AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

 Fälthandbok
*Not:
De bilder som finns länkade till organisationshandböckerna är tagna på en sämre kopiator på Uppsala stadsbibliotek för många år sedan.
Dessa bilder var aldrig tänkta att publiceras och vissa är av dålig kvalité.
Mängden bilder som lagts ut (+2000st) samt kvalitén på bilderna medför att någon större bearbetning av dessa inte är
möjlig och läsaren får ha detta i åtanke när en skev eller vriden bild finns att beskåda.

 - 1932 FH1
 - 1936 FH1 (1937 samt 1939)
 - 1941 FH1 Fördelning
 - 1942 FH1 Armékår
 - 1942 FH1 Landstorm- och hemvärnsförband
 - 1944 FH1 Fördelning
 - 1945 FH1 Brigad
 - 1945 FH1 Lokalförsvar
 - 1946 FH1 Armékår
 - 1948 FH1 Fördelning

Ändringstryck
 - FHI 1932
 - FHI 1946 Kår 1
 - FHI 1946 Kår 2
 - FHI 1946 Brigad 2
 - FHI 1948 Fördelning 3

- - - - -