AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Arméhandbok del 1 Organisation
AH1 1968 Ändringstryck nr 3


Innehållsförteckning:

- - - - -
Skyttebataljon 66R
Infanteripansarvärnskompani 66R

Kommentar:

Då webmaster endast innehar försättsbladet till detta ändringstryck hänvisas besökaren till ändringstryck nr 4 1969.
I detta ändringstryck finns IB66R beskrivet.

- - - - -