AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Arméhandbok del 1 Organisation
AH1 1988 Lokalförsvarsförband


Innehållsförteckning:
- - - - -
Lokalförsvarsskyttebataljon 69 (översikt)
 - 22281D Lokalförsvarsskyttebataljonsstab med lokalförsvarsskyttebataljonsstabskompani 69
 - 22282D Lokalförsvarsskyttekompani 69
 - 22283D Lokalförsvarsgranatkastarkompani 69
 - 22284D Lokalförsvarstrosskompani 69

Lokalförsvarsskyttebataljon 86 (översikt)
 - 22180A Lokalförsvarsskyttebataljonsstab med lokalförsvarsskyttebataljonsstabskompani 86
 - 22181A Lokalförsvarsskyttekompani 86
 - 22183A Lokalförsvarstrosskompani 86

Lokalförsvarsskyttebataljon ÖN (översikt)
 - 22073D Lokalförsvarsskyttebataljonsstabspluton ÖN
 - 22074D Lokalförsvarsskyttekompani ÖN

Lokalförsvarsskyttebataljon S (översikt)
 - 22273A Lokalförsvarsskyttebataljonsstab med lokalförsvarsskyttebataljonsstabskompani S
 - 22275A Lokalförsvarsskyttekompani S
 - 25175A Lokalförsvarshaubitskompani S
 - 22277A Lokalförsvarstrosskompani S

23221A Värnkompani (exempel)
23999B Klossdelar Värnförband
Chefsklossar
 - Chefsgrupp värnkompani
 - Chefsgrupp värnkompani G
 - Chefsgrupp värnpluton
 - Chefsgrupp värnpluton G
 - Chefsgrupp ställföreträdandedel typ 1
 - Chefsgrupp ställföreträdandedel typ 2
 - Chefsgrupp värntropp typ 1
 - Chefsgrupp värntropp typ 1 G
 - Chefsgrupp värntropp typ 2
 - Chefsgrupp värntropp typ 2 G
 - Chefsgrupp värntropp typ 3
 - Chefsgrupp värntropp typ 3 G
 - Chefsgrupp trosstropp
Gruppklossar
 - Skyttegrupp
 - Kulsprutegrupp 36
 - Kulsprutegrupp 36 värn utan fläkt
 - Kulsprutegrupp 36 värn med fläkt
 - Kulsprutegrupp 58
 - Kulspruteomgång 58
 - Granatgevärsgrupp
 - Granatgevärsomgång
 - Granatkastargrupp G
 - Granatkastargrupp
 - Kanongrupp VT 37/SMF
 - Kanongrupp VT 37/S38
 - Kanongrupp VT 37/S39
 - Kanongrupp VT 37/S40L
 - Kanongrupp VT 37/S40K
 - Kanongrupp VT 37/S41
 - Kanongrupp 75/30-37 lv
 - Kanongrupp 75/37 lv
 - Kanongrupp 75/43 pv
 - Kanongrupp VT 75/S42
 - Kanongrupp VT 75/S74
 - Kanongrupp S74 tornsläp
 - Telefondel 
 - Sjukvårdsgrupp/kompani
 - Kokgrupp
 - Kokdel A
 - Kokdel B
 - Kokdel C
 - Mekanikerdel
 - Personbilsdel
 - Lastbilsdel
 - Hjultraktordel

23999D Klossdelar Bevakningskompani
 - Chefsgrupp
 - Kvartersmästardel
 - Trossgrupp
 - Kokdel
 - Bildel
 - Bevakningspluton

25170A Lokalförsvarshaubitstrosskompani 4X105/40

Lokalförvarsluftvärnsbataljon (översikt)
 - 26153A Lokalförsvarsluftvärnsbataljonsstab
 - 26047A Lokalförsvarsluftvärnspluton 36
 - 26049A Lokalförsvarsluftvärnspluton 40/48 

23754A Försvarsområdesunderhållskompani (exempel)
23999C Klossdelar Försvarsområdesunderhållskompani
 - Kompanistab typ 2
 - Kompanistab typ 3
 - Stabs- och trosstropp
 - Fjärrskriftsgrupp
 - Fastighetsenhet
 - Hanteringspluton
 - Intendenturpluton
 - Sjukvårdspluton
 - Radiomottagargrupp
 - Kokgrupp

29802A Försvarsområdestransportpluton
21997A Ersättningskompani försvarsområde

Hemvärnskrets större (översikt)
Hemvärnsområde (exempel)
Hemvärnskompani (exempel)

Hemvärnsförband (exempel)
 - Hemvärnsområdesstab större
 - Hemvärnsplutonsstab
 - Hemvärnsgrupp
 - Hemvärnskulsprutegrupp 58
 - Hemvärnsgranatgevärsgrupp
 - Kokgrupp (ur SLK)
 - Sjukvårdsgrupp (ur SRK)

- - - - -