AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Arméhandbok del 1 Organisation
AH1 1969 Ändringstryck nr 4

Innehållsförteckning:
- - - - -
Fördelningsförband:

21290 Arméflygbataljonsstab mm
21291 Arméflygkompanistab mm
21292 Lätt helikopterpluton
21294 Medeltung helikopterpluton
2128 Militärpoliskompani
24032 Fördelningspansarreparationskompani (strv 101/103)

Förd (P-, Inf-) Haubitsbataljon (översikt)
 - 25152 Förd (P-, Inf-) Haubitsbataljonsstab mm

Infanterihaubitsbataljonsstab (översikt)
 - 25160 Infanterihaubitsbataljonsstab mm

- - - - -
Brigadförband:

IB59:

Understödsbataljon (översikt)
 - 2210 Stabspluton

- - - - -
IB66R:

22106 Spaningskompani

Skyttebataljon (översikt)
 - 22230 Skyttebataljonsstab med skyttebataljonsstabskompani
 - 22232 Skyttekompani
 - 22234 Granatkastarkompani
 - 22236 Trosskompani

22238 Infanteripansarvärnskompani
24020 Stormkanonkompani (strv 74)
26120 Brigadluftvärnskompani
26122 Infanteriluftvärnskompani rb69

Infanteriingenjörsbataljon (översikt)
 - 27210 Bataljonsstab
 - 27212 Infanteriingenjörskompani
 - 27214 Infanteriingenjörsmaterielkompani

Infanteriunderhållsbataljon (översikt)
 - 29220 Infanteri- och norrlandsunderhållsbataljonsstab med underhållsbataljonsstabskompani
 - 29222 Infanteritransportkompani
 - 29224 Infanterireparationskompani
 - 29226 Infanteriintendenturkompani
 - 29228 Infanterisjukvårdskompani
 - 29230 Lätt infanteriunderhållskompani
 - 22240 Cykeltransportkompanichef mm
 - 22241 Cykeltransportpluton

- - - - -
Norrlandsbrigad:

24019 Stormkanonkompani (ikv102/103)
26124 Norrlandsluftvärnskompani rb69

Norrlandshaubitsbataljon (översikt)
 - 25145 Norrlandshaubitsbataljonsstab med bataljonsstabskompani
 
Norrlandsingenjörsbataljon (översikt)
 - 7310 Norrlandsingenjörsbataljonsstab med Norrlandsingenjörsbataljonsstabskompani
 - 7312 Norrlandsingenjörskompani
 - 27314 Norrlandsingenjörsmaterielkompani

Norrlandsunderhållsbataljon (översikt)
 - 29320 Norrlandsunderhållsbataljonsstab  med norrlandsunderhållsbataljonsstabskompani
 - 29324 Norrlandstransportkompani
 - 9326 Norrlandsreparationskompani

- - - - - 
Pansarbrigad 63:

Pansarbataljon (översikt)
 - 24210 Bataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 24216 Stridsvagnskompani (strv 101, pbv 302)
 - 24217 Stridsvagnskompani (strv 102, pbv 302)
 - 24224 Stridsvagnskompani (strv 103, pbv 302)
 - 25215 Pansarhaubitskompani
 - 24120 Pansartrosskompani (strv 102)
 - 24220 Pansartrosskompani (strv 103, pbv 301/302)

24022 Pansarvärnskompani (pvrbtgb)
24024 Pansarvärnskompani


Pansaringenjörsbataljon (översikt)
 - 27411 Bataljonsstab
 - 7412 Pansaringenjörkompani
 - 27415 Pansaringenjörmaterielkompani

Pansarunderhållsbataljon (översikt)
 - 29414 Pansartransportkompani
 - 24228 Pansarreparationskompani (strv 103, pbv 301/302)
 - 29416 Pansarintendenturkompani
 - 29422 Lätt pansarunderhållskompani (strv 103)

- - - - -
Lokalförsvarsförband:

Cykelskyttebataljon 69 (översikt)
 - 22281 Bataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 22282 Cykelskyttekompani
 - 22283 Cykelgranatkastarkompani
 - 22284 Cykeltrosskompani

26153 Lokalförsvarsluftvärnsbataljonsstab
26047 Lokalförsvarsluftvärnspluton 36

- - - - -