AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Fälthandbok del 1 Organisation
FH1 1941 Fördelning
Not:
Provisorisk Fälthandbok är en publikation som skyndsamt trycktes upp då behovet var stort att få fram nya organisationsöversikter under andra världskriget. Läsaren får ha överseende med den dåliga tryckkvalitén.


Innehållsförteckning:

- - - - -
1. Exempel på fördelnings sammansättning

- - - - -
2. Fördelningsstab

- - - - -
3. Fördelningssignalkompani

- - - - -
4. Infanteriregemente

- - - - -
5. Bevakningsbataljon

- - - - -
6. Kavalleribataljon

- - - - -
7. Fördelningsartilleriregemente

- - - - -
8. Fördelningsluftvärnsautomatkanonkompani

- - - - -
9. Ingenjörsbataljon

- - - - -
10. Fördelningsträng

- - - - -
11. Fördelningsintendenturkompani

- - - - -
12. Hästsjukvårdskompani

- - - - -
13. Styrkeuppgifter

- - - - -