AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Arméhandbok del 1 Organisation
AH1 1967 Ändringstryck nr 1

Innehållsförteckning:- - - - -
Fördelningsförband:

Fältjägarbataljon 64 (översikt)
 - 2350 Fältjägarbataljonsstab mm 64
 - 2352 Lätt Skyttekompani
 - 2354 Trosskompani

2512 Fallskärmsjägarkompanistab
2514 Fallskärmsjägarpluton

22046 Gränsjägarkompani (exempel)
22049 Självständig gränsjägarpluton

Stridsvagnsbataljon (översikt)
 - 4310 Stridsvagnsbataljonsstab mm
 - 24116 Stridsvagnskompani (strv101)
 - 24318 Stridsvagnstrosskompani

Fördelnings (P-, Inf-) haubitsbataljon
 - 25152 Förd (P-, Inf-) Haubitsbataljonsstab mm
 - 25154 Haubitskompani (15cm haub m/39)
 - 25254 Haubitskompani (15,5cm haub F)
 - 25156 Förd (P-, Inf-) Haubitstrosskompani (15cm haub m/39)
 - 25256 Förd (P-, Inf-) Haubitstrosskompani (15,5cm haub F)

Fördelningskanonbataljon (översikt)
 - 25210 Fördelningskanonbataljonsstab mm
 - 25211 Fördelningskanonkompani

7009 Bromaterielkompani
7044 Lätt bandtraktorpluton
29029 Tankbilpluton
9071 Bakteriologisk laboratoriepluton
9050 Badpluton


- - - - -
Brigadförband:

IB59:

2201 Spaningskompani

Skyttebataljon (översikt)
 - 2202 Bataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 2204 Skyttekompani
 - 2406 Understödskompani
 - 2208 Trosskompani

Understödsbataljon
 - 2412 Pansarskyddskompani Infanteribrigad
 - 2213 Tungt granatkastarkompani

Brigadunderhållsbataljon (översikt)
 - 9208 Brigadsjukvårdskompani
 - 22240 Cykeltransportkompanichef mm
 - 22215 Cykeltransportpluton

- - - - -
PB63:

Pansarbataljon
 - 24210 Bataljonsstabskompani
 - 24212 Pansarskyttekompani
 - 24216 Stridsvagnskompani (strv 101, pbv 302)
 - 24217 Stridsvagnskompani (strv 102, pbv 302)
 - 24118 Pansartrosskompani (strv 101)

- - - - -
Lokalförsvarsförband:

21125 Järnvägstransportledningskader (exempel)
21144 Landsvägstransportledningskader (exempel)
25039 Lokalförsvarshaubitskompani (10,5cm haub m/39, 6 pjäser, stationärt)
7012 Vägkompani

- - - - -
Etappförband:

Etappbataljon
 - 9520 Sjukvårdsspecialpluton

- - - - -