AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén - Organisationsöversikt
2012-12-25

MOBILISERINGSTABELL

Titel Väg- och vattenbyggnadskårens expedition
Nummer XI:16
Giltig från ´1941-08-01
Giltig till 1961-01-25
 

Källa: Krigsarkivet

- - - - -

Chef (regoff, chef VVK)
Adjutant (kapten, ur VVK eller ingenjörtrupperna)
Expeditionsunderofficer (underofficer)

- - - - -

Summering  
Regementsofficer (högre) 1
Kapten 1
Subalternofficer  
Underofficer 1
Furir  
Övriga underbefäl  
Menig
Övrig personal  
Summa personal 3
Hästar  
Hundar  
Häst-fordon  
Bilar mm  
Motorcykel  
Släp-fordon  
Cykel  
Pjäser mm  

Anmärkning: