AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Arméhandbok del 1 Organisation
AH1 1975 Ändringstryck nr 5Innehållsförteckning:

- - - - -
Fördelningsförband:

22268 Jägarkompani

Fältjägarbataljon (översikt)
 - 22350 Fältjägarbataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 22353 Lätt skyttekompani
 - 22355 Trosskompani

22516 Fallskärmsjägarbataljonsstab
22517 Fallskärmsjägartrosspluton

22518 Fallskärmsjägarkompanistab
22520 Fallskärmsjägarpluton


Personaltransportbataljon (översikt)
 - 22225 Personaltransportbataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 22226 Personaltransportkompani

22360 Bandvagnskompani

Fördelningskanonbataljon (översikt)
 - 25205 Fördelningskanonbataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 25206 Fördelningskanonkompani
 - 25207 Fördelningskanontrosskompani

Transportbataljon (översikt)
 - 29002 Transportbataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 29003 Bilkompani

- - - - -
Brigadförband:

Norrlandsbrigad:

22402 Norrlandsspaningskompani

Norrlandsskyttebataljon (översikt)
 - 22432 Norrlandsskyttebataljonsstab med norrlandsskyttebataljonsstabskompani
 - 22434 Norrlandsskyttekompani 66R
 - 22436 Norrlandsgranatkastarkompani 69R
 - 22438 Norrlandstrosskompani 69R

24021 Stormkanonkompani (ikv 103)

Norrlandshaubitsbataljon (översikt)
 - 25145 Norrlandshaubitsbataljonsstab med norrlandshaubitsbataljonsstabskompani
 - 25146 Norrlandshaubitskompani
 - 25148 Norrlandshaubitstrosskompani

26124 Norrlandsluftvärnskompani rb69

Norrlandsingenjörsbataljon (översikt)
 - 27310 Norrlandsingenjörsbataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 27312 Norrlandsingenjörskompani
 - 27316 Norrlandsingenjörsmaterielkompani (Vo)

Norrlandsunderhållsbataljon (översikt)
 - 29322 Norrlandsunderhållsbataljonsstab med norrlandsunderhållsbataljonsstabskompani
 - 29324 Norrlandstransportkompani
 - 29326 Norrlandsreparationskompani
 - 29329 Norrlandsintendenturkompani
 - 29334 Norrlandssjukvårdskompani
 - 29332 Lätt norrlandsunderhållskompani
 - 22240 Cykeltransportkompanichef mm
 - 22241 Cykeltransportpluton

- - - - - -