AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Källor

Skriftliga Källor:

 2007-11-21 Jan Sjöberg

 - Krigsarkivet - "Ett stort tack till alla på Kra. Utan er vore denna sida ingenting"

 Arméstabens organisationsavdelning
 Marinstabens organisationsavdelning

 

 - Fälthandbok del 1 (FH1)  -

 Fälttjänsthandbok (FH) 1932

 Fälttjänsthandbok del 1 (FH1) 1936

 Fälttjänsthandbok del 1 (FH1) 1937 (omtryckt samt oförändrad 1936 års upplaga)

 Fälthandbok del 1 (FH1) 1939 (omtryckt samt oförändrad 1936 års upplaga)

Provisorisk Fälthandbok del 1 (FH1) 1941 Fördelning 

Provisorisk Fälthandbok del 1 (FH1) 1942 Armékår

Provisorisk Fälthandbok del 1 (FH1) 1942 Landstormsförband samt Hemvärnsförband

 Fälthandbok Del 1 (FH1) 1944 Fördelning

 Fälthandbok Del 1 (FH1) 1945 Brigad

 Fälthandbok Del 1 (FH1) 1945 Lokalförsvar

 Fälthandbok Del 1 (FH1) 1946 Armékår

 Fälthandbok Del 1 (FH1) 1948 Fördelning

 Ändringstryck 1934 till Fälthandbok 1932

 Ändringstryck 2 1946 till Fälthandbok del 1 (FH1) 1946 Armékår

 Ändringstryck 2 1946 till Fälthandbok del 1 (FH1) 1945 Brigad

 

 - Arméhandbok del 1 (AH1) -

 Arméhandbok del 1 (AH1) 1966A

 Ändringstryck 1 1967 till Arméhandbok del 1 (AH1) 1966A

 Ändringstryck 2 1968 till Arméhandbok del 1 (AH1) 1966A

 Ändringstryck 3 1968 till Arméhandbok del 1 (AH1) 1966A

 Ändringstryck 4 1969 till Arméhandbok del 1 (AH1) 1966A

 Ändringstryck 5 1976 till Arméhandbok del 1 (AH1) 1966A

 Arméhandbok del 1 (AH1) 1966B

 Arméhandbok del 1 (AH1) 1977 Pansarbrigad

 Arméhandbok del 1 (AH1) 1977 Norrlandsbrigad

 Arméhandbok del 1 (AH1) 1980 Infanteribrigad 77

 Arméhandbok del 1 (AH1) 1982 Fördelningsförband

 Arméhandbok del 1 (AH1) 1988 Lokalförsvarsförband

 Arméhandbok del 1 (AH1) 1990 Norrlandsbrigadens förband

 Arméhandbok del 1 (AH1) 1991 Infanteribrigad 77

- Arménytt 1949-2003 -

 - Övrigt -

 IB 2000: Organisation, utrustning, målsättning och stridsteknik

 Infanterireglemente del 1 (InfR1) 1951

 Infanterireglemente del 1 (InfR1) 1956

 FM 100-60 (US Army Opfor organization guide) som vägledning för layout av organisationsschema

 FM 100-63 (se ovan)  


Bildkällor:
 
 Vänsterställd profilbild: Soldaten i Fält "SoldF" 1972 års utgåva del 1 och 2

Bild i kategori: "Armén" -  Broschyr "Svensk Armé" 1972

 Övriga bilder anges copyright enligt text bredvid bilden

2015-04-11 Jan Sjöberg