AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

 Armén - Organisationsöversikt - Enskilda förband

Staber  
Infanteriförband
Kavalleriförband
Pansarförband
Artilleriförband
Luftvärnsförband
Ingenjörsförband
Signalförband
Trängförband
Övrigt

- - - - -
Information:
Organisationsöversikt markerad med följande "(*)" är länkad till en officiell organisationsöversikt
i en arméhandbok.

- - - - -
- - - - -