn 74)
Med denna uppdatering har sida 1600 skapats
- - - - -
2015-06-01: 48
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 
9101 Underhållskompanichef G mm
- - - - -
2015-05-25: 47
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo61, Fo62, Fo63, Fo65, Fo66, Fo67 samt VII. Gotland 1962.
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 25539  Lokalförsvarshaubitskompani (10,5cm haubits m/39, 8 pjäser, stationärt)
 25368 Lokalförsvarskanonkompani (15,2cm kanon m/12-66, 2 pjäser, fast)
 
25369 Lokalförsvarskanonkompani (15,2cm kanon m/12-66, 3 pjäser, fast)
 
25370 Lokalförsvarskanonkompani (12cm kanon m/24C-66, 3 pjäser, fast)
 
25371 Lokalförsvarskanonkompani (10,5cm kanon m/34, 8 pjäser, stationärt)
 25372 Lokalförsvarshaubitskompani (15cm haubits m/19, 4 pjäser, stationärt)
 25373 Lokalförsvarshaubitskompani (15cm haubits m/38, 4 pjäser, stationärt)
- - - - -
2015-05-24: 46
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo51, Fo52  samt Fo53 1962
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 25336 Lokalförsvarshaubitskompani (10,5cm haubits m/39, 8 pjäser, stationärt)
 25362 Lokalförsvarseldledningstropp
- - - - -
2015-05-23: 45
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo41, Fo43, Fo44, Fo46, Fo47  samt Fo48 1962
* =
Skapat organisationsöversikter för följande förband:
 25337 Lokalförsvarshaubitskompani (10,5cm haubits m/39, 4 pjäser, stationärt)
 
25338 Lokalförsvarskanonkompani (10,5cm kanon m/34, 4 pjäser, stationärt)
- - - - -
2015-05-18: 44
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo31, Fo32, Fo34  samt Fo35 1962
- - - - -
2015-05-17: 43
Skralt med uppdateringar men har varit i Budapest på semester.
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo21, Fo22 samt Fo23 1962
- - - - -
2015-05-09: 42
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo18 1962
- - - - -
2015-05-07: 41
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo16 1962
- - - - -
2015-05-06: 40
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo15 1962
- - - - -
2015-05-05: 39
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo14 1962
- - - - -
2015-05-04: 38
* =
Inlagt styrkeuppgifter för värnpliktigt hemvärn Fo11 1962
- - - - -
2015-04-29: 37
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för Fo48 1963
- - - - -
2015-04-28: 36
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för Fo47 1963
    Skapat ny avdelning under böcker
- - - - -
2015-04-27: 35
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för Fo46 1963
- - - - -
2015-04-26: 34
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för Fo44 1963
       Med denna uppdatering har sida 1500 skapats
- - - - -
2015-04-25: 33
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för Fo43 1963
- - - - -
2015-04-24: 32
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för Fo41 1963
- - - - -
2015-04-23: 31
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för P10, A1, Lv3, Ing1, S1 samt T1 1963
- - - - -
2015-04-22: 30
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för P1 1963
- - - - -
2015-04-21: 29
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för I4 1963
- - - - -
2015-04-20: 28
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för I1 1963
      
Inlagt organisationsöversikt för 9075 Kader för centralförrådspluton för livsmedel
- - - - -
2015-04-19: 27
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F17, F18 samt F21 för tiden
       1963, 1964 samt 1965 mobiliseringstabell serie G.
- - - - -
2015-04-18: 26
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för F2 1963, 1964 samt 1965 mobiliseringstabell serie G.
   Skapat sida med organisatoriska ändringar inom flygvapnet rörande serie G.
- - - - -
2015-04-17: 25
* =
Inlagt mobiliseringsansvar för F1 1963, 1964 samt 1965 mobiliseringstabell serie G
- - - - -
2015-04-15: 24
* =
Skapat artiklar för Arménytt 6-1979
- - - - -
2015-04-14: 23
* =
Skapat artiklar för Arménytt 4 samt 5-1979
- - - - -
2015-04-13: 22
* =
Skapat artiklar för Arménytt 3-1979
 
På begäran har jag kopplat organisationsnummer för försvarsområdesstaber till rätt försvarsområde.
- - - - -
2015-04-12: 21
* =
Skapat artiklar för Arménytt 2-1979
- - - - -
2015-04-11: 20
 * =
Skapat artiklar för Arménytt 1-1979
- - - - -
2015-04-07:19
* =
Sammanfört artiklar ur Arménytt under kategorin "Artiklar".
- - - - -
2015-04-06: 18
 1007 Generalfälttygmästaren och Arméförvaltningens Tygavdelning KAFT
 1049 Försvarsområdesstab mm typ IX
 1050 Försvarsområdesstab mm typ X
 1051 Försvarsområdesstab mm typ XI
 1052 Försvarsområdesstab mm typ XII
 1053 Försvarsområdesstab mm typ XIII
 1054 Försvarsområdesstab mm typ XIV
 1055 Försvarsområdesstab mm typ XV
 1056 Försvarsområdesstab mm typ XVI
 1057 Försvarsområdesstab mm typ XVII
 
1058 Försvarsområdesstab mm typ XVIII
 
1059 Försvarsområdesstab mm typ XIX
 
1060 Försvarsområdesstab mm typ XX
 
1062 Försvarsområdesstab mm typ XXII
 
1063 Försvarsområdesstab mm typ XXIII
 
1064 Försvarsområdesstab mm typ XXIV
 
1065 Försvarsområdesstab mm typ XXV
 
1066 Försvarsområdesstab mm typ XXVI
 
1068 Försvarsområdesstab mm typ XXVII
 
1108 Generalintendent och Arméintendenturförvaltningen KAIF
- - - - -
2015-03-19: 17
 
1008 Intendenturavdelning KAIF
- - - - -
2015-03-18: 16
 
1709 Vapenbyrå KATF
- - - - -
2015-03-17: 15
 
1710 Fordonsavdelning KATF
- - - - -
2015-03-16: 14
 
1706 Ammunitionsavdelning KATF
 1711 Elektroavdelning KATF
- - - - -
2015-03-10: 13
 1714 Normaliebyrå KATF
- - - - -
2015-03-09: 12

 1047 Försvarsområdesstab mm typ VII
- - - - -
2015-03-08: 11
 
1018 Fortifikationsbefälhavarstaben i Bodens fästning
- - - - -
2015-03-07: 10
 
1632 Tygverkstad vid Ing2
- - - - -
2015-03-05: 9

 1712 Inköpsavdelning KATF
- - - - -
2015-03-04: 8

 1713 Administrativ byrå KATF
- - - - - 
2015-03-03: 7
 1708 Provskjutningscentral KATF
- - - - -
2015-03-02: 6
 1707 Arméns kontrollofficer i Bofors KATF
- - - - -
2015-02-17: 5
 1703 Tygförrådsbyrå KATF
- - - - -
2015-02-16: 4
 1046 Försvarsområdesstab mm typ VI
- - - - -
2015-02-15: 3
 
1045 Försvarsområdesstab mm typ V
- - - - -
2015-01-17: 2
 1042 Försvarsområdesstab mm typ II
 1043 Försvarsområdesstab mm typ III
 
1044 Försvarsområdesstab mm typ IV

- - - - -
2015-01-12: 1
God Fortsättning på det nya året!

 1041 Försvarsområdesstab mm typ I
 1702 Verkstadsavdelning KATF
 1705 Centralplanering och Kommendatur KATF
- - - - -
2015
- - - - -
2014-12-23: 98

1704 Ammunitionsförrådsbyrå KATF
Armehandbok önskar alla en God Jul!
- - - - -
2014-12-22: 97

1568 Tygverkstäder ur Bodens Tygstation
- - - - -
2014-12-16: 96

1565 Signalverkstad ur Stockholms Tygstation
1567 Militärområdestygverkstad Gotland
- - - - -
2014-12-14: 95
1564 Tygverkstäder ur Stockholms Tygstation
1577 Tygverkstaden vid I7
1580 Tygverkstaden vid I10
1601 Tygverkstaden vid P1
1602 Tygverkstaden vid P2
1604 Tygverkstaden vid P4
1613 Tygverkstaden vid A3
1623 Tygverkstaden vid Lv3
1624 Tygverkstaden vid Lv4
1625 Tygverkstaden vid Lv5
1626 Tygverkstaden vid Lv6
1627 Tygverkstaden vid Lv7
1653 Tygverkstaden vid T3
1700 Generalfälttygmästaren KATF
1701 Centralsektion och Kommendatur KATF
- - - - -
2014-12-09: 94

1571 Tygverkstaden vid I1
1572 Tygverkstaden vid I2
1573 Tygverkstaden vid I3
1576 Tygverkstaden vid I6
1581 Tygverkstaden vid I11
1583 Tygverkstaden vid I13
1584 Tygverkstaden vid I14
1585 Tygverkstaden vid I15
1586 Tygverkstaden vid I16
1587 Tygverkstaden vid I17
1589 Tygverkstaden vid I19
1590 Tygverkstaden vid I20
1618 Tygverkstaden vid A8
1641 Tygverkstaden vid S1
1651 Tygverkstaden vid T1
1652 Tygverkstaden vid T2
1654 Tygverkstaden vid T4
- - - - -
2014-12-08: 93
1005 Militärbefälsstab mm typ II
1201 Arméstaben
1561 Tygverkstad ur Smålands Tygstation
1562 Tygverkstad ur Karlsborgs Tygstation
1563 Tygverkstad ur Bergslagens Tygstation (detta är sida 1400 på hemsidan)
1566 Tygverkstad ur Norrlands Tygstation
1006b KAFI
- - - - -
2014-12-07: 92

1004 Militärbefälsstab mm typ I
- - - - -
2014-12-03: 91
1001 Chefen för Armén och Arméstaben
- - - - -
2014-11-30: 90

5003b Divisionsstab mm
5005d Divisionsstab mm
5008 Divisionsstab mm
5013 Pansardivisionsstab mm
5031 Divisionsstab mm
5035 Divisionsstab mm
5038 Divisionsstab mm
5038v Divisionsstab mm
5100 Divisionsstab mm
5101 Divisionsstab mm
5130 Divisionsstab mm
5200 Divisionsstab mm
- - - - -
2014-11-14: 89
5004b Pjäsbatteri
5004e Pjäsbatteri
5009 Pjäsbatteri
5010 Pjäsbatteri
5014 Pjäsbatteri
5032 Pjäsbatteri
5033 Pjäsbatteri
5036 Pjäsbatteri
5039 Pjäsbatteri
5039 Pjäsbatteri med hjulmedar
5039v Pjäsbatteri med slädar
5110 Pjäsbatteri
5111 Pjäsbatteri
5140 Pjäsbatteri
5210 Pjäsbatteri
- - - - -
2014-11-02: 88

5015 Trossbatteri
5040 Trossbatteri
5041 Trossbatteri
5121 Trossbatteri
- - - - -
2014-11-01: 87

5120 Trossbatteri
5150 Trossbatteri
5220 Trossbatteri
- - - - -
2014-10-31: 86

5034 Trossbatteri
5037 Trossbatteri
- - - -
2014-10-30: 85

5005b Trossbatteri
5005e Trossbatteri
- - - - -
2014-10-27: 84
5018 Divisionsstab mm Gotland
5019 Divisionsstab mm Gotland
5020 Pjäsbatteri Gotland
5021 Pjäsbatteri Gotland
5022 Pjäsbatteri Gotland
5023 Pjäsbatteri Gotland
5024 Trossbatteri Gotland
5077 Mätbatteri
5078 Mätbatteri Gotland
- - - - -
2014-10-19: 83
5001 Kårartilleristab mm
5002 Artilleriregementsstab mm
5006 Mätbatteri
5017 Artilleriregementsstab mm Gotland
5048 Fort typ 11
5049 Fort typ 12
5050 Fort typ 13
5066 Fort typ II
5067 Fort typ IV
5072 Artillerigruppstab mm
5075 Artilleriregementsstab mm
- - - - -
6080 Fältluftvärnsbataljonsstab mm
6080 Luftvärnsbataljonsstab mm
6081 Luftvärnsbataljonsstab mm
6086 Fältluftvärnskompani typ I
6090 Fältluftvärnskompani typ III
6092 Luftvärnskompani typ IV
- - - - -
2014-10-13: 82

6071 Tungt fältluftvärnskompani
6084 Tungt fältluftvärnskompani typ II
- - - - -
2014-10-12: 81
6036 Fältluftvärnskompani Gotland
6036b Fältluftvärnskompani Gotland
6037 Lätt fältluftvärnskompani Gotland
- - - - -
2014-10-10: 80
6034 Fältluftvärnsdivisionsstab mm Gotland
6035 Fältluftvärnsbatteri
- - - - -
2014-10-08: 79
6013 Fältluftvärnsbatteri
6041 Fältluftvärnskompani
6042 Fältluftvärnskompani
- - - - -
2014-10-07: 78

6004 Fältluftvärnsdivisionsstab mm
6031 Fältluftvärnstrossbatteri
- - - - -
2014-10-05: 77

6012 Territoriell luftvärnsdivisionsstab mm
6017 Territoriellt luftvärnsbatteri (10,5cm luftvärnskanon m/42)
- - - - -
2014-10-04: 76
6016 Territoriellt luftvärnsbatteri (8cm Luftvärnskanon m/40)
6017 Territoriellt luftvärnsbatteri (7,5cm Luftvärnskanon)
6158 Territoriellt luftvärnsbatteri (7,5cm Luftvärnskanon m/37)
- - - - -
2014-10-02: 75

6015 Territoriellt luftvärnsbatteri (10,5cm Luftvärnskanon m/42)
- - - - -
2014-10-01: 74
6023 Flygfältsluftvärnskompani
6040 Flygfältsluftvärnskompani
6140 Flygfältsluftvärnskompani
- - - - -
2014-09-30: 73
6007 Flygfältsluftvärnsdivisionsstab mm
6014 Flygfältsluftvärnsbatteri
- - - - -
2014-09-29: 72

8101 Sambandskompani typ I
8102 Sambandskompani typ II
8103 Sambandskompani typ III
8104 Rörligt sambandskompani
8194 Sambandsförstärkningskompani typ IV
8201 Sambandskompani typ I
8202 Sambandskompani typ II
8203 Sambandskompani typ III
8204 Rörligt sambandskompani
8205 Sambandskompani typ V
- - - - -
2014-09-28: 71

8004a Fördelningsstationskompani
8004b Fördelningskabelkompani
8004 Fördelningsstationskompani
8004 Fördelningssambandskompani
8005 Fördelningskabelkompani
8045 Sambandsförstärkningskompani typ III
8070 Militärområdessambandskompani
8078 Militärområdessambandskompani Gotland
8154 Radiokompani
8190 Militärområdessambandsbataljonsstab mm typ VI
- - - - -
2014-09-27: 70

8006 Militärområdeskabelkompani
8007 Militärområdessambandskompani
8008 Militärområdessambandskompani Gotland
8009 GPLsambandspluton Gotland
8012 Signalkompani Gotland
- - - - -
2014-09-23: 69

8001 Högkvarterets sambandskompani
8021 GPLsambandskompani typ I
8022 GPLsambandskompani typ II
8023 GPLsambandskompani typ III
8024 GPLsambandskompani typ IV
8125 GPLsambandskompani typ 5
8172 GPLsambandspluton typ 12
8173 GPLsambandspluton typ 13
- - - - -
2014-09-22: 68
8018 Radiolänkkompani
Militärområdessignalbataljon
 - 8090 Militärområdessambandsbataljonsstab mm
 - 8092 Sambandscentralkompani typ II
 - 8094 Sambandsförstärkningskompani typ II
 - 8096 Kabelkompani typ II
-
- - - - -
2014-09-21: 67
Kårsignalbataljon
8013 Kårsignalbataljonsstab
8014 Kårstationskompani
8015 Kårtrådkompani
8016 Kårkabelkompani
-
8031 GPLsambandspluton typ I
8032 GPLsambandspluton typ II
8033 GPLsambandspluton typ III
8034 GPLsambandspluton typ IV
8035 GPLsambandspluton typ V
8036 GPLsambandspluton typ VI
8037 GPLsambandspluton typ VII
8038 GPLsambandspluton typ VIII
8039 GPLsambandspluton typ IX
8040 GPLsambandspluton typ X
8041 GPLsambandspluton typ XI
-
8017 Radiolänkkompani
- - - - -
2014-09-15: 66
9155 Centralt tygmaterielförråd typ VII
9156 Centralt tygmaterielförråd typ I
9157 Centralt tygmaterielförråd typ II
9158 Centralt tygmaterielförråd typ III
9159 Centralt tygmaterielförråd typ IV
9160 Centralt tygmaterielförråd typ V
9161 Centralt tygmaterielförråd typ VI
- - - - -
2014-09-14: 65
9080 Centralt ammunitionsförråd typ I
9081 Centralt ammunitionsförråd typ II
9082 Centralt ammunitionsförråd typ III
9712 Centralt intendenturförråd Gotland
- - - - -
2014-09-13: 64

9060 Krigssjukhuskader typ I
9061 Krigssjukhuskader typ II
9062 Krigssjukhuskader typ III
9063 Krigssjukhuskader typ IV
- - - - -
2014-09-09: 63
9056 Centralt tygmaterielförråd större typ I
9057 Centralt tygmaterielförråd större typ II
9058 Centralt tygmaterielförråd större typ III
9059 Centralt tygmaterielförråd större typ IV
9060 Centralt tygmaterielförråd mindre typ I
9061 Centralt tygmaterielförråd mindre typ II
- - - - -
2014-09-08: 62
Etappgrupp 49
9017 Motorverkstadskompani
9018 Tygverkstadskompani
9024 Intendenturspecialkompani (endast första sidan, sida 2 saknas i arkiv)
9185 Drivmedelskompani
9187 Intendenturkompani
-
9707 Centralt ammunitions- och tygmaterielförråd Gotland
9711 Centralt intendenturförråd Gotland
- - - - -
2014-09-07: 61

Etappgrupp 49
9005 Etappgruppstab mm
9013 Etapptransportkompani
9014 Etappkompani
9015 Ammunitionsförrådskompani
9023 Intendenturkompani
9037 Sjukhuskompani
9038 Sjukvårdsspecialkompani
9039 Sjuktransportkompani
- - - - -
2014-09-01: 60
Fördelningssambandsbataljon
 -
8110 Fördelningssambandsbataljonsstab
 -
8112 Sambandscentralkompani
 -
8114 Sambandsförstärkningskompani
 - 8116 Kabelkompani
-
9162 Centralt sjukvårdsmaterielförråd typ I
9164 Centralt sjukvårdsmaterielförråd typ II
- - - - -
2014-08-24: 59
7009 Bromaterielkompani
7012 Vägkompani
7017 Ingenjörtraktorkompani
7040 Bandtraktorkompani
- - - - -
2014-08-23: 58

7007 Kåringenjörkompani
7028 Järnvägsbataljonsstab mm
7029 Järnvägskompani
- - - - -
2014-08-20: 57
PB58

1116 Pansarbrigadstab mm
2308 Pansarspaningskompani
2310 Pansarbataljonsstab mm
2312 Pansarskyttekompani
2314 Pansarunderstödskompani
2316 Pansartrosskompani
2308 Pansarskyddskompani PB
4025 Pansarunderstödsbataljonsstab mm
4028 Pansarreparationskompani strv 81
4030 Pansarreparationskompani strv  74
4042 Brigadstridsvagnskompani strv 81
4043 Brigadstridsvagnskompani strv 74
4044 Stridsvagnskompani strv 81
4046 Stridsvagnskompani strv 74
6122 Pansarluftvärnskompani
7080 Pansaringenjörsbataljonsstab
7082 Pansaringenjörkompani
7084 Pansaringenjörmaterielkompani
9212 Pansarunderhållsbataljonsstab mm
9214 Pansartransportkompani
9216 Pansarintendenturkompani
9218 Pansarsjukvårdskompani
- - - - -
7026 Ingenjörkompani typ I
7027 Ingenjörkompani typ II
7032 Ingenjörkompani typ III
7074 Ingenjörbataljonsstab mm

- - - - -
2014-07-27: 56
Möblerat om i menyer runt organisationsöversikter.
21316 Infanteribrigadstab mm IB66 (förslag)
21316 Infanteribrigadstab mm IB66 (fastställd)
- - - - -
2014-07-06: 55

1030 Militärbefälsstab mm Gotland
1080 Gruppstab mm Boden
1102 Centrala värnpliktsbyrån CVB
1140 Fånglägerstab
1190 Arméflygbataljonsstab mm
1192 Lätt helikopterpluton
1194 Medeltung helikopterpluton
1510 Depåstab mm
1520 Truppregister typ I
1521 Truppregister typ II
1522 Truppregister typ III
1530 Inskrivningsexpedition typ I
1531 Inskrivningsexpedition typ II
1540 Kader för personalersättningskompani
1550 Fast radiostation
- - - - -
2014-06-22: 54

1014b Infanteribrigadstab med brigadstabskompani
"Stort tack till Brigadmuseum i Karlstad"

Fått en översikt av Brigadmuseum Karlstad över IB49 daterat 1/6-1950 utgiven av arméstaben/organisationsavdelningen.
Dokumentet heter: "Sammansättningsplaner för Infanteribrigad och cykeltransportkompani krigsorganisation 1949".
Dock så är kopian och huvudkällan i väldigt dåligt skick.
Har använt andra källor ihop med dokumentet för att få fram en så sannolik bild över organisationen i väntan på att hitta
en komplett organisationsöversikt för brigadstab IB49.
//
1023 Garnisonssjukhus i Boden
1075 Kader för ersättningsbataljon
1090 Lätt helikopterpluton
- - - - -
2014-06-14: 53

1007 Regionalkontor typ I BRB
1008 Lokalkontor BRB
1020 Musikkår
4018 Pansarreparationskompani strv 81
4021 Stridsvagnsbataljonsstab mm strv m/42
4024 Stridsvagnstrosskompani strv m/42
4031 Stridsvagnsbataljonsstab mm strv 81
4034 Stridsvagnstrosskompani strv 81
5004 Pjäsbatteri
5005 Trossbatteri
- - - - -
2014-06-09: 52

5057 Divisionsstab mm typ I (lokalförsvarsförband)
5003 Divisionsstab mm
- - - - -
2014-06-02: 51

1031 Infanteribrigadstab mm Gotland
1130 Stridsledningsstab mm Gotland
1014a Pansarbrigadstab mm
4022 Stridsvagnskompani strv m/42
4032 Stridsvagnskompani strv 81
Lagt in artilleriförband/lokalförsvarsförband 1952 Årsrapport
- - - - -
2014-05-25: 50
Städat bland IB49 förband
Städat bland 1946 års krigsorganisation/Infanteriförband
- - - - -
2014-05-12: 49

Lagt in mobiliseringsansvar för 1970 samt 1971
 - Fo51
 - Fo52
 - Fo53
 - Fo61
 - Fo63
 - Fo65
 - Fo66
 - Fo67
 Samtliga mobiliseringsmyndigheter är nu uppdaterade med vad som finns tillgängligt på  krigsarkivet med nuvarande tillstånd.
1952 Årsrapport
 - Lokalförsvarsförband/Ingenjörsförband och Signalförband
Förbandsöversikter
 - 7003G Ingenjörskompani och Pansaringenjörskompani
 - 4015 Pansarspecialkompani strv m/42
 - 4016 Pansarspecialkompani strv 81
 - 4017 Pansarreparationskompani strv m/42
- - - - -
2014-05-05: 48
 - 4001a Stridsvagnsbataljonsstab mm
 - 4002a Lätt stridsvagnskompani
 - 4002b Tungt stridsvagnskompani
 - 4002c Följekompani
 - 4010 Stridsvagnstrosskompani
 - 4007a Pansarverkstadskompani
 - 4007b Pansarreparationskompani
 - 4007c Kårpansarreparationskompani

Lagt in mobiliseringsansvar för 1970 samt 1971
 - Fo46
 - Fo47
 - Fo48
 - Fo49
- - - - -
2014-04-27: 47
 - 4004 Pansarspecialkompani
 - 4007 Bandpansarvärnskompani
- - - - -
2014-04-21: 46
 - 2074 Pansarbataljonsstab mm
 - 2076 Pansarunderstödskompani
- - - - -
2014-04-14: 45
Arbete och privatliv har varit i fokus de sista veckorna så arbete på hemsidan har legat nere.
 - 1952 Årsrapport - Lokalförsvarsförband/Kavalleriförband
 - 2003e Pansarskyttekompani
 - 2005d Pansarunderstödskompani
 - 2007d Pansargranatkastarkompani
 - 2007 Pansargranatkastarkompani
 - 2008b Pansartrosskompani
- - - - -
2014-03-31: 44 
Fortsatt arbete med Årsrapport 1952 (Arméns mobiliserbara krigsförband och mobiliseringsmyndighet)
Lagt in lite förbandsöversikter för bataljons och brigadförband
Lagt in mobiliseringsansvar för Fo44 1970 samt 1971
- - - - -
2014-03-24: 43 
Fortsatt arbete med Årsrapport 1952 (Arméns mobiliserbara krigsförband och mobiliseringsmyndighet)
- - - - -
2014-03-23: 42
Fortsatt arbete med Årsrapport 1952 (Arméns mobiliserbara krigsförband och mobiliseringsmyndighet)
- - - - -
2014-03-17: 41
Fortsatt arbete med Årsrapport 1952 (Arméns mobiliserbara krigsförband och mobiliseringsmyndighet)
2002d Pansarskyttebataljonsstab mm
- - - - -
2014-03-13: 40

Fortsatt arbete med Årsrapport 1952 (Arméns mobiliserbara krigsförband och mobiliseringsmyndighet)
- - - - -
2014-03-10: 39

Påbörjat Årsrapport 1952 (Arméns mobiliserbara krigsförband och mobiliseringsmyndighet)
- - - - -
2014-03-03: 38
4007d Pansarförrådstropp
4008 Motorplogpluton
- - - - -
2014-03-01: 37
7009a Pansaringenjörsmaterielpluton
7024 Pansaringenjörsmaterielpluton
9011b Pansarsjukbärarpluton
9012b Pansarsjukvårdspluton
9008 Pansarintendenturkompani
- - - - -
2014-02-26: 36
9007b Pansarammunitionspluton
- - - - -
2014-02-25: 35
 9011 Trafikkompani
 9001b Pansarunderhållsgruppstab
- - - - -
2014-02-24: 34
Cykelskyttebataljon 61
 - 2183 Cykelunderstödskompani
 - 2184 Cykeltrosskompani
- - - - -
2318 Pansartrosskompani - Kårpansarbataljon
4009 Pansarkompani Gotland
4032 Pansarreparationskompani ÖN
4048 Kårstridsvagnskompani strv74
4050 Kårstridsvagnskompani strv101
5016 Specialkompani typ I - Artilleridel (stormartillerivagn)
6005g Lätt Fältluftvärnskompani
6008 Territoriell luftvärnsregementsstab mm
6010 Territoriell luftvärnsdivisionsstab mm (större)
6011 Territoriell luftvärnsdivisionsstab mm (mindre)
6027 Strålkastarkompani
6029 Luftvärnstransportkompani
7023 Pansaringenjörkompani
Årsinnehåll Arménytt 1999
Mobiliseringsansvar Fo43 1970-1971
- - - - -
2014-02-19: 33
Cykelskyttebataljon 61
 
2181 Cykelskyttebataljonsstab mm
 2182 Cykelskyttekompani
- - - - -
2014-02-18: 32
Fältjägarbataljon 61
 
2250 Fältjägarbataljonsstab mm
 
2252 Lätt Skyttekompani
 
2254 Trosskompani
- - - - -
2014-02-17: 31
1946 års krigsorganisation Fo11, Fo14, Fo16, Fo17, Fo21, Fo22, Fo23, Fo31, Fo32, Fo34, Fo35

Nytt förband Fo12, Fo33
1114 Infanteribrigadstab mm (IB59 är nu komplett)
2111 Stabskompani typ I
2112 Stabskompani typ II
2113 Stabskompani typ III
9200 Brigadunderhållsbataljonsstab mm
9202 Brigadtransportkompani
- - - - -
2014-02-13: 30
1946 års krigsorganisation Fo41, Fo42, Fo43, Fo44, Fo46, Fo51, Fo52, Fo53, Fo61, F062, F063, Fo65, Fo66, Fo67.
Nytt förband Fo45, F064
Fixat felaktig länkning för 5011 Stormkanonkompani typ I
Sista uppdatering för veckan, återkommer på måndag igen med helgens arbete.
- - - - -
2014-02-11: 29

5011 Stormkanonkompani typ I
- - - - -
2014-02-10: 28
4014 Stormkanonkompani typ III
4015 Stormkanonkompani typ I
4016 Stormkanonkompani typ II
4017 Stormkanonkompani typ III
7088 Brigadingenjörmaterielkompani
9208 Brigadsjukvårdskompani
9206 Brigadintendenturkompani
9204 Reparationspluton
- - - - -
2014-02-07: 27
4015 Specialkompani typ II - Pansartruppdel
4012 Stormkanonkompani typ II
- - - - -
2014-02-06: 26
1946 års krigsorganisation A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, Lv1, Lv2, Lv3, Lv3G, Lv4, Lv5, Lv6, Lv7, Ing1, Ing2, Ing3, S1, S1B,
 S1Sk, T1, T2, T3, T4 samt Fo47. Det var allt som fanns hemtaget från Kra för stunden/
Nytt förband S1k, Tyg1, Tyg2 ,Tyg3, Int1, Int2, Int3, Int4
- - - - -
2014-02-05: 25
1946 års krigsorganisation I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17, I18, I19, I21,
K1, K3, K4, P1, P2, P1G, P3 samt P4.
- - - - -
2014-02-04: 24
9009 Intendenturpluton
9011a Sjukbärarpluton
9006 Verkstadspluton
- - - - -
2014-02-03: 23
9012a Sjukvårdspluton
- - - - -
2014-02-01: 22
Färdigställt alla befintliga organogram.
- - - - -
2014-01-30: 21
9007a Ammunitionspluton
- - - - -
2014-01-29: 20
9001a Brigadunderhållsgruppstab
9001d Trosstab
- - - - -
2014-01-28: 19
Inlagt organisationsöversikter för luftvärnsförband
- - - - -
2014-01-27: 18
2058 Trosskompani Gotland
2042 Specialkompani typ III (infanterikanon)
2007a Specialkompani
2027 Specialkompani typ I och II (infanteridel)
2003a Skyttekompani
2005a Understödskompani
2008a Trosskompani
2006 Pansarskyddskompani
2013 Tungt granatkastarkompani
2002a Skyttebataljonsstab mm
2040 Specialkompani typ I (sammansatt infanteridel + artilleridel)
2041 Specialkompani typ II (sammansatt infanteridel + pansartruppdel)
9045 Ammunitionspluton Gotland
6020 Brigadluftvärnskompani
6120 Brigadluftvärnskompani
7021 Brigadingenjörskompani
7022 Brigadingenjörmaterielpluton
7086 Kår- och Brigadingenjörskompani
- - - - -
2014-01-23: 17
Sista uppdatering för veckan, nu väntar helg i sommarstugan och nya uppdateringar på måndag
2057 Understödskompani Gotland
- - - - -
2014-01-22: 16
Skapat organisationsöversikt för följande förband:
2055 Skyttebataljonsstab mm Gotland
2056 Skyttekompani Gotland
- - - - -
2014-01-21: 15
Skapat organisationsöversikt för följande förband:
2059 Tungt granatkastarkompani Gotland
2060 Pansarskyddskompani Gotland   
- - - - -
2014-01-17 till 20: 14
Fortsatt skapa bilder till befintliga organisationsöversikter, inte klar men många gjorda.
- - - - -
2014-01-16: 13
Skapat nya organisationsöversikter med ny mall för befintliga infanteriförband.
- - - - -
2014-01-15: 12
Skapat organisationsöversikter för befintliga infanteriförband.
- - - - -
2014-01-14: 11
Mobiliseringsöversikt för Fo41 1970 och 1971
Skapat organisationsöversikter för befintliga infanteriförband.
- - - - -
2014-01-13: 10
Skapat organisationsöversikt för följande förband:
2207 Understödskompani typ G
2213 Tungt granatkastarkompani
2214 Cykeltransportkompani
- - - - -
2014-01-12: 9
Skapat organisationsöversikt för följande förband:
2201 Spaningskompani
2210 Understödsbataljonsstab mm
2212 Pansarskyddskompani IB
- - - - -
2014-01-11: 8

Skapat organisationsöversikt för följande förband
2206 Understödskompani
2208 Trosskompani
Skapat organisationsöversikter för samtliga kavalleriförband.
- - - - -
2014-01-10: 7

Skapat organisationsöversikt för följande förband
2202 Skyttebataljonsstab mm
2204 Skyttekompani
2205 Skyttekompani typ G
- - - - -
2014-01-09: 6

Lagt in information på: Armén - Organisationsöversikt - Sammansatta förband typ bataljon och brigad
- - - - -
2014-01-08: 5

Ändrat i menyer samt lagt till ny sida: Armén - Organisationsöversikt - Sammansatta förband typ bataljon och brigad
- - - - -
2014-01-07: 4

Inlagt årsinnehåll arménytt 1998
- - - - -
2014-01-06: 3

Efter en trevlig helg i sommarstugan har följande gjorts
Inlagt årsinnehåll för Arménytt 1997
Organisationsöversikter Armén - Pansarförband, Ingenjörsförband
Mobiliseringsöversikt för Fo31, Fo32, Fo34 samt Fo35 åren 1970 och 1971
- - - - -
2014-01-02: 2

Inlagt organisationsöversikter Armén - Trängförband samt innehåll för Arménytt 1996
- - - - -
2014-01-01: 1

Inlagt innehåll för Arménytt 1995


2014

-
 - GOTT NYTT ÅR -
-
Sommaren 2013:
Kommer att löpande lägga ut uppdateringar så fort jag har kontakt med internet, det kan bli sporadiskt kommande veckor.
Får önska alla en skön sommar.
 25/6-2013: En större mängd infanteriorganisationer skapade.
 28/6-2013: Fler infanteriorganisationer
-
V23-2013: Nya organisationsöversikter Stabsförband
2013-06-01: Uppdaterat Arménytt samt nya organisationsöversikter
2013-03-06: Lite uppdateringar av organisationsöversikter
2013-02-10: Kommer behöva att sakta ner lite i uppdateringar på hemsidan, skall ta fram ett dokument runt PB49 som kommer ta några veckor i anspråk.
2013-02-05. se nedan, fler skapade, stab, infanteri och pansar
2013-02-04: Se nedan, fler skapade, underhåll, ingenjör bla.
2013-02-02: Se nedan, fler skapade
2013-01-30: Se nedan, fler pansaroganisationer
2013-01-29: Organisationsöversikter skapade:  Klicka här om ni vill gå direkt
2013-01-28: Organisationsöversikter skapade:  Klicka här om ni vill gå direkt
2013-01-27: Organisationsöversikter skapade:  Klicka här om ni vill gå direkt
2013-01-25: Organisationsöversikter skapade:  Klicka här om ni vill gå direkt 
2013-01-24: Organisationsöversikter skapade:  Klicka här om ni vill gå direkt 
2013-01-23: Organisationsöversikter skapade:  Klicka här om ni vill gå direkt 
2013-01-21: Organisationsöversikter skapade:  Klicka här om ni vill gå direkt 
2013-01-20: Organisationsöversikter skapade:  Klicka här om ni vill gå direkt 
2013-01-19: Organisationsöversikter skapade:  Klicka här om ni vill gå direkt 
2013-01-18: Organisationsöversikter skapade: 
Klicka här om ni vill gå direkt 
2013-01-17: Tillagt fler förband samt skapat 0rganisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation.
2013-01-16: Organisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation skapade.
2013-01-15: Organisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation skapade.
2013-01-13: Tillagt fler förband samt skapat 0rganisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation.
2013-01-12: Organisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation skapade.
2013-01-11: Organisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation skapade.
2013-01-08: Organisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation skapade.
2013-01-05: Organisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation skapade.
2013-01-02: Organisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation skapade.
2013-01-01: Organisationsöversikter från 1949 års krigsorganisation skapade.
-
 - GOTT NYTT ÅR -
-
2012-12-25: Påbörjat en rensning av organisationsöversikter som ligger hemma, finns under Armén - organisationsöversikter
2012-12-19: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1986
2012-12-18: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1985
2012-12-17: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1984
2012-12-16: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1983
2012-12-15: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1981
2012-12-14: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1980
2012-12-13: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1979
2012-12-12: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1978
2012-12-11: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1977
2012-12-09: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1976
2012-12-07: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1975
2012-12-06: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1974
2012-12-05: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1973
2012-12-04: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1972
2012-12-03: Lagt in innehållsförteckning för Arménytt 1970/71
2012-10-07: Uppdaterat 1966 med artiklar
2012-10-06: Uppdaterat 1965 med artiklar
2012-09-26. Uppdaterat innehållsförteckning på arménytt fram tills 1964
2012-09-09: Inlagt innehållsförteckning fram tills 1960
2012-09-01: Inlagt bild på Arménytt mellan 1991-2003 samt innehållsförteckning 1954
2012-08-30: Kompletterat 1951 - Tack Jan Nilsson för bilderna
2012-08-28: Inlagt bilder på Arménytt för 1958-60 samt innehållsförteckning på 1951-1953.
2012-08-26: Inlagt bilder på Arménytt mellan 1951-1954, 1956-1957 samt 1961-1964.
2012-08-25: Inlagt bilder på Arménytt mellan 1970-1981 samt 1983-1990.
2012-08-23: Inlagt bilder samt innehållsförteckning för Arménytt 1965-1969
2012-08-19: Påbörjat en modell för visning av tidskriften Arménytt (framsida och innehållsförteckning i dagsläget)
                           1982 inlagt samt uppladdat intressanta artiklar från dessa.
2012-04-09: Uppdaterat P1, P2, P4, P6 samt P7 1970 samt 1971
2012-03-27: Uppdaterat I16, I17, I19, I20, I121 1970 samt 1971
2012-03-24: Uppdaterat I14/Fo49 1971, I15 1970 samt 1971
2012-03-17: Uppdaterat I13 Krigsorganisation 1970 samt 1971 samt I14 1970
2012-03-14: Uppdaterat I12 krigsorganisation 1970 samt 1971
2012-03-12: Uppdaterat I11 krigsorganisation 1970 samt 1971
2012-03-11: Uppdaterat I2, I3, I4 samt I5 krigsorganisation 1970 och 1971
2012-03-07: Uppdaterat I1 krigsorganisation 1970 samt 1971
2012-03-04: Smärre ändringar samt omgruppering av sidor
2011-07-01: Påbörjat undersidor under Meny - Förbandsöversikt
2011-02-12: Lagt till ny meny under Armén - Förbandsöversikt
2011-01-29: Lagt till under Armén ny meny rörande organisationshandböcker
2010-09-06: Uppdaterat berörda mobiliseringsmyndigheter med 1969-07-01 krigsorganisation
2010-06-24: Fixat lite övrigt, tagit bort info för samtliga mobiliseringsmyndigheter
2010-04-03: Återfört borttagen information rörande mobiliseringsmyndigheter. 
2010-02-23: Tillsvidare kommer inga uppdateringar att göras.
                               Beslut måste tas om hemsidans framtida levnad.
                               Tills dess så ligger hemsidan nere.
2010-01-
30: Fortsatt inläggning av mobiliseringsmyndigheter Armén
2010-01-2
4: Fortsatt inläggning av mobiliseringsmyndigheter Armén
2010-01-20: Fortsatt inläggning av mobiliseringsmyndigheter Armén
2010-01-18: Påbörjat inläggning av mobiliseringsmyndigheter Armén
2010-01-16: F1-21 Uppdaterade mobiliseringsmyndigheter

2010-01-09: Sidan nyskapades   

- - - - -