AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Arméhandbok
*Not:
De bilder som finns länkade till organisationshandböckerna är tagna på en sämre kopiator på Uppsala stadsbibliotek för många år sedan.
Dessa bilder var aldrig tänkta att publiceras och vissa är av dålig kvalité.
Mängden bilder som lagts ut (+2000st) samt kvalitén på bilderna medför att någon större bearbetning av dessa inte är
möjlig och läsaren får ha detta i åtanke när en skev eller vriden bild finns att beskåda.

 - AH1 1951
 - AH1 1966A
 - AH1 1966B
 - AH1 1977 Stab
 - AH1 1977 Pansarbrigad
 - AH1 1977 Norrlandsbrigad
 - AH1 1980 Infanteribrigad IB77
 - AH1 1982 Fördelningsförband
 - AH1 1988 Lokalförsvarsförband
 - AH1 1990 Norrlandsbrigad NB
 - AH1 1991 Infanteribrigad IB77

 Ändringstryck
 - 1967 Ändringstryck nr 1 AH1 1966A
 - 1968 Ändringstryck nr 2 AH1 1966A
 - 1968 Ändringstryck nr 3 AH1 1966A
 - 1969 Ändringstryck nr 4 AH1 1966A
 - 1975 Ändringstryck nr 5 AH1 1966A