AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Hemvärnet

2015-05-04
Försvarsområde Fo

- - - - -
Mobiliseringsansvar:

Hemvärnsstabens sammanställning över värnpliktigt hemvärn
1962-06-30

           
- - - - -