AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Arméhandbok del 1 Organisation
AH1 1966A

Innehållsförteckning:- - - - -
A: Fördelningsförband

A1. Infanteri och kavalleriförband m fl

2258 Jägarkompani


Fältjägarbataljon 64 (översikt)
 - 2350 Fältjägarbataljonsstab mm 64
 - 2352 Lätt skyttekompani
 - 2354 Trosskompani
-
2512 Fallskärmsjägarkompanistab
2514 Fallskärmsjägarpluton
1290 Arméflygbataljonsstab mm
1292 Lätt helikopterpluton
1294 Medeltung helikopterpluton
1296 Lätt flygplanpluton
1298 Baspluton
2128 Militärpoliskompani
2222 Rökpluton
2220 ISB-pluton
2218 Minhundspluton
2407 Understödskompani typ G
2260 Spaningsskvadron
2262 Jägarskvadron
2264 Jägarskvadron Vo
2216 Anspannskompani
2360 Bandvagnskompani

- - - - -
A2. Pansarförband

4006 Bandpansarvärnskompani
24048 Fördelningsstridsvagnskompani
(strv 74)

Stridsvagnsbataljon (översikt)
 - 4310 Stridsvagnsbataljonsstab mm
 - 24116 Stridsvagnskompani (strv 101)
 - 2424 Norrlandsskyttekompani
 - 4318 Stridsvagnstrosskompani
-


- - - - -
A3. Artilleriförband

Fördelnings (P-, Inf-) haubitsbataljon (15cm haub m/39 och 15,5cm haub F) (översikt)
 - 25152 Haubitsbataljonsstab och stabskompani
 - 25154 Haubitskompani (15cm haub m/39)
 - 25156 Haubitstrosskompani (15cm haub m/39)
-
Infanteri (förd-) haubitsbataljon (10,5cm haub m/39, 40 och 4140) (översikt)
 - 25160 Haubitsbataljonsstab och stabskompani
 - 25165 Haubitskompani (10,5cm haub m/39)
 - 25175 Haubitskompani (10,5cm haub m/40)
 - 25185 Haubitskompani (10,5cm haub 4140)
 - 25168 Haubitstrosskompani (10,5cm haub m/40)
 - 25178 Haubitstrosskompani (10,5cm haub 4140)
 - 25188 Haubitstrosskompani (10,5cm haub m/39)
-
Haubitsbataljon (10,5cm hjultraktor) (översikt)
 - 5130 Bataljonsstab och bataljonsstabskompani
 - 5140 Haubitskompani
 - 5150 Trosskompani
-


- - - - -
A4. Luftvärnsförband

Luftvärnsbataljon (översikt)
 - 6081 Luftvärnsbataljonsstab med stabskompani
 - 6082 Tungt luftvärnskompani (cig m/48)
 - 6083 Tungt luftvärnskompani (cig 760)
 - 6090 Luftvärnskompani (cig m/48)
 - 6091 Luftvärnskompani (cig 760)
-


- - - - -
A5. Ingenjörsförband

7104 Fortifikationsgrupp
7102 Fortifikationsmaterielgrupp
7005 Ingenjörsbataljonsstab mm
7074 Ingenjörsbataljonsstab mm
7076 Fördelningsingenjörsmaterielkompani
7086 Fördelningsingenjörskompani
7009 Bromaterielkompani
7044 Lätt bandtraktorpluton
7012 Vägkompani

Järnvägsbataljon (översikt)
 - 7120 Järnvägsbataljonsstab med stabskompani
 - 7129 Järnvägskompani
 - 7122 Järnvägsmaterielkompani
-


- - - - -
A6. Trängförband

Transportbataljon (översikt)
 - 9002 Transportbataljonsstab och stabskompani
 - 9003 Fördelningsbilkompani
-
9004 Tung fördelningsbilpluton
9011 Trafikkompani
9021 Sjuktransporttågkader
9022 Sjuktransportbusspluton
9044 Sjuktransporträlsbusspluton
9048 Sjuktransporträlsbusstropp

- - - - -

B. Brigadförband

B1. Infanteribrigad 59

2201 Spaningskompani

Skyttebataljon (översikt)
 - 2202 Skyttebataljonsstab och bataljonsstabskompani
 - 2204 Skyttekompani
 - 2206 Understödskompani
 - 2406 Understödskompani
 - 2208 Trosskompani
-
Understödsbataljon (översikt)
 - 2210 Understödsbataljonsstab med stabspluton
 - 2412 Pansarskyddskompani, infanteribrigad
 - 2213 Tungt granatkastarkompani
 - 4015 Stormkanonkompani typ 1
 - 4017 Stormkanonkompani typ 3
 - 4018 Stormkanonkompani typ 4
 - 4020 Stormkanonkompani typ 6
 - 6120 Brigadluftvärnskompani
-
7086 Brigadingenjörskompani
7088 Brigadingenjörmaterielkompani

Brigadunderhållsbataljon (översikt)
 - 9200 Underhållsbataljonsstab och brigadunderhållsbataljonsstabskompani
 - 9202 Brigadtransportkompani
 - 9204 Reparationspluton
 - 9206 Brigadintendenturkompani
 - 9208 Brigadsjukvårdskompani
 - 2214 Cykeltransportkompani
-


- - - - -
B2. Norrlandsbrigad

2402 Norrlandsspaningskompani

Norrlandsskyttebataljon (översikt)
 - 2422 Norrlandsskyttebataljonsstab och norrlandsskyttebataljonsstabskompani
 - 2424 Norrlandsskyttekompani
 - 2426 Norrlandsgranatkastarkompani
 - 2428 Norrlandstrosskompani
-
4019 Stormkanonkompani typ 5

Norrlandshaubitsbataljon (översikt)
 - 25145 Norrlandshaubitsbataljonsstab och stabskompani
 - 25146 Haubitskompani
 - 25148 Norrlandshaubitstrosskompani
-
6120 Brigadluftvärnskompani

Norrlandsingenjörsbataljon (översikt)
 - 7310 Norrlandsingenjörsbataljonsstab och stabskompani
 - 7312 Norrlandsingenjörkompani
 - 27314 Norrlandsingenjörsmaterielkompani
 - 27315 Norrlandsingenjörsmaterielkompani Vo
-
Norrlandsunderhållsbataljon (översikt)
 - 9320 Norrlandsunderhållsbataljonsstab och stabskompani
 - 2430 Norrlandscykeltransportkompani
 - 9324 Norrlandstransportkompani
 - 9326 Norrlandsreparationskompani
 - 9328 Norrlandsintendenturkompani
 - 9330 Norrlandssjukvårdskompani
 - 9332 Lätt norrlandsunderhållskompani
-


- - - - -
B3. Pansarbrigad 63

24206 Pansarspaningskompani

Pansarbataljon (översikt)
 - 24210 Pansarbataljonsstab och pansarbataljonsstabskompani
 - 24212 Pansarskyttekompani
 - 24216 Stridsvagnskompani (strv 101)
 - 24217 Stridsvagnskompani (strv 102)
 - 25215 Pansarhaubitskompani
 - 24118 Pansartrosskompani (strv 101)
 - 24120 Pansartrosskompani (strv 102)
-
24022 Pansarvärnskompani
24024 Pansarvärnskompani

Pansarhaubitsbataljon (15cm m/39 och 15,5cm haub F) (översikt)
 - 25152 Pansarhaubitsbataljonsstab och stabskompani
 - 25154 Haubitskompani (15cm haub m/39)
 - 25156 Haubitstrosskompani (15cm haub m/39)
-
6120 Brigadluftvärnskompani

Pansaringenjörsbataljon (översikt)
 - 27411 Pansaringenjörsbataljonsstab
 - 7412 Pansaringenjörskompani
 - 27415 Pansaringenjörmaterielkompani
-
Pansarunderhållsbataljon (översikt)
 - 9414 Pansartransportkompani
 - 24128 Pansarreparationskompani (strv 101-102)
 - 9416 Pansarintendenturkompani
 - 9418 Pansarsjukvårdskompani
 - 9420 Lätt pansarunderhållskompani (strv 101-102)
-

- - - - -

C. Lokalförsvarsförband

C1. Infanteriförband

Cykelskyttebataljon 61 (översikt)
 - 2181 Cykelskyttebataljonsstab med stabskompani
 - 2182 Cykelskyttekompani
 - 2183 Cykelunderstödskompani
 - 2184 Cykeltrosskompani
-
2063 Cykelskyttebataljonsstab och stabspluton ÖN
2064 Cykelskyttekompani ÖN
2186 Kulsprutekompani

Värnkompani (översikt förbandsklossar)
 - 2032 Stabsgrupp (kompani)
 - 2039 Trossgrupp
 - 2033 Stabsgrupp (pluton)
 - 2040 Stabsgrupp (pluton)
 - 2034 Skyttegrupp
 - 2035 Kulsprutegevärsgrupp
 - 2036 Kulsprutegrupp
 - 2037 Granatgevärsgrupp
 - 2041 Granatkastargrupp
 - 4060 Kanongrupp typ 1
 - 4062 Kanongrupp typ 2
 - 4064 Kanongrupp typ 3
 - 5090 Kanongrupp typ 4
 - 5092 Kanongrupp typ 5

-
Markbevakningsförband (översikt förbandsklossar)
 - 2150 Markbevakningskompanistab
 - 2152 Självständig bevakningsplutonsstab
 - 2154 Bevakningsplutonsstab
 - 2156 Bevakningsgrupp typ 1
 - 2158 Bevakningsgrupp typ 2
 - 2160 Bevakningsgrupp typ 3

-


- - - - -
C2. Artilleriförband

5032 Rörligt lokalförsvarsbatteri (10,5cm haubits m/39)
5036 Rörligt lokalförsvarsbatteri (10,5cm kanon m/34)
5035 Rörligt lokalförsvarsbatteri (10,5cm haubits m/40H)
5046 Rörligt lokalförsvarsbatteri (10,5cm haubits m/40S)
5047 Rörligt lokalförsvarsbatteri (10,5cm haubits m/40)


- - - - -
C3. Luftvärnsförband

6153 Luftvärnsgruppstab
26047 Luftvärnstropp typ S2

- - - - -
C4. Ingenjörsförband

7032 Ingenjörskompani typ 3

- - - - -
C5. Trängförband

Underhållskompani (exempel)
 - 9100 Kompanistab
 - 9102 Transportplutonstab
 - 9104 Bilgrupp
 - 9106 Traktorgrupp
 - 9108 Arbetstroppstab
 - 9110 Arbetskader
 - 9114 Specialarbetsgrupp
 - 9116 Tygplutonsstab
 - 9118 Tygtropp
 - 9122 Intendenturplutonsstab
 - 9122 Intendenturtropp
 - 9124 Sjukvårdsplutonsstab
 - 9124 Förbandsplatstropp
 - 9126 Sjukbärartropp
 - 9128 Sjuktransportgrupp
 - 9130 Koktross

-
Underhållspluton (exempel)
 - 9119 Tyggrupp
 - 9123 Intendenturgrupp
 - 9142 Sjukvårdstropp

-
9132 Bilpluton
9144 Sjuktransportbussgrupp


- - - - -
D. Etappförband

Etappbataljon (översikt)
 - 9504 Etappbataljonsstab och stabskompani
 - 9508 Etappkompani
 - 9510 Etapptransportkompani
 - 9512 Ammunitionsförrådskompani
 - 9514 Etappverkstadskompani
 - 9516 Etappintendenturkompani
 - 9518 Sjukhuskompani
 - 9520 Sjukvårdsspecialpluton
-
9029 Tankbilpluton
9071 Bakteriologisk laboratoriepluton
9050 Badpluton

- - - - - 

E. Depåförband

1076 Ersättningsbataljonsstab mm
1077 Ersättningskompani

- - - - -