AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Artiklar PDF

Armén
 - Hemvärnet
Marinen
Flygvapnet
Övrigt

Armén
 Cykelskyttebataljon 51
 - Typ I    
() (ej klart)
 - Typ II   () (ej klart)
 - Typ III () (ej klart)
-
 - Pansarbataljon G 1985 () ((c) Jan-Otto Sten)
 - Haubitsbataljon G 1985 () ((c) Jan-Otto Sten)
-

 - 22250 Skyttebataljonsstab Ö ((c) Leif Hellström)
 
- 22251 Skyttekompani Ö
((c) Leif Hellström)
 - 22252 Trosskompani Ö
((c) Leif Hellström)
 - 24040 Bandpansarvärnskompani ((c) Leif Hellström)

-- - -
Hemvärnet
 - Frivilliga hemvärnets organisation 1965 ()

 - Värnpliktigt hemvärn/Driftvärn 1968 ()

- - - - -
Marinen
 Fartyg ingående i krigsorganisation 1962 ()
 Förslag till mobiliseringstabell kustartilleriet 1959 ()


- - - - -
Flygvapnet
 Mobiliseringstabell G 1961 ()
 Mobiliseringstabell G 1962 ()
 
Mobiliseringstabell G 1963 ()
 
Mobiliseringstabell G 1964 ()
 Mobiliseringstabell G 1965 ()

- - - - -
Övrigt

 PM rörande stabskompanier högkvarteret grupp I-III 1956
()
 Att bygga ett högkvarter 1962 (
)
 Studium över kuppanfall mot östra Mellansverige 1963
()

- - - - -