AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Arméhandbok del 1 Organisation
AH1 1966B

Innehållsförteckning:

- - - - -
A: Fördelningsförband

A1. Staber

Fördelningsstab och fördelningsstabsbataljon 64 (översikt)
 - 1301 Fördelningsstab sektion 1
 - 1303 Fördelningsstab sektion 2-3
 - 1305 Fördelningsstabsbataljonsstab mm
 - 1307 Fördelningsstabskompani 1
 - 1309 Fördelningsstabskompani 2
 - 1311 Fördelningssambandsförstärkningskompani
 - 1313 Fördelningskabelkompani

- - - - -
A2. Artilleriförband

5075 Artilleriregementsstab med regementsstabskompani
5077 Mätbatteri
5072 Artillerigruppsstab med artillerigruppstabskompani

- - - - -
A3. Luftvärnsförband

6203 Luftvärnsrobotbataljonsstab med stabskompani
6205 Luftvärnsrobotkompani

- - - - -
A4. Signalförband

28230 Signalspaningskompani
8018 Radiolänkkompani

- - - - -

B: Brigadförband


B1. Infanteribrigad 59

IB59 Översikt
1114 Brigadstab med brigadstabskompani

- - - - -
B2. Norrlandsbrigad

Norrlandsbrigad Översikt
1318 Norrlandsbrigadstab med Norrlandsbrigadstabskompani

- - - - -
B3. Pansarbrigad 63

PB63 Översikt
21412 Pansarbrigadchef, pansarbrigadstab sektion 1 samt pansarbrigadstabskompani 1
1404 Pansarbrigadstab sektion 2 samt pansarbrigadstabskompani 2
5204 Pansarbrigadartillerichef mm

- - - - -

C: Lokalförsvarsförband


Försvarsområdesstab (exempel)
Gplstabspluton (exempel)
Gplsambandspluton (exempel)
2115 Gruppstab med stabspluton, Fo

- - - - -

D: Etappförband


9500 Etappregementschef med etappregementsstab mm

- - - - -