AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Fälthandbok del 1 Organisation
FH1 1948 Fördelning
Innehållsförteckning:

- - - - -
I. Exempel på fördelnings sammansättning

- - - - -
II. Fördelningsstab med fördelningsstabskompani

- - - - -
III. Fördelningsstationskompani

- - - - -
IV. Fördelningskabelkompani

- - - - -
V. Infanteriregemente

Infanteriregemente (översikt)
 - Infanteriregementsstab med regementsstabskompani och regementstross
 - Trosstab
 - Sjukbärarpluton
 - Kulsprutekompani
 - Specialkompani

Infanteribataljon (översikt)
 - Infanteribataljonsstab med bataljonsstabskompani och bataljonstross
 - Skyttekompani
 - Tungt kompani 

- - - - -
VI. Cykelinfanteriregemente (anspänt)

Cykelinfanteriregemente (anspänt) (översikt)
 - Cykelinfanteriregementsstab med regementsstabskompani och regementstross
 - Trosstab
 - Sjukbärarpluton
 - Cykelkulsprutekompani
 - Cykelspecialkompani

Cykelinfanteribataljon (anspänd) (översikt)
 - Cykelinfanteribataljonsstab med bataljonsstabskompani och bataljonstross
 - Cykelskyttekompani
 - Tungt cykelkompani 

- - - - -
VII. Bevakningsbataljon

Bevakningsbataljon (översikt)
 - Bevakningsbataljonsstab med bataljonsstabskompani och bataljonstross
 - Cykelskyttekompani

- - - - -
VIII. Kavalleribataljon

Kavalleribataljon (översikt)
 - Kavalleribataljonsstab med bataljonsstabsskvadron och bataljonstross
 - Ryttarskvadron
 - Cykelskvadron
 - Pansarkompani
 - Pansarbilskompani

- - - - -
IX. Ryttarpluton

- - - - -
X. Fördelningsartilleriregemente (anspänt)

Fördelningsartilleriregemente (anspänt) (översikt)
 - Artilleriregementsstab med regementsstabsbatteri och verkstadstross
 
12 Pjäs Division (anspänd) (översikt)
 - Divisionsstab med divisionsstabsbatteri
 - 4 Pjäs Batteri
 - Divisionstross

18 Pjäs Division (anspänd) (översikt)
 - Divisionsstab med divisionsstabsbatteri
 - 6 Pjäs Batteri
 - Divisionstross

- - - - -
XI. Fördelningsartilleriregemente (motoriserat)

Fördelningsartilleriregemente (motoriserat) (översikt)
 - Artilleriregementsstab med regementsstabsbatteri
 
12 Pjäs Division (motoriserat) (översikt)
 - Divisionsstab med divisionsstabsbatteri
 - 4 Pjäs Batteri
 - Divisionstross

18 Pjäs Division (motoriserat) (översikt)
 - Divisionsstab med divisionsstabsbatteri
 - 6 Pjäs Batteri
 - Divisionstross

- - - - -
XII. Fördelningsluftvärnsautomatkanonkompani

- - - - -
XIII. Ingenjörsbataljon

Ingenjörsbataljon (översikt)
 - Ingenjörsbataljonsstab
 - Ingenjörkompani (anspänd tross)
 - Ingenjörkompani (motoriserad tross)
 - Ingenjörspecialkompani

- - - - -
XIV. Fördelningsunderhållsbataljon

Fördelningsunderhållsbataljon (översikt)
 - Fördelningsunderhållsgruppstab
 - Fördelningstrafikkompani
 - Fördelningsammunitionskompani
 - Fördelningsverkstadskompani
 - Fördelningsbilkompani
 - Fördelningssjukvårdskompani
 - Fördelningssjukhuskompani
 - Fördelningssjukbärarkompani
 - Fördelningsintendenturkompani
 - Hästsjukvårdskompani (större)
 - Hästsjukvårdskompani (mindre) 

- - - - -
XV. Styrkeuppgifter

- - - - -