AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Fälthandbok del 1 Organisation
FH1 1945 Lokalförsvar

Innehållsförteckning:
- - - - -
I. Staber
 - 1. Försvarsområdesstab
 - 2. Järnvägstransportledningsstab (stabsavdelning och sektionsgrupp)
 - 3. Försvarsområdestransportledningsstab (landsväg)
 - 4. Transportledningsstab (landsväg)

- - - - -
II. Infanteriförband
 - 1. Regementsstab
 - 2. Skyttebataljonsstab
 - 3. Cykelskyttebataljonsstab (anspänd)
 - 4. Kust- och gränsförsvarsbataljonsstab (utom signalförband och koktross)
 - 5. Skyttekompani
 - 6. Cykelskyttekompani (anspänt) ingående i cykelskyttebataljon
 - 7. Självständigt cykelskyttekompani
 - 8. Självständig jägarpluton
 - 9. Kompanistab
 - 10. Gevärspluton
 - 11. Gevärsgrupp
 - 12. Kulsprutegevärsavdelning
 - 13. Cykelpluton
 - 14. Cykelgrupp
 - 15. Plutonsstab
 - 16. Specialpluton
 - 17. Kulsprutetroppstab
 - 18. Kulsprutegrupp
 - 19. Cykelkulsprutetropp
 - 20. Cykelkulsprutegrupp
 - 21. Granatkastartropp
 - 22. Cykelgranatkastartropp
 - 23. Pansarvärns (pvlv-)troppstab
 - 24. Pansarluftvärnsgrupp
 - 25. 20mm Pansarvärnsgrupp
 - 26. 37mm Pansarvärnsgupp
 - 27. Flygfältspluton
 - 28. Flygfältsplutonsstab
 - 29. Flygfältskulsprutegrupp
- 30. Markbevakningsförband
 - 31. Krigsbyggnadspluton
 - 32. Arbetskompanikader
 - 33. Koktross

- - - - -
III. Kavalleriförband
 - 1. Krigssjukstallskader
 - 2. Krigsvilostallskader

- - - - -
IV. Artilleriförband
 - 1. Batteri (traktor: 10,5cm kanon m/17)
 - 2.Batteri (lastbil; 7,5cm kanon M/02)

- - - - -
V. Luftförsvarsförband
 - 1. Luftvärnsregementsstab
 - 2. Luftvärnsdivisionsstab (medelstor)
 - 3. Luftvärnskompanistab
 - 4. Luftvärnsbatteri om tre pjäser (7,5cm)
 - 5. 40mm Luftvärnsautomatkanontropp
 - 6. 20mm Luftvärnsautomatkanontropp
 - 7. Luftvärnskulsprutetropp
 - 8. Strålkastarkompani
 - 9. Rörlig luftvärnsverkstadstropp
 - 10. Flygfältsluftvärnsbatteri (7,5cm)
 - 11. Flygfältsluftvärnstropp
 - 12. Flygfältsluftvärnstransportkompani
 - 13. Luftbevakningsbataljonsstab
 - 14. Luftbevakningskompani

- - - - -
VI. Ingenjörsförband
 - 1. Ingenjörkompani
 - 2. Självständig ingenjörspluton

- - - - -
IX. Trängförband
 - 1. Underhållskompanistab
 - 2. Bilpluton (-grupp)
 - 3. Sjukvårdskompani
 - 4. Krigssjukstugekader

- - - - -
X. Tygförband
 - 1. Ammunitionsförrådskompani
 - 2. Förrådskader

- - - - -
XI. Intendenturförband
 - 1. Intendenturpluton
 - 2. Drivmedelsförrådspluton
 - 3. Magasinspluton

- - - - -
XII. Hemvärnsförband
 - 1. Hemvärnsområdesstab
 - 2. Hemvärnskompani
 - 3. Självständig hemvärnspluton
 - 4. Självständig hemvärnsgrupp
 - 5. Självständig hemvärnskulsprutegrupp

- - - - -
XIII. Styrkeuppgifter

- - - - -