AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Organisationstabeller
2011-01-29

Arméhandbok del 1 Organisation
AH1 1982 Fördelningsförband

Innehållsförteckning:

- - - - -
21285 Arméflygbataljonsstab 79
21287 Arméflygkompani 79

22128 Militärpoliskompani
22129 Militärpolispluton
Personaltransportkompani, terrängbil
 - 22210 Personaltransportkompanichef, tgb
 - 22214 Personaltransportpluton, tgb

Personaltransportkompani, hjultraktor
 - 22211 Personaltransportkompanichef, hjultraktor
 - 22215 Personaltransportpluton, hjultraktor

Bandvagnskompani
 - 22447 Bandvagnskompanichef mm
 - 22448 Bandvagnspluton

22216 Personaltransportpluton buss
22515 Fallskärmsjägarbataljonsstab
22518 Fallskärmsjägarkompanistab

22520 Fallskärmsjägarpluton
22517 Fallskärmsjägartrosspluton

Jägarbataljon (översikt)
 - 22530 Jägarbataljonsstab med jägarbataljonsstabsskvadron
 - 22532 Jägarskvadron

Norrlandsjägarbataljon (översikt)
 - 22536 Norrlandsjägarbataljonsstab med norrlandsjägarbataljonsstabspluton
 - 22538 Norrlandsjägarskvadron

22268 Jägarkompani
22046 Gränsjägarkompani (exempel)
22050 Självständig gränsjägarpluton

Skyttebataljon F (översikt)
 - 22331 Skyttebataljonsstab med infanteriskyttebataljonsstabskompani 66M och F
 - 22338 Skyttekompani F
 - 25174 Haubitskompani F
 - 22337 Infanteritrosskompani 66M och F

24018 Pansarstridsledningspluton
24049 Fördelningsstridsvagnskompani 101
24227 Stridsvagnskompani 102/302

Stridsvagnsbataljon ÖN (översikt)
 - 24320 Stridsvagnsbataljonsstabskompani med bataljonsstabskompani
 - 24322 Stridsvagnskompani ÖN 103/302
 - 22434 Norrlandsskyttekompani 66R
 - 24321 Stridsvagnstrosskompani 103/302

24070 Stridsvagnstransportkompani
24051 Fördelningspansarreparationskompani ÖN 103/302

25044 Fördelningsartillerichef med artilleriledningskompani
25046 Artilleriflygpluton

Fördelningskanonbataljon (översikt)
 - 25205 Kanonbataljonsstab med fördelningskanonbataljonsstabskompani
 - 25206 Fördelningskanonkompani
 - 25209 Fördelningskanontrosskompani

Fördelningshaubitsbataljon 15,5 F (översikt)
 - 25149 Haubitsbataljonsstab med fördelningshaubitsbataljonsstabskompani
 - 25157 Fördelningshaubitskompani
 - 25166 Fördelningshaubitstrosskompani

Fördelningshaubitsbataljon 15/39 (översikt)
 - 25149 Haubitsbataljonsstab med fördelningshaubitsbataljonsstabskompani
 - 25159 Fördelningshaubitskompani
 - 25167 Fördelningshaubitstrosskompani

Haubitsbataljon G (översikt)
 - 25102 Haubitsbataljonsstab med haubitsbataljonsstabskompani G
 - 25112 Haubitskompani G
 - 25120 Haubitstrosskompani G

25200 Pansareldledningspluton ÖN

Luftvärnsbataljon 48 (översikt)
 - 26076 Luftvärnsbataljonsstab med luftvärnsbataljonsstabskompani 48
 - 26093 Luftvärnskompani 48

Luftvärnsbataljon robot 70 (översikt)
 - 26073 Luftvärnsbataljonsstab med luftvärnsbataljonsstabskompani rb70
 - 26130 Luftvärnskompani rb 70

26038 Luftvärnsautomatkanonkompani
27010 Bromaterielkompani
27016 Vägkompani
27044 Lätt bandtraktorpluton

Fördelningsingenjörsbataljon (översikt)
 - 27074 Fördelningsingenjörsbataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 27066 Fördelningsingenjörkompani
 - 27080 Fördelningsingenjörmaterielkompani
 
Järnvägsbataljonsstab (översikt)
 - 27120 Bataljonsstab med bataljonsstabskompani
 - 27129 Järnvägskompani
 - 27122 Järnvägsmaterielkompani
 
Etappbataljon 80 (översikt)
 - 29532 Etappbataljonsstab med Etappbataljonsstabskompani
 - 29534 Etapptransportkompani 80
 - 29536 Etappammunitionsförrådskompani 80
 - 29538 Etappintendenturkompani 80
 - 29540 Etappsjukhuskompani 80
 
29336 Reparationskompani
29804 Ammunitionsförrådspluton
29006 Transportstab
29008 Transportkompani
29010 Trafikkompani
29806 Drivmedelspluton
29021 Sjuktransporttågkader
29022 Sjuktransportbusspluton
29025 Sjuktransportmotorvagn
29071 Bakteriologisk laboratoriepluton
29544 Slakteri- och bageripluton

- - - - -