AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Artiklar

Armén

"Normalindelad Fördelning"

Normalindelad fördelning (Ast 1965)
 
 - 1 Fördelningsstab med stabsbataljon
 - 1 Spaningsskvadron
 - 1 Militärpoliskompani
 - 1 Rökpluton                                                                   
 - 1 ISB-pluton
 - 1 Artilleriregementsstab med underrättelseförband
 - 2 Fördelningsdivisioner artilleri
 - 1 Luftvärnsbataljon
 - 1 Ingenjörsbataljon
 - 1 Transportbataljon
 - 2 Etappbataljoner
 - 1 Trafikkompani