AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén - Organisationsöversikt
2012-12-25

MOBILISERINGSTABELL

Titel Kader för SRK Konvalescentanstalt
Nummer SRK 2
Giltig från 1950-10-01
Giltig till Ej angivet i tabell
 

Källa: Krigsarkivet

- - - - -

Kader för SRK kuranstalt
 - Sjukvårdspersonal
 - Förvaltningspersonal

- - - - -
Chef (övrig personal, kapten, ur SRK)

Sjukvårdspersonal
Föreståndarinna (övrig personal, översköterska)
3 Sjukgymnaster (övrig personal, kvinnlig)
4 Sjukvårdare (övrig personal, furir, ur SRK, manlig eller kvinnlig)
Baderska (övrig personal, ur SRK)
5 Samariter (övrig personal, kvinnlig, ur SRK)
2 Socialvårdspersonal (övrig personal, kvinnlig, ur SRK)

Förvaltningspersonal
Intendent (adjutant, övrig personal, löjtnant, ur SRK)
Köksföreståndare (övrig personal, fanjunkare, ur SLK, *1)
Kommissarie (materielredogörare, övrig personal, furir, ur SRK, manlig eller kvinnlig)
2 Bilförare (övrig personal, ur SKBR)
Eldare (övrig personal, ur SRK)
Kock (övrig personal, ur SLK)
3 Köksbiträden (övrig personal, ur SLK)
Maskinist (övrig personal, ur SRK)
Skrivbiträde (övrig personal, ur SRK, kvinnlig)
Sömmerska (övrig personal, ur SRK, kvinnlig)
Personbil 3p
Lastbil 0,5t (skåp)

- - - - -

Summering  
Regementsofficer (högre)  
Kapten  
Subalternofficer  
Underofficer  
Furir  
Övriga underbefäl  
Menig  
Övrig personal 30
Summa personal 30
Hästar  
Hundar  
Häst-fordon  
Bilar mm 2
Motorcykel  
Släp-fordon  
Cykel  
Pjäser mm  

Anmärkning:
Vid vinterorganisation gäller denna tabell utan förändring

Kadern avsedd för konvalescentanstalt om 100 vårdplatser.

*1
Tjänstegraden (tjänsteklassen) avser endast personal, som vid brist på kvinnlig krigstjänstpersonal ersätter sådan.