AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Hemvärnet

Mobiliseringsmyndigheter
2015-04-26

Försvarsområde
Fo49
"Gävle Försvarsområde"

- - - - -
Mobiliseringsansvar:
Sammanställning över hemvärn och driftvärn:

1968

- - - - -