AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Hemvärnet

Mobiliseringsmyndigheter
2015-04-26

Försvarsområde
Fo11
"Malmö Försvarsområde"

- - - - -
Mobiliseringsansvar:
Sammanställning över hemvärn och driftvärn:

1962

1963
1968

- - - - -