AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Hemvärnet

Mobiliseringsmyndigheter
2015-04-26

Försvarsområde
Fo66
"Kiruna Försvarsområde"

- - - - -
Mobiliseringsansvar:
Sammanställning över hemvärn och driftvärn:

1962
1963

1968

- - - - -