AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Hemvärnet - Förkortning

Förkortning
BRB = Bygg-Reparations-Beredskapen
FFV = Försvarets Fabriksverk
Fo = Försvarsområde
FRA = Försvarets Radio Anstalt
KATF = Kungliga Armé Tyg Förvaltningen
Lfv = Luftfartsverket
Mtrltab = Materieltabell
PV = Postverket
SJ = Statens Järnvägar
SJÖV = Sjöfartsveket
SSIV = ?
SV = Svenska Vattenfall
TV = Televerket
Vpl = Värnpliktig
VV = Vägverket