AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Fälthandbok del 1 Organisation
FH1 1945 Brigad


Innehållsförteckning:
- - - - -
Motorbrigad
 -
1. Exempel på motorbrigads sammansättning
 - 2. Motorbrigadstab
 - 3. Motorbataljon
 - 4. Motorspecialkompani
 - 5. Pansarbilkompani
 - 6. Motorpansarvärnskompani
 - 7. Motordivision
 - 8. Motorluftvärnsautomatkanonkompani
 - 9. Motoringenjörkompani
 - 10. Ingenjörmaterielpluton
 - 11. Brigadtrosstab
 - 12. Brigadtrafikpluton
 - 13. Brigadersättningskompani
 - 14. Brigadbilkompani
 - 15. Brigadsjukvårdskompani

- - - - -
Cykelbrigad (motoriserad)
 - 1. Exempel på cykelbrigads sammansättning
 - 2. Cykelbrigadstab
 - 3. Cykelinfanteribataljon
 - 4. Cykelkulsprutekompani
 - 5. Cykelspecialkompani
 - 6. Pansarbilkompani
 - 7. Cykelpansarvärnskompani
 - 8. Motordivision
 - 9. Motorluftvärnsautomatkanonkompani
 - 10. Cykelingenjörkompani
 - 11. Brigadtrosstab
 - 12. Brigadtrafikpluton
 - 13. Brigadersättningskompani
 - 14. Brigadbilkompani
 - 15. Brigadsjukvårdskompani

- - - - -
Pansarbrigad
 - 1. Exempel på pansarbrigads sammansättning
 - 2. Pansarbrigadstab
 - 3. Pansarsignalkompani
 - 4. Brigadtrafikpluton
 - 5. Stridsvagnsbataljon
 - 6. Pansarinfanteribataljon
 - 7. Pansarmotorcykelkompani
 - 8. Tungt pansarvärnskompani
 - 9. Pansardivision
 - 10. Pansarluftvärnsautomatkanonkompani
 - 11. Pansaringenjörskompani
 - 12. Pansarunderhållsbataljon

- - - - -
Styrkeuppgifter
Motorbrigad
Cykelbrigad (motoriserad)
Pansarbrigad

- - - - -